Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου – Ολομέλεια 06/03/2020