Τομέας αγροτικής ανάπτυξης

Τομέας αγροτικής ανάπτυξης

Στην σύγχρονη πραγματικότητα της υπαίθρου, η εντατική υπερφορολόγηση, τα καθεστώτα επιδοτήσεων, η κλιματική αλλαγή και η οικονομική κρίση βυθίζουν την αγροτική οικονομία.

Οι νέοι αποτρέπονται στο να ασχοληθούν με την γη από τις ίδιες τις υπάρχουσες συνθήκες, την έλλειψη κεφαλαίων και χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, την αδυναμία διείσδυσης σε ξένες αγορές με μικρές ποσότητες κλπ.

Υπάρχουν βασικές ειδικές παρεμβάσεις και προτάσεις για την ενίσχυση κυρίως της αγροτικής νεανικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής όπως την ονομάζω.

1.Τα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται από την Ευρώπη απαιτούν ιδία συμμετοχή την οποία ελάχιστοι διαθέτουν, κυρίως αν είναι νέοι και ξεκινούν τώρα γεωργική δραστηριότητα, οπότε είναι σαφές ότι πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι κάλυψης π.χ παρακρατώντας ένα ποσό από τα έσοδα της παραγωγής.

2.Σύνδεση της αγροτικής δραστηριότητας με την καθετοποίηση της παραγωγής και την καινοτομία, ώστε να αυτονομείται ο ιδιοκτήτης και να ανοίγουν δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων και από άλλους πόρους της ΕΕ.

3.Μείωση του κόστους παραγωγής με ουσιαστική παρέμβαση στις τιμές παραγωγού ,άμεση μείωση της φορολογίας και πρόγραμμα εγκατάστασης επιδοτούμενων φωτοβολταικών για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης.

4.Ειδικά σεμινάρια επιχειρηματικότητας, νέων καλλιεργειών κλπ για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας αγροτών ανεξαρτήτου ηλικίας και ετών απασχόλησης.

5.Διασύνδεση της παραγωγής με την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τις δράσεις εξοικονόμησης νερού και τις νέες μεθόδους ανάπτυξης.

6.Πριμ για νέους επιχειρηματίες της αγροτικής παραγωγής και για παραμονή στο επάγγελμα με ορίζοντα 5ετίας.

7.Ειδική χρηματοδοτική προσφορά μέσω δυνατότητας άτοκου δανεισμού με αποπληρωμή που θα συνδέεται με την απόδοση της παραγωγής και θα προβλέπεται πάγωμα της παρακράτησης των χρημάτων σε περίπτωση ζημίας.

8.Μετατροπή της ασφάλισης της παραγωγής σε προαιρετικής και αποσύνδεση εισφορών ΕΛΓΑ από καταβολή επιδοτήσεων.

9.Ριζική αναδιάρθρωση του ταμείου ασφάλισης.

10.Διαγραφή εισφορών υγείας που χρεώθηκαν σε περιόδους που λόγω χρεών το βιβλιάριο υγείας ήταν ανενεργό.

11.Διασύνδεση μέσω ειδικής πλατφόρμας των παραγόμενων προϊόντων κάθε παραγωγού με όλες τις αγορές σε ασφαλές περιβάλλον που θα εξασφαλίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο υπό την αιγίδα του οποίου θα λειτουργεί η εφαρμογή.

Βασιλική Δημητράντζου

Ειδικός Αγροτικού Μάρκετινγκ

Μοιράσου το