Κατηγορία: Άρθρα

Κοινωνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινωνική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενόψει των Ευρωεκλογών πρέπει να αναφέρουμε πως στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ε.Ε συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ χρηματοδοτούνται πολλές δράσεις του τομέα. Στην Ελλάδα η οργάνωση υστερεί σημαντικά. Τα χρονοδιαγράμματα σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν τηρούνται ή παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις. Η ενημέρωση είναι σαφώς ελλιπής ως προς το κοινό καθώς και οι συνεργασίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ο ορισμός της κοινωνικής οικονομίας είναι ο εξής:

«Κοινωνική οικονομία είναι μια αλληλέγγυα οικονομία, ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας, πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία, ενώ μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για το εισόδημα και την απασχόληση, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της δυσπραγίας και της φτώχειας. Ως κοινωνική, δεν αναφέρεται στον κρατισμό και τις υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας. Δεν είναι οι κρατικές επιχειρήσεις. Κοινωνική οικονομία είναι η αλληλέγγυα οικονομία με μη χρηματικές ανταλλαγές καθώς και οι κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωφελούς σκοπού. Η ουσία της κοινωνικής οικονομίας επικεντρώνεται στις υπαρκτές ανάγκες του παρόντος, ιδιαίτερα όσον αφορά την απασχόληση, έχοντας ως αποστολή να καλύψει αυτές τις ανάγκες όπου κι αν εμφανίζονται επιστρατεύοντας μέσα όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός και οι δωρεές“.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.Ίδρυση ειδικών επιτροπών ανά χώρα και στην Ελλάδα   με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργασιών κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας.

2.Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού οργανισμού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ενός ταμείου αποκλειστικά για την αλληλέγγυα οικονομία.

3.Πρόγραμμα επιβράβευσης φορέων κ.αλ.ο για τον κοινωνικό αντίκτυπο του τρόπου λειτουργίας τους.

4.Καθιέρωση κοινών πολιτικών με εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-μέλη

5.Δράσεις εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών όλων των κρατών μελών για την κοινωνική δράση.

6.Δημιουργία πλατφόρμας παρουσίασης όλων των φορέων κ.αλ.ο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με χρησιμότητα και ως μέσο συνεργασίας.

7.Διεξαγωγή συνεδρίων με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την αλληλέγγυα οικονομία ως μέσο ενίσχυσης της οικονομίας, σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε κατά προτίμηση στις πρωτεύουσες.

8.Ίδρυση ειδικού οργανισμού ενίσχυσης και ένταξης κοινωνικών επιχειρήσεων με απευθείας χρηματοδότηση  από την ΕΕ ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και ο τεράστιος χρόνος αναμονής.

9.Δημιουργία ειδικής πλατφόρμας δομών, φορέων κλπ που χρήζουν άμεσης βοήθειας ώστε να υιοθετούνται από κοινού.

10.Δημιουργία γραφείων διασύνδεσης μεταξύ κοινωνικών φορέων στις μεγάλες πόλεις κάθε χώρας που ανήκει στην ΕΕ ώστε να πολλαπλασιαστεί η συνεργασία και η μαζική αλληλεγγύη.

11.Οργάνωση ενημερωτικών ομιλιών σε συνεργασία με τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, με θέμα την αλληλέγγυα οικονομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

12.Σχεδίαση δικτυακού τόπου προσέλκυσης επενδυτών η όσων επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν φορείς κ.αλ.ο με παρουσίαση των προτάσεών τους για τις οποίες ζητούν χρηματοδότηση.

13.Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα καταγραφής και αξιοποίησης ακινήτων που δεν συντηρούνται ή δεν χρησιμοποιούνται και θα διατίθενται προς παραχώρηση χρήσης μόνο σε κοινωνικούς φορείς και θα διατίθενται σε μία εύχρηστη βάση δεδομένων.

14.Δημιουργία σε κάθε χώρα και κάθε δήμο εντός ΕΕ μητρώου κτιριακών υποδομών δημοσίου όπου οι φορείς κοινωνικής οικονομίας θα αναζητούν τον κατάλληλο χώρο ώστε να αιτηθούν παραχώρηση.

15.Πρόσληψη ειδικού προσωπικού σύνταξης μελετών δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης με υψηλή στόχευση αναμόρφωσης της κατάστασης της οικονομίας με οικονομικά κίνητρα ενίσχυσης της συμμετοχής.

16.Ίδρυση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο την δημιουργία αποθεματικού μέσω ελάχιστης εισφοράς των φορέων (προαιρετικά) μόνο όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ανάλογα προνόμια, δυνατότητα άτοκης δανειοδότησης άνευ εγγυήσεων και προσφορά χρημάτων στις αντίστοιχες καταγεγραμμένες δομές.

17.Ειδικές δράσεις για νέους ηλικίας ως 30 ετών με στόχο την αναγνώριση των σπουδών τους μέσω φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ανεύρεση τυχόν συνεταιριστών για δημιουργία νέου.

18.Κίνητρα οικονομικά κλπ σε φορείς κ.αλ.ο για απασχόληση γυναικών, ανέργων και ΑμΕΑ με στόχο την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.

19.Δημιουργία μίας επιτροπής που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων κοινωνικής οικονομίας έναν από κάθε χώρα-μέλος και με ενημερωτικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, μέσω εισηγήσεων, προτάσεων και εκπόνησης μελετών κλπ.

20.Οργάνωση φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ΕΕ

21.Καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας κοινωνικής-αλληλέγγυας οικονομίας με δράσεις σε κάθε χώρα και στο κοινοβούλιο.

22.Καμπάνια ενημέρωσης πολιτών με τίτλο “ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ ΕΥΡΩΠΗ

23.Οικονομική επιβράβευση των κοινωνικών φορέων με την μεγαλύτερη δράση μέσω ετήσιου διαγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ όπου ο νικητής θα παρουσιάζεται επισήμως στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μέσω ειδικής τελετής απονομής.

24.Χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ κλπ για συγκεκριμένες δράσεις συνεργασίας-ευαισθητοποίησης αποκλειστικά κοινωνικών επιχειρηματικών σχημάτων που αποτελούνται μόνο από γυναίκες ή ΑμΕΑ

Συμπερασματικά,

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν πανίσχυρο κλάδο ανάπτυξης και στήριξης των τοπικών οικονομιών αλλά και γενικότερα της ενίσχυσης της παγκόσμιας οικονομίας και της ΕΕ.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του κλάδου απαιτείται μείωση δραστικά της γραφειοκρατίας μέσω της ψηφιοποίησης υπηρεσιών κλπ.

Είναι απαραίτητο ένα γενικό πλάνο δράσης, στήριξης και συνεργασιών που θα καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ περιορίζοντας τα σύνορα και εξαλείφοντας τα εμπόδια των αποστάσεων.

ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΘΙΑΣ ΟΡΑΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Σταθερά έκτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις η Ελληνική Λύση

Σταθερά έκτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις η Ελληνική Λύση

Το πιο σημαντικό στοιχείο για ένα κόμμα είναι η συνεχής άνοδος του, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι. Ως εκ τούτου, η άνοδος των ποσοστών της Ελληνικής Λύσης στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Marc για το ΘΕΜΑ σε σχέση με τις Ευρωεκλογές, μέσα σε ένα μήνα από το 1,6% στο 2,5% και η παγίωση της στην έκτη θέση, ξεπερνώντας όλα τα μικρά κόμματα της Βουλής και φυσικά τα εκτός Βουλής, είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο – τεκμηριώνοντας πως η είσοδος της στη Βουλή στις εθνικές εκλογές είναι κάτι περισσότερο από σίγουρη. Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται και με τις δημοσκοπήσεις άλλων εταιριών, παρά το ότι πολλές από αυτές εξυπηρετούν συμφέροντα που θέλουν μία 5κομματική Βουλή – έτσι ώστε ο νικητής να μπορεί να σχηματίσει μόνος του κυβέρνηση.

Με δεδομένο τώρα το ότι, η Ελληνική Λύση δεν λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις όπως πολλά άλλα κόμματα, ακόμη και ορισμένα πολύ μικρά (για παράδειγμα το «Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών» του κ. Δημαρά και η «Πυρίκαυστος Ελλάδα» του κ. Ζουράρι που λαμβάνουν έκαστο σχεδόν 63.000 €), η επιτυχία της είναι ακόμη μεγαλύτερη – ενώ στο γράφημα που ακολουθεί αναγράφονται οι ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις στα κόμματα, στα οποία δόθηκαν πριν από τις εκλογές 15 εκ. €, εκ των οποίων τα 2,5 εκ. € για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους!

