Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου – Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Ανθρώπων 14/05/2020