Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου – Ολομέλεια 25/02/2020