Στα πλαίσια αυτά, η συνεχής άνοδος της Ελληνικής Λύσης, η οποία οφείλεται στη μεγάλη δραστηριοποίηση του προέδρου της, στις καθημερινές σχεδόν ομιλίες του ανά την Ελλάδα σε ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της που υπερβαίνει τις 300 σελίδες και στα εξαιρετικά αξιόλογα στελέχη της που είναι ικανά να το εφαρμόσουν, κυρίως όμως στη στήριξη των δεκάδων χιλιάδων μελών, φίλων και οπαδών της, είναι εντυπωσιακή – τεκμηριώνοντας πως δικαιούται όσο καμία άλλη παράταξη την είσοδο της στην Ευρωβουλή. Ο βασικός στόχος της είναι βέβαια οι εθνικές εκλογές και η συμμετοχή της στην Ελληνική Βουλή – με στόχο την πραγματική αλλαγή της χώρας.

Εκατό χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων

Εκατό χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων

Πόντιοι είναι οι Έλληνες που κατάγονται από την περιοχή του πόντου, δηλαδή τα νότια παράλια της Μαύρης θάλασσας. Την περίοδο 1914-1923 έγινε η συστηματική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου από την κυβέρνηση των Νεοτούρκων, Το Τουρκικό κράτος αρνείται κατηγορηματικά μέχρι σήμερα πως υπήρξε γενοκτονία και αποδίδει τους θανάτους σε παράπλευρες απώλειες πολέμου, στον λιμό που προέκυψε από την εισβολή των Ρώσων στη βόρεια Τουρκία και σε εμφύλιες αναταραχές. Σήμερα, σε ορισμένες περιοχές της Τουρκίας, ιδιαίτερα στις περιοχές Τόνγιας και Όφεως, ομιλείται ακόμη η ποντιακή διάλεκτος και χορεύονται οι ποντιακοί χοροί από μουσουλμάνους Ποντίους, απογόνους των εξισλαμισμένων Ποντίων.

Η διαδικασία εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου διακρίνεται ιστορικά σε τρεις συνεχόμενες φάσεις:

Α’ και Β’ φάση

Το κύμα μαζικών διώξεων ξεκίνησε στον Πόντο με την μορφή εκτοπίσεων το 1915. Όλοι οι νέοι σε ηλικία, εξαναγκάστηκαν σε στρατολόγηση στα τάγματα εργασίας. Μάλιστα στην επαρχία Κερασούντας, κάηκαν 88 χωριά ολοσχερώς μέσα σε τρεις μήνες. Οι Έλληνες της επαρχίας, περίπου 30.000, αναγκάστηκαν να διανύσουν, πεζοί, πορεία προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αναπόφευκτα το ένα τέταρτο αυτών πέθαναν καθ’ οδόν .

Τελικά οι διώξεις εντάθηκαν με την έκδοση διατάγματος, τον Δεκέμβριο του 1916, που προέβλεπε την εξορία όλων των ανδρών από 18 ως 40 ετών και τη μεταφορά των γυναικόπαιδων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου ξεκίνησε από την Άνω Αμισό και στην Μπάφρα. Στην επαρχία Αμάσειας 72.375 Έλληνες, από τους συνολικά 136,768, εκτοπίστηκαν, από τους οποίους το 70% πέθανε από τις κακουχίες.

Στον Άγιο Γεώργιο Πατλάμ της Κερασούντας είχαν συγκεντρωθεί 3.000 Έλληνες, οι οποίοι έγκλειστοι και σε συνθήκες ασιτίας από τις οθωμανικές αρχές, βρήκαν αργό θάνατο. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου εξορίστηκαν συνολικά 235.000 Πόντιοι, ενώ 80.000 μετανάστευσαν στη Ρωσία.

Γ’ φάση

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 1920 πραγματοποιήθηκε η πυρπόληση της Μπάφρας και η μαζική εξόντωση των 6.000 Ελλήνων που είχαν σπεύσει να βρουν προστασία στις εκκλησίες της περιοχής. Συνολικά από τους 25.000 Έλληνες που ζούσαν στις περιοχές της Μπάφρας και του Ααζάμ, το 90% δολοφονήθηκε, ενώ από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε 15 ημέρες αργότερα και εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμψούντας και της Πάφρας. Η περιοχή της Τραπεζούντας είχε γλιτώσει από τη μανία των Τούρκων διότι είχε καταληφθεί τον Απρίλιο του 1916 από τον ρωσικό στρατό. Όταν όμως οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την πόλη τον Φεβρουάριο του 1918, τότε ο μισός περίπου πληθυσμός της περιοχής εγκατέλειψε τις εστίες  τους. Τα κυβερνητικά και αστυνομικά όργανα οδηγούσαν τους μετατοπιζόμενους και εξανάγκαζαν τους δυστυχείς για λόγους δήθεν υγιεινής να λουστούν. Έβαζαν κατά εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά στα λουτρά, γυμνούς, με θερμοκρασία 40 βαθμών. Τα ενδύματα των δυστυχών λεηλατούνταν. Όταν έβγαιναν από το λουτρό, τους εξανάγκαζαν να παρατάσσονται στο χιόνι και με θερμοκρασία κάτω του μηδενός και να περιμένουν επίσκεψη του αστυνόμου για καταμέτρηση, ο οποίος ποτέ δεν ερχόταν πριν από μία ώρα. Έπειτα άλλη μία ώρα περίμεναν τον γιατρό για ιατρική επιθεώρηση.

Κατά την επιθεώρηση χαρακτηρίζονταν άρρωστοι οι νεότεροι και υγιέστεροι, οι οποίοι θανατώνονταν κατά την αποστολή στο νοσοκομείο.

Το τέλος του 1921 σφραγίστηκε από τις φοβερές ωμότητες στον μικρασιατικό Πόντο, και ο Βρετανός αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη σερ Horace Rumbold πληροφορεί τον υπουργό Εξωτερικών Curzon: «Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δρουν βάσει προμελετημένου σχεδίου για την εξόντωση των μειονοτήτων… Όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 15 ετών της περιφέρειας Τραπεζούντας και της ενδοχώρας εκτοπίστηκαν στα εργατικά τάγματα του Ερζερούμ, Καρς και Σαρήκαμις».

Κλείνοντας, γνωρίζουμε ότι η ιστορία των χιλιάδων σελίδων  των Ελλήνων Ποντίων δεν είναι δυνατόν να γραφτεί σε 10 ή 20 γραμμές, Όμως οφείλουμε  να  αναφερόμαστε στην ιστορία τους, να τους τιμάμε ιδιαίτερα και να θυμόμαστε  και να υποκλινόμαστε ειδικά  τις μέρες του Μαΐου που είναι αφιερωμένες στη γενοκτονία των Ποντίων.

Ιωάννης Σακκάς

Στέλεχος της Πολιτικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στη Β! Αθηνών, νότιος τομέας

Η αντιμετώπιση της Πυροπροστασίας στην Ελλάδα

Η αντιμετώπιση της Πυροπροστασίας στην Ελλάδα

Στην χώρα μας έχουν εκδοθεί χιλιάδες σελίδες προεδρικών διαταγμάτων και πυροσβεστικών διατάξεων για να αντιμετωπισθεί η πυροπροστασία των κτηρίων, δημοσίων και ιδιωτικών.

Η πυροπροστασία των κτηρίων πέραν από τις δασικές πυρκαγιές είναι κι αυτό ένα πολύ σοβαρό θέμα, που απασχολεί την ελληνική πραγματικότητα, διότι άπτεται άμεσα της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και των ίδιων των κτηρίων. Στην Ελλάδα του 2019, δυστυχώς ακόμα και σε αυτόν τον τομέα, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια , υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος για να διανύσουμε, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πυρασφαλή κτήρια.

Οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να εξαλειφθούν ή να περιοριστεί τουλάχιστον η εξάπλωση τους, αρκεί να είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προειδοποίησης και καταστολής. Το παράδοξο που συμβαίνει είναι, ότι σε πολλά δημόσια κτήρια, αλλά  και κυρίως σε επαγγελματικά, ότι ενώ για να πάρουν άδεια λειτουργίας, απαιτείται η χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δηλ που σημαίνει ότι έχουν εφαρμόσει πλήρως τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα πυροπροστασίας,  ωστόσο στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι πολλά τέτοια κτήρια, μετά τα συμβάντα πυρκαγιών, αποδείχθηκε ότι διέθεταν μόνο τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και όχι τα μέσα πυροπροστασίας ή ακόμα κι αν είχαν αυτά τα συστήματα πυροπροστασίας, δεν λειτουργούσαν για τον σκοπό που εγκαταστάθηκαν.

