Αντώνης Μυλωνάκης – Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων 01/07/2020

359

Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Άμυνας».