Αντώνης Μυλωνάκης – Διαρκής επιτροπή δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης 30/06/2022

Συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών”

Προηγούμενο άρθροΜαρία Αθανασίου – Συνεδρίαση ολομέλειας στη μνήμην του Φ.Πετσάλνικου 29/06/2022
Επόμενο άρθροΘέμα: Επισημάνσεις & καταγγελίες των εργαζόμενων στα ναυπηγεία της Ελευσίνας