Το τραγικότερο όλων, είναι ότι πολλά δημόσια κτήρια και κυρίως βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, φοιτητικές εστίες,  γηροκομεία κλπ, όχι μόνο δεν έχουν υποβάλει σχετικές μελέτες πυρασφάλειας στην Π.Υ ως όφειλαν , αλλά δεν έχουν εγκαταστήσει ούτε τα ελάχιστα προβλεπόμενα μέσα πυροπροστασίας, ανεξάρτητα από την χορήγηση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω, και σύμφωνα και με πρόσφατες καταγγελίες και σχετικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, στον Νομό Μαγνησίας, μετά από έλεγχο για την ύπαρξη μελέτης πυροπροστασίας, διαπιστώθηκε ότι μόνο 5 από τα 74 Γυμνάσια και Λύκεια του νομού διέθεταν μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στον Δήμο Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης, από τα 6 σχολεία που ελέγχθηκαν μόνο το ένα τηρούσε τα μέτρα πυροπροστασίας, ενώ στον Δήμο Πατρέων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη προβεί σε μηνύσεις εναντίον 3 διευθυντών σχολείων, για τους ίδιους λόγους. Εύλογο να αναρωτηθεί κανείς τι γίνεται τότε και στην υπόλοιπη επικράτεια.

Που είναι το πρόβλημα;

Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στην έλλειψη μηχανισμών τακτικών ελέγχων από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς που αδειοδοτούν αυτές τις επιχειρήσεις-οργανισμούς. Επίσης βρίσκεται στην ανευθυνότητα και στην έλλειψη κουλτούρας των διοικήσεων αυτών των οργανισμών-επιχειρήσεων για να διασφαλίζουν απρόσκοπτα την πυροπροστασία των κτηρίων, στην νοοτροπία εγκατάστασης αυθαίρετων χρήσεων και επικίνδυνων υλικών μέσα σε αυτά τα κτήρια, στην παντελή αδιαφορία συντήρησης και δοκιμών ελέγχων των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων πυροπροστασίας, και φυσικά στην ανυπαρξία οργάνωσης-εκπαίδευσης των ομάδων πυροπροστασίας.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί, ότι οι δυνατότητες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν είναι απεριόριστες, ούτε έχει τόσο προσωπικό, ούτε τις πολλές υλικοτεχνικές υποδομές για να μπορεί να κάνει τον ‘’χωροφύλακα’’ 24 ώρες το εικοσιτετράωρο σε 2,5 εκατομμύρια κτήρια που υπάρχουν στην χώρα όπου λειτουργούν είτε σαν κατοικίες, είτε σαν επαγγελματικά κτήρια.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για να αντιμετωπίσει τα θέματα πυροπροστασίας.

 1. Την ίδρυση Ορκωτού Σώματος Πιστοποιημένων Μηχανικών σε θέματα πυρασφαλείας που θα ελέγχουν τις μελέτες πυρασφαλείας και εν συνεχεία τον έλεγχο της τήρησης των μέσων πυροπροστασίας κυρίως στα επαγγελματικά κτήρια, σε δημόσια και ιδιωτικά.
 2. Αποσυμφόρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την αρμοδιότητα ελέγχου – έγκριση μελετών πυρασφαλείας κτηρίων και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών πυρασφαλείας, το προσωπικό αυτής της υπηρεσίας να εμπλακεί κυρίως  στο επιχειρησιακό της έργο, που είναι η καταστολή των κτηριακών και δασικών πυρκαγιών.
 3. Η πράξη έχει δείξει ότι μια επιχείρηση για να βγάλει άδεια λειτουργίας πέραν των άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται με την έκδοση της σχετικής άδειας (Νομαρχία, Πολεοδομία, Δήμοι, κλπ) απαιτείται και η εμπλοκή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εξαιτίας του μειωμένου προσωπικού της Π.Υ , αλλά και του μεγάλου φόρτου που έχει ιδιαίτερα την θερινή περίοδο με τις δασικές πυρκαγιές , ο μέσος χρόνος ελέγχου-έγκρισης μελέτης και έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας για να λειτουργήσει μια επιχείρηση, μπορεί να φτάσει μέχρι και τον ένα χρόνο. Ο επενδυτής αποθαρρύνεται από την μεγάλη καθυστέρηση και είτε εγκαταλείπει την επένδυση, είτε την λειτουργεί παρανόμως. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ζητάει τον έλεγχο και τις σχετικές  εγκρίσεις με θέματα εφαρμογής πυρασφάλειας να δίδονται κατευθείαν από το προαναφερόμενο ειδικό σώμα ελεγκτών πυροπροστασίας, που θα αποτελείται από μηχανικούς με εξειδικευμένα προσόντα τα οποία  θα έχουν πιστοποιηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία , κάτι ανάλογο που ισχύει σήμερα πχ για τον έλεγχο της πολεοδομικής παράβασης που γίνεται από τους ελεγκτές δόμησης (ιδιώτες πιστοποιημένοι μηχανικοί από το ΥΠΕΚΑ), ή τους Ενεργειακούς Ελεγκτές για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ή τους εκτιμητές ακινήτων για τον αντικειμενικό καθορισμό της αξίας ενός ακινήτου, ή τους ορκωτούς λογιστές για την εκκαθάριση μιας επιχείρησης κλπ. Η αρμοδιότητα όλων αυτών των ελέγχων σήμερα δεν ανήκει πλέον σε δημόσιους υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων ή οργανισμών, αλλά τα καθήκοντα αυτά έχουν περάσει σε πιστοποιημένους ιδιώτες επιστήμονες-τεχνοκράτες.
 4. Όσον αφορά την πυρασφάλεια ,θεωρείται επιβεβλημένο ότι οι επιχειρήσεις δεν θα ελέγχονται μόνο δειγματοληπτικά για την τήρηση των προβλεπόμενων θεσμοθετημένων μέτρων και των μέσων πυροπροστασίας από την Π.Υ , αλλά και η ορθή εκτέλεση των καθηκόντων αυτού του ειδικού σώματος των πιστοποιημένων μηχανικών ελέγχου πυροπροστασίας.
 5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα επικαιροποιήσει όλα τα σημερινά θεσμικά κείμενα πυρασφάλειας που αντιμετωπίζουν την σχεδίαση, εγκατάσταση των συστημάτων πυροπροστασίας στα κτήρια επιχειρήσεων και των λοιπών κτηρίων που στεγάζουν ευπαθή πληθυσμό. Δυστυχώς η ύπαρξη τέτοιας πολυνομίας στο αντικείμενο αυτό (μιλάμε πάνω από 10 χιλ σελίδες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ) δημιουργεί μια δαιδαλώδη γραφειοκρατική σύγχυση μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, λόγω αλληλοεπικαλύψεων, ασαφειών, δυσερμηνειών και το κυριότερο η θέσπιση εξωπραγματικών  απαιτήσεων και θεωρήσεων. Στο τέλος ο μόνος που μένει ακάλυπτος είναι ο πολίτης.
 6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα προτείνει την επικαιροποίηση όλων των θεσμικών κειμένων που αναφέρονται σε κανονισμούς πυρασφάλειας για όλες τις χρήσεις υφιστάμενων και νεοδμητων κτηρίων στην Ελλάδα. Έναν νέο σύγχρονο, απλό κανονισμό, χωρίς παραπομπές, ασάφειες και δυσερμηνείες .

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Υπεύθυνος Τομέα Ενέργειας και Καινοτομίας

Η πρωτογενής παραγωγή και η προάσπιση των ελληνικών συνόρων

Η πρωτογενής παραγωγή και η προάσπιση των ελληνικών συνόρων

 

Η προάσπιση των συνόρων της χώρας μας βασίζεται στην εκπαίδευση, στον εξοπλισμό και στο ηθικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχει όμως και ειρηνικός τρόπος που συνδέεται άμεσα με την άμυνα μας ενάντια στην επεκτατική διάθεση των γειτονικών μας κρατών και αυτός είναι η ενεργή συνδρομή των πολιτών στην διαμόρφωση/ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό λοιπόν επιτυγχάνεται με την φυσική και επιχειρηματική παρουσία των Ελλήνων πολιτών κατά μήκος των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων μας κατοχυρώνοντας/δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν την Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στις περιοχές αυτές αναχαιτίζοντας δηλαδή την δημιουργία των Γκρίζων Ζωνών από τους Τούρκους, Αλβανούς, Σλάβους ή όποιους άλλους.

