Αντώνης Μυλωνάκης – Διαρκής επιτροπή δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης 17/06/2022

Συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.

Προηγούμενο άρθροΜαρία Αθανασίου – Ολομέλεια 16/06/2022
Επόμενο άρθροΚυριάκος Βελόπουλος – Ομιλία στην Πάτρα 17/06/2022