Αντώνης Μυλωνάκης – Ολομέλεια 24/06/2020

294

Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».