Η ύπαρξη Ελληνικών ακατοίκητων νησίδων και βραχονησίδων στις Ελληνικές θάλασσες και ταυτόχρονα η προκαλούμενη ερήμωση/εγκατάλειψη της Ελληνικής Υπαίθρου σε περιοχές των χερσαίων συνόρων δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την από χρόνια επιχειρούμενη «εισβολή» των γειτονικών μας κρατών και εν συνεχεία την απαίτηση για διεκδικήσεις δικές τους σε βάρος της Ελλάδας. Στα ανωτέρω προστίθενται και οι συχνές παραβιάσεις των Ελληνικών θαλάσσιων συνόρων από ξένα αλιευτικά καθώς και η χρήση Ελληνικών βοσκότοπων κοντά στα χερσαία σύνορα από ξένα κοπάδια ζώων. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι θεατής των πράξεων καταπάτησης που συμβαίνουν στα σύνορα της και της ανεξέλικτης λεηλασίας του Ελληνικού φυσικού πλούτου και των περιουσιών των Ελλήνων πολιτών.

Οι προτεινόμενη ειρηνική λύση είναι να δοθεί η δυνατότητα να κατοικούν και εργάζονται Έλληνες στις περιοχές των συνόρων παρέχοντας τους ταυτόχρονα ισχυρά οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα. Δηλαδή:

Ενδυναμώνοντας την Ελληνική Πρωτογενή Παραγωγή, η οποία είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας και μείωσης της εξάρτησης της Ελλάδας σε εισαγωγές τροφίμων αλλά και αύξησης του εισοδήματος και της ευημερίας του Έλληνα παραγωγού.

Αναβιώνοντας πληθυσμιακά την εγκαταλελειμμένη ύπαιθρο.

Αποτρέποντας οριστικά την δυνατότητα δημιουργίας γκρίζων ζωνών από τα γειτονικά κράτη καταγγέλλοντας συστηματικά και τεκμηριωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Διεθνώς κάθε παραβίαση των στον  Ελληνικό Θαλάσσιο και Χερσαίο Χώρο.

Επανδρώνοντας μονάδες Πολιτοφυλακής και Εθνοφυλακής από τους κατοίκους -εργαζόμενους στις περιοχές των συνόρων, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα τις όποιες μορφολογικές – κλιματολογικές και λοιπές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής χερσαίας ή νησιωτικής και μπορούν να συνεργαστούν ως ιχνηλάτες-οδηγοί με τον Ελληνικό Στρατό εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προτείνει

ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

Σε Ελληνικές βραχονησίδες και ακατοίκητες νησίδες κυρίως κατά μήκος του Αιγαίου όπως και στις υπόλοιπες Ελληνικές Θάλασσες:

Να αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία Ελληνικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας

Με τον τρόπο αυτό

Αξιοποιείται ο θαλάσσιος χώρος εγγύς των βραχονησίδων και νησίδων με την τοποθέτηση πλωτών κλωβών για εκτροφή ψαριών.

Αξιοποιείται ο χερσαίος χώρος των βραχονησίδων και νησίδων με την εγκατάσταση αποθηκών ιχθυοτροφών και λοιπών βοηθητικών κτισμάτων.

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στην παραμεθόριο.

Υπάρχει αναμφισβήτητη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή με την εν συνεχεία εμπορία των εκτρεφόμενων ψαριών.

Εργάζονται Έλληνες καθημερινά και αναγκαστικά διαμένουν μερικοί εξ αυτών ως νυχτοφύλακες των μονάδων

Επιπλέον,

Δημιουργούνται νέα αλιευτικά πεδία για τους Έλληνες ψαράδες της περιοχής λόγω διασποράς της ιχθυοτροφής στην περιοχή κάτω και πέριξ των μονάδων, πιθανών διαφυγών από τους κλωβούς των εκτρεφόμενων ψαριών και  προσέλκυσης άλλων ψαριών της θάλασσας επειδή η μονάδα εκτροφής λειτουργεί και ως τεχνικός ύφαλος για τα ελεύθερα ψάρια της περιοχής.

Σε Ελληνικές βραχονησίδες και ακατοίκητες νησίδες ύψιστης Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής αξίας, στις οποίες η ιχθυοκαλλιέργεια είναι πρακτικά αδύνατη λόγω επικράτησης δυσμενών παραμέτρων/συνθηκών εκτροφής ψαριών:

Να αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία χερσαίων Ελληνικών μονάδων κονικλοτροφίας (αναπαραγωγής και εκτροφής κουνελιών).

Επισημαίνεται ότι

Το κουνέλι είναι το ευκολότερο  ζώο για αναπαραγωγή – εκτροφή και δημιουργία εισοδήματος στον κτηνοτρόφο και κατά σειρά ακολουθούν: η κότα, η κατσίκα, το πρόβατο, ο χοίρος, η αγελάδα, η μέλισσα.

Ο κύκλος παραγωγής του είναι σύντομος (γεννά 4 φορές το έτος) και το νεογέννητο μετά από μόλις 2 μήνες εκτροφής έχει σωματικό βάρος ικανό για σφαγή, δηλαδή για εμπορία του κρέατος (με 6-8€ ανά κιλό στο κρεοπωλείο) και της γούνας του.

Η Τεχνογνωσία για εγκατάσταση και λειτουργία του Κονικλοτροφίου σε κλωβούς (όπως για τις κότες) είναι γνωστή και οι οικονομικές απαιτήσεις (φροντίδας & διαχείρισης) είναι οι μικρότερες από οποιασδήποτε άλλη κτηνοτροφική επιχείρηση.

Το κρέας του κουνελιού, σε σύγκριση με το βόειο κρέας, το χοιρινό, το αρνί, την γαλοπούλα, το μοσχάρι και το κοτόπουλο, έχει το υψηλότερο ποσοστό πρωτεϊνών, το χαμηλότερο ποσοστό λίπους και τις λιγότερες θερμίδες ανά κιλό. Παρέχεται  λοιπόν στον καταναλωτή το πλεονεκτήματα κατανάλωσης υψηλής διατροφικής αξίας άπαχου λευκού κρέατος (μειώνοντας την εισαγωγή γαλοπούλας από Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και αλλού)

Φρέσκο ή κατεψυγμένο κρέας κουνελιού πωλείται όλο το χρόνο και είναι κατάλληλο για εξαγωγές στην ΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό

Αξιοποιείται ο χερσαίος χώρος των βραχονησίδων και νησίδων με την εγκατάσταση χαμηλού κόστους κτιριακών υποδομών για την στέγαση των κουνελιών, καθώς και αποθηκών τροφών, δεξαμενών νερού και λοιπών βοηθητικών κτισμάτων.

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στην παραμεθόριο και απόλυτα ικανοποιητικό εισόδημα στον κτηνοτρόφο.

Υπάρχει αναμφισβήτητη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή με την εν συνεχεία εμπορία του κρέατος και της γούνας του κουνελιού..

Εργάζονται Έλληνες καθημερινά και αναγκαστικά διαμένουν μερικοί εξ αυτών ως νυχτοφύλακες των μονάδων.

Επιπλέον,

Οι Τούρκοι διαθέτουν τεχνογνωσία για την δημιουργία ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ και την ανάπτυξη δικών τους αλιευτικών πεδίων ανοιχτά των ακτών τους και πολύ πλησίον των Ελληνικών, ενώ εμείς έχοντας νησίδες και βραχονησίδες αν τις αξιοποιήσουμε (όσο έχουμε ακόμη χρόνο) τους αναχαιτίζουμε πλήρως.

Δεν απαιτείται σε ακατοίκητες νησίδες κα βραχονησίδες να εγκαταστήσουμε στρατιωτικά ή ναυτικά φυλάκια προκαλώντας δήθεν τους Τούρκους.

Στα Ξένα Αλιευτικά Σκάφη :

Να διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα (μέσω δορυφόρου) επακριβούς εντοπισμού των, καθιστώντας γνωστή στις Ελληνικές Λιμενικές Αρχές την θέση τους στην θάλασσα στην οποία πλέουν ή αλιεύουν. Όλα τα Ελληνικά το διαθέτουν.

Με τον τρόπο αυτό

Γνωστοποιούνται στην ΕΕ οι παραβιάσεις κυρίως των Τούρκων αλιέων στις Ελληνικές Θάλασσες και θα πρέπει να γίνονται οι αντίστοιχες διπλωματικές ενέργειες κατά της Τουρκίας ή όποιου άλλου κράτους παραβίασε την Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο.

Υποχρεώνεται η ΕΕ να αναγνωρίσει την Ελληνική ΑΟΖ στο Αιγαίο, νομοθετώντας και  λαμβάνοντας μέτρα για την ενεργή προστασία των Ελλήνων Αλιέων.

Επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα από την ΕΕ προς την Τουρκία σε θέματα χρηματοδότησης της με Ευρωπαϊκά κονδύλια σχετικά με για την Αλιεία, έως και την πλήρη αναστολή χρηματοδότησης των κονδυλίων αυτών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της.

Στον Έλληνα Αλιέα:

Να συνεχίζει να αναφέρει στην Ελληνική Λύση όλα τα θέματα που τον απασχολούν για να ακουστούν οι προτάσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή ώστε να καταργηθούν ή/και τροποποιηθούν Νόμοι που σταδιακά οδηγούν στην καταστροφή της Ελληνικής Αλιείας και στην φτωχοποίηση του.

Με τον τρόπο αυτό

Οι Έλληνες Αλιείς έχοντας την οικονομική δυνατότητα του επαγγέλματος τους να μπορούν να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο και να αποτελούν τους Πολιτοφύλακες – Εθνοφύλακες των Νησιών (μεγάλων και μικρών) και των θαλάσσιων συνόρων της Πατρίδας μας.

ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

Στην εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου (Βοσκότοποι και Δασικές εκτάσεις) με προτεραιότητα στις παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου – Μακεδονίας – Θράκης:

Παράλληλα και όσο προχωρούν οι όποιες χρονοβόρες δικαστικές διεκδικήσεις από πλευράς ιδιοκτητών των βοσκοτόπων και της Δασικής Υπηρεσίας για τον ορθό χαρακτηρισμό των βοσκότοπων στην Ελλάδα:

Να αποδεσμευθούν από τους δασικούς χάρτες όλοι βοσκότοποι της Ελλάδας που επί σειρά δεκαετιών χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό και να δοθούν στους κτηνοτρόφους προς μακροχρόνια (20ετή) ενοικίαση, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.

Επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό

Χωροταξικός σχεδιασμός των βοσκοτόπων (με προτεραιότητα στις παραμεθόριες περιοχές) ώστε κάθε κτηνοτροφική επιχείρηση να γνωρίζει τους διαθέσιμους σε αυτή βοσκοτόπους για τους οποίους να μπορεί να προβαίνει σε μακροχρόνια (20ετή) μίσθωση και τοιουτοτρόπως να προγραμματίζει σωστά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και την δυνατότητα για περεταίρω ανάπτυξης της.

.Χρήση και συντήρηση στους βοσκότοπους των υπαρχόντων εγκαταστάσεων υποδομής για την φροντίδα των ζώων και δημιουργία καινούργιων εγκαταστάσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κτηνοτροφίας.

Βέλτιστη αξιοποίηση των βοσκοτόπων με καλλιέργεια φυτών κατάλληλων στο κλίμα της περιοχής ώστε να παρέχεται  η δυνατότητα «πλούσιας» βοσκής για τα ζώα κατά την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου αναβαθμίζοντας αισθητά την ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου κρέατος και γάλακτος.

Λήψη από τον κτηνοτρόφο πλήρους οικονομικού δικαιώματος ενίσχυσης της ΕΕ., το οποίο του αποδίδεται μόνο όταν τα στρέμματα των βοσκότοπων που δηλώνει ετησίως αντιστοιχούν στον αριθμό των ζώων που εκτρέφει.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην παραμεθόριο και την  εγκατάσταση σε μισθωμένες κατοικίες εγκαταλελειμμένων ή σχεδόν εγκαταλελειμμένων χωριών των εργαζομένων στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Φύλαξη των συνόρων με κτηνοτρόφους και αγρότες δρώντας ταυτόχρονα ως Πολιτοφύλακες – Εθνοφύλακες σε ευαίσθητες για την Ελλάδα περιοχές, αναβιώνοντας πληθυσμιακά και οικονομικά την Ελληνική ύπαιθρο και αποτρέποντας συγχρόνως τις συχνές λεηλασίες και κλοπές περιουσιών των Ελλήνων.

Καταγραφή των παραβιάσεων των Ελληνικών συνόρων από ξένους κτηνοτρόφους ή/και ζωοκλέφτες και συνεχής έγγραφη ενημέρωση της ΕΕ για τα τεκταινόμενα στα Ελληνικά σύνορα.

Στον Έλληνα Κτηνοτρόφο που εκτρέφει Αιγο-Πρόβατα, Αγελάδες:

Να συνεχίζει να αναφέρει στην Ελληνική Λύση όλα τα θέματα που τον απασχολούν για να ακουστούν οι προτάσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή ώστε να καταργηθούν ή/και τροποποιηθούν Νόμοι που σταδιακά οδηγούν στην καταστροφή της Ελληνικής Κτηνοτροφίας και στην φτωχοποίηση του.

Με τον τρόπο αυτό

Οι Έλληνες Κτηνοτρόφοι  έχοντας την οικονομική δυνατότητα του επαγγέλματος τους να μπορούν να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της Κτηνοτροφίας χρησιμοποιώντας τον Εθνικό πλούτο (Βοσκοτόπια) στις παραμεθόριες περιοχές και να αποτελούν τους Πολιτοφύλακες – Εθνοφύλακες των χερσαίων συνόρων της Πατρίδας μας.

Γρηγόρης Κανλής

Στέλεχος της οικονομικής επιτροπής της Ελληνικής Λύσης

Σύνδεση Ευρωβουλής και πρωτογενούς παραγωγής

Σύνδεση Ευρωβουλής και πρωτογενούς παραγωγής

 

Ο κάθε είδους παραγωγός (είτε είναι υδατοκαλλιεργητής – αλιέας – κτηνοτρόφος – αγρότης – τυροκόμος είτε έχει άλλη μορφή αγρο-κτηνοτροφικής επιχείρησης) πρέπει πλέον να εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή από Έλληνες Ευρωβουλευτές που γνωρίζουν τις δυσκολίες του κλάδου της Πρωτογενούς Παραγωγής αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο αυτόν. Η μέχρι σήμερα παρουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών απέδειξε την αποτυχία της Ελλάδας στην διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία έχει αποβεί σταδιακά ζημιογόνα έως και πλήρως καταστροφική για την Ελλάδα.

Ζώντας στην Ελληνική Ύπαιθρο και δουλεύοντας δίπλα στον Υδατοκαλλιεργητή, Αλιέα, Κτηνοτρόφο και Γεωργό, μας είναι απόλυτα γνωστές οι κατάφορες αδικίες  που έχουν προκύψει σε βάρος τους από Κανονισμούς – Εντολές της Ευρωβουλής και εν συνεχεία (βάσει αυτών) με την ψήφιση Νόμων από την Ελληνική Βουλή και με την εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν Νόμοι που πρέπει άμεσα να τροποποιηθούν ή/και πλήρως καταργηθούν διότι δεν προστατεύουν τον Έλληνα Παραγωγό ενώ προστατεύουν προκλητικά τα συμφέροντα μόνο των Ευρωπαίων συναδέλφων τους.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η βασική αιτία για την ύπαρξη των Νόμων αυτών στην Ελλάδα δεν ευρίσκεται πάντοτε στις Υπηρεσίες των αντιστοίχων Ελληνικών Υπουργείων, στις οποίες πολλοί εργαζόμενοι/επιστήμονες (Προϊστάμενοι ή/και Διευθυντές Τμημάτων) εκφράζουν τις έντονες αντιρρήσεις τους ως προς την ορθότητα των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και  Εντολών που καταφθάνουν σε αυτούς και αφορούν την Ελλάδα, αλλά στο γεγονός ότι οι όποιες προτεινόμενες τροποποιήσεις τους δεν εισακούονται από την Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων τους. Τοιουτοτρόπως, ότι ψηφίζεται στην Ευρωβουλή γίνεται τελικά και Νόμος του Κράτους μας.

Είναι γεγονός ότι

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (όπως και κάθε πολιτική) διαμορφώνεται στο Στάδιο του Σχεδιασμού των Προτάσεων για όποιο θέμα εισάγεται προς συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές πρέπει να είναι ενήμεροι για την Ελληνική πραγματικότητα διατηρώντας άμεση επαφή με την Πρωτογενή Παραγωγή και μαχητικά να διεκδικούν τα συμφέροντα της Ελλάδας στην Ευρωβουλή.

Αν στην Ευρωβουλή ψηφιστεί πρόταση ενάντια στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Έλληνα Παραγωγού τότε δύσκολα έως και καθόλου δύναται να τροποποιηθεί και καταλήγει σε Νόμο της Ελλάδας.

Τοιουτοτρόπως πραγματοποιήθηκε η μείωση της πρωτογενούς παραγωγής, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και καταλήγει στην σταδιακή φτωχοποίηση του Έλληνα Παραγωγού.

Παραθέτουμε λοιπόν, εκτός από το Πλήρες Πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, προτεινόμενες λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα ώστε να γίνει επανεκκίνηση της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα και να νοιώσει ο Έλληνας Παραγωγός ότι είμαστε μαζί του όχι γενικά και αόριστα λέγοντας ότι θα φέρουμε επιδοτήσεις από την Ε.Ε., αλλά ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ώστε να είναι βιώσιμες και σύμφωνες με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των Ελλήνων Παραγωγών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Να σταματήσει ο αθέμιτος ανταγωνισμός των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της Ελλάδας λόγω εισαγωγών στην Ε.Ε. όμοιων προϊόντων από την Τουρκία με ειδικό καθεστώς εισαγωγής, δηλαδή με μηδενικό (0%) δασμό εισαγωγής τούρκικων προϊόντων στην αγορά χωρών της Ε.Ε.

Να αντισταθμισθεί η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της τιμής πώλησης των Ελληνικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή και γενικά στη διεθνή αγορά λόγω της  πολιτικής της επιδότησης των εξαγωγών που εφαρμόζει η Τουρκία στα δικά της προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, με την κατάργηση λήψης από την Τουρκία των Κοινοτικών (ΕΕ) Κονδυλίων για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της. Αφού η ίδια η Τουρκία έχει χρήματα για να επιδοτεί τις εξαγωγές της δεν χρειάζεται να παίρνει και κονδύλια οικονομικής ενίσχυσης από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της, πουλώντας τα προϊόντας της κάτω του κόστους συγκριτικά με τα Ελληνικά.

Να δοθεί (νέα) παράταση ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και να ιδρυθούν οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), κατοχυρώνοντας νομοθετικά την λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών και ενισχύοντας την όποια περεταίρω επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο.

ΑΛΙΕΙΑ

Η Αλιεία του (ψαριού) Τόνου

Να απαγορευτεί η αλίευση Τόνου από τα τέλη Απριλίου έως και τον Σεπτέμβριο λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του ψαριού αυτού και η «αποκατάσταση» του  μετά την γέννα.

Να αρχίζει η αλίευση του από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, να συνεχίζεται και τελειώνει στο τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

Να αυξηθεί η Ελληνική Ποσόστωση στην αλιεία του τόνου και να παύση η κατάφορη αδικία της ΕΕ προς τους Έλληνες αλιείς.

Να υπάρξει σχετική οδηγία της ΕΕ προς την Τουρκία για συμμόρφωση της σε θέματα αλιείας του Τόνου στο Αιγαίο.

Να απαγορευτεί αυστηρά η αλίευση Τόνου τον Αύγουστο κυρίως από την Ισπανία και τα Βορειο-αφρικανικά κράτη (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία) δηλαδή κατά την είσοδο των «αυγωμένων» τόνων από  τον Ατλαντικό μέσω του Γιβραλτάρ στην Μεσόγειο.

Να υπάρξουν αποζημιώσεις στους αλιείς για την καταστροφή των διχτυών και του υπόλοιπου εξοπλισμού των, οφειλόμενη σε επιθέσεις μεγαλόσωμων ψαριών και άλλων υδρόβιων θηλαστικών.

Νομικά και Οικονομικά Θέματα

Να σταματήσουν οι Ελληνοποιήσεις εισαγόμενων ψαριών, που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό της τιμής πώλησης των αλιευθέντων ψαριών από Ελληνικά αλιευτικά.

Να δηλώνεται η χώρα προέλευσης των ψαριών στην αγορά της ΕΕ  διότι οι Ελληνικές αυστηρές προδιαγραφές αλίευσης και διακίνησης-πώλησης δεν ισχύουν απαραίτητα σε ξένες χώρες.

Προτάσεις για Εθνικά και ΕΕ Προγράμματα Αλιείας

Να υλοποιούνται με απλές και χρονικά σύντομες διαδικασίες η κατάθεση νέων προτάσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών και του εξοπλισμού αυτών.

Κατά περίπτωση επανεξέταση της νομοθεσίας για τα αλιευτικά πεδία

Να επανεκτιμούνται ορθές προτάσεις των Ελλήνων Αλιέων από τις Ελληνικές Τοπικές Αρχές ώστε να γίνονται άμεσα οι αντίστοιχες εισηγήσεις στα αρμόδια Υπουργεία και ακολούθως να «ακούγονται» και αντιπροσωπεύονται  οι Έλληνες Αλιείς στο Ευρωκοινοβούλιο

ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ (Κρέας – Γάλα )

Να αποδεσμευθούν από τους δασικούς χάρτες όλοι οι βοσκότοποι της Ελλάδας που επί σειρά δεκαετιών χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό και να δοθούν στους κτηνοτρόφους προς μακροχρόνια (20ετή) ενοικίαση, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.

Να λειτουργούν – επισκευασθούν όλες οι κτηνοτροφικές κτιριακές εγκαταστάσεις – υποδομές που ήδη υπάρχουν σε βοσκότοπους ή/και να κτισθούν καινούργιες βάσει των σύγχρονων αναγκών της κτηνοτροφίας.

Να συνεχίσουν οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν το οικονομικό δικαίωμα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που δικαιούνται για την χρήση βοσκοτόπων και τα λοιπά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι συνάδελφοι τους στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. βάσει της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Να γίνουν προσωρινές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών στους βοσκότοπους για τον ποιοτικό και ποσοτικό εμπλουτισμό της βοσκής.

Να σταματήσει σταματήσουν οι Ελληνοποιήσεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην τιμή αιγο-πρόβειου κρέατος και γάλακτος καθώς και να  ενταθεί ο κτηνιατρικός – υγειονομικός  έλεγχος στα αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό.

Να ενισχυθεί με επιστημονικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων η κρατική μέριμνα (κυρίως η Κτηνιατρική) για το αιγο-πρόβατο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Εργόσημο 

Να πληρώνεται υποχρεωτικά μαζί με το μεροκάματο στους εργάτες που δουλεύουν στις καλλιέργειες. Δηλαδή να πληρώνει (όχι ο εργαζόμενος αν θέλει ή αν δεν θέλει) αλλά ο εργοδότης όλο το ποσό του εργόσημου και να αφαιρεί από το μεροκάματο τα ποσοστά που αναλογούν και πρέπει να πληρώσει ο εργαζόμενος.

Να έχουν προσωρινά έγραφα για εργασία όσοι αλλοδαποί θέλουν να εργάζονται στην Ελλάδα για να νομιμοποιούνται (να πληρώνουν) την φορολογία και τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές τους, κοκ

Να μπορεί ο εργοδότης να δικαιολογήσει έξοδα και τοιουτοτρόπως να κτίζει το αφορολόγητο ή άλλες φορο-ελαφρύνσεις για την επιχείρηση του.

Να μπορεί ο εργοδότης να είναι νομικά κατοχυρωμένος όποτε κάποιος τρίτος αναφέρει για παράνομη εργασία ή αν υπάρξει κάποιο εργατικό ατύχημα, το οποίο παίρνει διαστάσεις μέσω των ΜΜΕ.

Κρατικός έλεγχος στο πολλαπλασιαστικό υλικό ή (αλλιώς λεγόμενο) στο υποκείμενο. Αναφερόμαστε στα φυτά/δενδρύλλια που αγοράζει ο παραγωγός

Να δημιουργηθούν ανά περιοχές κρατικά ή/και ιδιωτικά «Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης του Πολλαπλασιαστικού Υλικού – Υποκειμένου»

Να παράγονται στα Κέντρα αυτά φυτά/δενδρύλλια για να πωλούνται πιστοποιημένα, όπως για παράδειγμα γίνεται στην Ιταλία.

Να υπάρχει στην Ελλάδα το λεγόμενο “root-stock” για την απεξάρτηση της χώρας μας από ξένες ποικιλίες που έχουν και συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ακριβά εισαγόμενα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κοκ.

Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού των δενδροκαλλιεργειών με τον καθορισμό των Ζωνών Παραγωγής

Να μην καταστρέφεται η παραγωγή λόγω ακαταλληλότητας της περιοχής για την συγκεκριμένη δενδροκαλλιέργεια, συνηθέστερα λόγω κλίματος (παγετού), συστάσεως του εδάφους, προηγούμενων άλλων καλλιεργειών, κοκ.

Να μην παράγονται προϊόντα μειωμένης εμπορικής και διαιτητικής αξίας.

Να μην προστρέχουν οι παραγωγοί σε κρατικές αποζημιώσεις !!!! και δημιουργείται φαύλος κύκλος.

Η υποχρεωτική επιλογή του ΕΛΓΑ ή άλλων Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών για την ασφάλιση των καλλιεργειών

Να υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ΕΛΓΑ ή/και ιδιωτικής ασφάλισης από τον παραγωγό.

Η τιμή του αγροτικού πετρελαίου.

Να μην κοστίζει η εργασία ή/και επίσκεψη  παραγωγού στις καλλιέργειες του 2 έως 3 φορές περισσότερο από τις αντίστοιχες του Γερμανού παραγωγού λόγω του αντίστοιχου κόστους αγοράς του πετρελαίου σε Ελλάδα και Γερμανία και συνεπώς να παραμένουν  αρκετά ή έως και περισσότερα από τα χωράφια ή τα κτήματα του ακαλλιέργητα.

Γρηγόρης Κανλής

Στέλεχος της δεκαμελούς οικονομικής επιτροπής της Ελληνικής Λύσης

Τα 12 Σημεία του προγράμματός της Ελληνικής Λύσης

Τα 12 Σημεία του προγράμματός της Ελληνικής Λύσης

Βασικοί ιδεολογικοί πυλώνες της Ελληνικής Λύσης είναι η προσήλωση στον Ελληνοκεντρικό χαρακτήρα & στο συμφέρον της πατρίδας μας, η προάσπιση της πραγματικής δημοκρατίας, η υπέρβαση των ξεπερασμένων παραδοσιακών αντιθέσεων ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, η αντίθεσή μας στον εθνομηδενισμό, το φασισμό & την παγκόσμια Νέα Τάξη. Εκτός από το «Αναλυτικό μας πρόγραμμα» των 300 περίπου σελίδων και τη «Σύνοψη των προγραμματικών μας θέσεων», παρουσιάζουμε επιγραμματικά εδώ τα «12  Σημεία του προγράμματός μας».

1.Εξωτερική πολιτική-Πρώτα η Ελλάδα

 • Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον της χώρας.
 • Συνεργασία με πατριωτικά δημοκρατικά κινήματα διεθνώς, ενάντια στην παγκοσμιοποίηση της Νέας Τάξης & στην Γερμανοποίηση της Ευρώπης.
 • Ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών & ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.

2.Ελληνοκεντρικός χαρακτήρας της χώρας, δημογραφικό, Ομογένεια

 • Στήριξη του ελληνοκεντρικού χαρακτήρα & της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού.
 • Ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας, με γενναία αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων & βελτίωση των υποδομών για την υποστήριξη της μητρότητας.
 • Επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που μετανάστευσαν στο εξωτερικό λόγω της κρίσης.
 • Ισχυροποίηση των δεσμών με τους Ομογενείς & κίνητρα για επενδύσεις τους στην Ελλάδα
 • Υποχρέωσή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, των οποίων οι συχνότητες αποτελούν δημόσιο αγαθό,να εκπέμπουν κατά το 1/2 του προγράμματός τους, ελληνικό πρόγραμμα.

3.Καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής & της εγκληματικότητας

 • Καταπολέμηση του πελατειακού και κομματικού  κράτους, αντιμετώπιση της διαφθοράς & της διαπλοκής,   έλεγχος του πόθεν έσχες του πολιτικού και ανώτερου στελεχιακού προσωπικού του δημοσίου &  τιμωρία των υπόλογων για διασπάθιση δημόσιου χρήματος.
 • Αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία, σύγχρονους μεθόδους διοίκησης & ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του υπουργού & του βουλευτή, ο οποίος δεν θα μπορεί να εκλέγεται πέραν των τριών συνεχόμενων θητειών, κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών & σταδιακή υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας.
 • Πάταξη της εγκληματικότητας με αυστηροποίηση των διαδικασιών πρόληψης & καταστολής,με αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης & ενίσχυση της λειτουργίας της αστυνομίας.
 • Ισομερής έκφρασή όλων των απόψεων από τις τηλεοράσεις & τα ραδιόφωνα & αυστηρή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

4.Μεταναστευτικό

 • Αποτροπή της μαζικής εισβολής παράνομων μεταναστών, με αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τους διακινητές, με αποτελεσματική φύλαξη συνόρων & δημιουργία τοίχους στον Έβρο.
 • Απομάκρυνση των ΜΚΟ & άμεση επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών.
 • Παροχή ασύλου μόνο σε αποδεδειγμένα πραγματικούς πολιτικούς πρόσφυγες.
 • Απαγόρευση εξαγωγής συναλλάγματος από μη νόμιμους μετανάστες.
 • Εμμονή στην αναλογικό διαμοιρασμό των μεταναστών &προσφύγων στις χώρες της ΕΕ.
 • Απαίτηση αύξησης των κονδυλίων από την ΕΕ για μετανάστες, καθώς & για τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων & ανάληψη της ευθύνης της Frontex υπό Ελληνική διοίκηση.

5.Οικονομία, ανάπτυξη, δημόσιο χρέος, νομισματική πολιτική

 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, του τουρισμού και της ναυτιλίας, καθώς και της ναυπηγικής & αμυντικής βιομηχανίας, του ενεργειακού πλούτου & των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, των νέων τεχνολογιών, της έρευνας & καινοτομίας, των εξαγωγικών επιχειρήσεων & ανταγωνιστικών τομέων της Ελληνικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της εσωτερικής ζήτηση, της ελληνικής παραγωγής & της επιχειρηματικότητας.
 • Δημόσιος έλεγχος της  Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων, της ΕΛΣΤΑΤ,των κοινωφελών& στρατηγικών επιχειρήσεων.
 • Εθνικό Συμβούλιο Διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης των πολεμικών αποζημιώσεων, καθώς επίσης & για τη μείωση του χρέους (πρότυπο η συμφωνία του Λονδίνου το 1953 για τα χρέη της Γερμανίας). Διαπραγματευτικό μας χαρτί συνιστά το αίτημα αποζημίωσης από την Κομισιόν και την ΕΚΤ για τις ζημιές στην Ελληνική οικονομία που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια της «Τρόικα”, σύμφωνα με το άρθρο 340 του Μάαστριχτ.
 • Επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος των ελληνικών τραπεζών & κατάργηση του Υπερταμείου.
 • ‘Ίδρυση κρατικής επενδυτικής & αναπτυξιακής τράπεζας για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος & την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων».
 • Άμεση δημιουργία ιδιωτικού νομίσματος για την αύξηση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας & ενδεχόμενη έκδοση συμπληρωματικού νομίσματος.
 • Προετοιμασία για έκδοση εθνικού νομίσματος σε περίπτωση διάλυσης της ευρωζώνης.

6.Φορολογικό σύστημα, ιδιωτικά χρέη, τραπεζικά δάνεια

 • Σταθερό φορολογικό σύστημα, με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές ανταγωνιστικούς με αυτούς των γειτονικών μας χωρών,ΦΠΑ 10% για τρόφιμα και φάρμακα, 7% για τα νησιά, και για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές 20% αρχικά, με στόχο το 15%.
 • Διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων φόρων & ασφαλιστικών εισφορών & αυτόματος συμψηφισμός οφειλών και επιστροφών.
 • Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 40% & επί πλέον έως 40% με ενεργειακά  κριτήρια.
 • Κούρεμα δανείων κατά 30% στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια.

7.Απασχόληση και ανεργία

 • Αντιμετώπιση της ανεργίας με αναπτυξιακή επιτάχυνση της Ελληνικής οικονομίας.
 • Επιδότηση της εργασίας, με ειδική έμφαση σε νέους, ΑΜΕΑ, γυναίκες, απολυμένους εργαζόμενους, άτομα του κοινωνικού περιθωρίου κλπ.
 • Αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, δημιουργία χάρτη εθνικών & τοπικών αναγκών για την αγορά εργασίας & σύνδεσή του με την εκπαίδευση, προγράμματα δια βίου κατάρτισης, εκσυγχρονισμός των γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ, & επιβράβευση της επιχειρηματικότητας & της καινοτομίας.

8.Περιφερειακή ανάπτυξη

 • Διοικητική αποκέντρωση με δημιουργία δέκα μεγάλων περιφερειακών αστικών κέντρων.
 • Ενίσχυση της συγκοινωνίας για τα νησιά & παραχώρηση εκτάσεων γης, κατοικιών, οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγής από φόρους και εισφορές κλπ. σε Ελληνικές οικογένειες & Ομογενείς που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε μικρά νησιά & απομονωμένες περιοχές.
 • Εθνικό Κέντρο τηλεκπαίδευσης & τηλεατρικής για απομακρυσμένες περιοχές.

9.Παιδεία

 • Αναμόρφωση της ελληνικής παιδείας για τη συνέχιση του Ελληνισμού & της Ορθοδοξίας.
 • Εκσυγχρονισμός των δημόσιων Πανεπιστημίων & ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, για Έλληνες & ξένους φοιτητές, με στόχο την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, διασφάλιση συναλλάγματος της τάξης των 3 δις και δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας.
 • Δημιουργία τεχνολογικών πάρκων & διασύνδεσή τους με Πανεπιστήμια
 • Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης,της συνεχόμενης κατάρτισης & σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

10.Υγεία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι,ναρκωτικά

 • Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης & κοινωνικής πρόνοιας σε τρεις αντίστοιχους κεντρικούς πυλώνες, το ΕΣΥ, το ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ) και τον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας).
 • Καταβολή της σύνταξης το αργότερο σε ένα μήνα & ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων από δημόσια εργαστήρια το αργότερο σε τρεις ημέρες.
 • Καθιέρωση της επτάωρης απασχόλησης των γιατρών, με αξιοπρεπή αντιμισθία & ενίσχυση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.
 • Καθιέρωση σύγχρονης λίστας φαρμάκων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφησή τους, ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, της ιατροφαρμακευτικής έρευνας & του ιατρικού τουρισμού.
 • Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους, υπαγωγή όλων των φορέων κοινωνικής πρόνοιας στον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας) & αντικειμενικοποίηση του συστήματος προσδιορισμού της αναπηρίας με εισοδηματικά κριτήρια.
 • Ενίσχυση των ΚΑΠΗ (Λέσχες Φιλίας), της βοήθειας στο σπίτι για ηλικιωμένους, κοινωνική μέριμνα για προβληματικές οικογένειες @ ελαστικοποίηση του καθεστώτος υιοθεσιών.
 • Προγράμματα ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης για φυλακισμένους @ ΑΜΕΑ, @ ενίσχυση των φορέων αντιμετώπισης των ναρκωτικών, με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητά τους.
 • Θέσπιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για ‘Έλληνες αναξιοπαθούντες πολίτες.

11.Πολιτισμός, τέχνες, αθλητισμός

 • Ενίσχυση της καλής ελληνικής μουσικής & του θεάτρου, εκτός των άλλων, με υποχρεωτική ποσοστιαία παρουσία τους στη δημόσια & ιδιωτική τηλεόραση & το ραδιόφωνο.
 • Επίσκεψη των μουσείων & αρχαιολογικών χώρων από τους μαθητές όλων  σχολείων της χώρας, δημόσιων & ιδιωτικών, δύο φορές τον χρόνο.
 • Προώθηση του αθλητισμού της γειτονιάς, πάταξη του αθλητικού παραγοντισμού με λήψη μέτρων για εξοστρακισμό της βίας από τα γήπεδα, με αυστηροποίηση των δικονομικών διατάξεων για τους φυσικούς & τους ηθικούς αυτουργούς επεισοδίων.
 • Ενίσχυση των αθλητικών Ομοσπονδιών με βάση τη δημοφιλία του αθλήματος & τις επιδώσεις.

12.Προστασία του περιβάλλοντος

 • Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος & ειδικότερα των ποταμιών, των ρεμάτων, του αιγιαλού από καταπατήσεις & ρύπανση.
 • Κατάργηση των αυθαίρετων χωματερών & εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων συγκέντρωσης, ανακύκλωσης & εκμετάλλευσης απορριμμάτων με αποφάσεις της πλειοψηφίας των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων & τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής απορριμμάτων σε κάθε Δήμο της χώρας.
 • Προστασία της παραδοσιακής & αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, αναστύλωση παραδοσιακών οικισμών σε όλη τη χώρα, παροχή κινήτρων για αναπαλαιώσεις & εξωραΐσεις κτιρίων σε κεντρικά σημεία των πόλεων & τουριστικές περιοχές.

Ελληνική Λύση: Πρώτα η Ελλάδα

Ο πρωτογενής τομέας κύριο μέλημα μας στην ΕΕ

Ο πρωτογενής τομέας κύριο μέλημα μας στην ΕΕ

Στη σειρά των θέσεων-προτάσεων της Ελληνικής Λύσης και της οικονομικής της επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο θεωρούμε κύριο μέλημα μας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην ΕΕ, δυστυχώς με την εκκωφαντική απουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών που ενδιαφέρονται μόνο για το μισθό και για τα προνόμια της θέσης τους, τα εξής:

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ (Κρέας – Γάλα )

Μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Κτηνοτρόφων αναφέρονται:

 • Ελληνοποιήσεις αιγοπροβάτων προερχόμενα από χώρες των Βαλκανίων και αθέμιτος ανταγωνισμός της τιμής πώλησης αυτών. Ο Έλληνας κτηνοτρόφος αναγκάζεται στην πώληση των αιγών και προβάτων του σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ή/και στις όποιες αντίστοιχες τρέχουσες τιμές της αγοράς έστω και κάτω του κόστους εκτροφής. Αυτό συμβαίνει διότι δεν μπορεί να ανεβάζει και άλλο το κόστος εκτροφής των αιγών και προβάτων του κρατώντας τα εν ζωή στην δική του επιχείρηση, δηλαδή να συνεχίζει να πληρώνει για την απαιτούμενη καθημερινή φροντίδα και διατοφή των ζώων αυτών, οπότε και προβαίνει στην αναγκαστική πώληση των.
 • Η ύπαρξη στην αγορά εισαγόμενου – Ελληνοποιημένου αιγο-πρόβειου κρέατος σε αφθονία αποτελεί ισχυρή αποτροπή για συνέχιση της εκτροφής αιγο-προβάτων στην Ελλάδα διότι η εκτροφή των καταλήγει να είναι οικονομικά ασύμφορη. Η παρατηρούμενη λοιπόν, έντονη μείωση του ζωϊκού κεφαλαίου σε αιγο-πρόβατα στην Ελλάδα είναι απόλυτα Εθνικά επιζήμια και οδηγεί στην πλήρη εξάρτηση του συγκεκριμένου κρέατος και γάλακτος από τις ξένες αγορές, γεγονός απαράδεκτο διότι η αιγο-προβατοτροφία μπορεί να αποτελέσει τον κορμό της πρωτογενούς ζωϊκής παραγωγής στην Ελλάδα αρκεί να προστατευτεί από το ίδιο το Ελληνικό Κράτος.
 • Η σημερινή τιμή πώλησης από τον παραγωγό του πρόβειου γάλακτος στα 0,7€/κιλό είναι ιδιαίτερα χαμηλή και ασύμφορη για την εκτροφή προβάτων για γαλακτοπαραγωγή. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην τιμή του γάλακτος επιδεινώνεται με την εισαγωγή πρόβειου γάλακτος σε μορφή παγο-κολόνας ή/και νωπού γάλακτος με βυτία κυρίως από άλλες Βαλκανικές χώρες όπως από την Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία.
 • Υπο-στελέχωση των Δημόσιων Κτηνιατρείων καθώς και ελαχιστοποίηση της απαραίτητης κρατικής κτηνιατρικής μέριμνας για το αιγο-πρόβατο.
 • Εθνικό Κτηματολόγιο: Μείζον πλήγμα στην αιγο-προβατοτροφία αποτελεί η ένταξη στους δασικούς χάρτες των περισσότερων βοσκοτόπων και ο χαρακτηρισμός τους από τα κατά τόπους δασαρχεία ως δασικές εκτάσεις με την δημιουργία των δασικών χαρτών (αυτό είναι επίτευγμα κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ).

Επιπρόσθετα, κατατίθενται και κάποιες (όχι πολλές αλλά υπάρχουν) νόμιμες – πλήρεις δηλώσεις/απαιτήσεις από Ιδιώτες για την κατοχή βοσκοτόπων, καθώς και από άλλους ιδιώτες δήθεν επενδυτές χωρίς δηλαδή την προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Η άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού και μέχρι την δικαστική ή/μη διεκδίκηση των βοσκοτόπων από ιδιώτες και κτηνοτρόφους  ως νόμιμους ιδιοκτήτες βοσκοτόπων ενάντια στο Δασαρχείο ή/και σε άλλους ιδιώτες καταπατητές είναι η δραματική μείωση των προϋπαρχόντων εκτάσεων βοσκής των ζώων, όταν η Ελλάδα λόγω κλίματος και χλωρίδας (βοσκής) προσφέρεται για την εκτροφή αιγών και προβάτων συγκριτικά με άλλες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.

Ακολούθως, η αναγκαία όποια δικαστική διεκδίκηση από τους ιδιώτες/κτηνοτρόφους απαιτεί ποικίλα έξοδα και χρηματικές δαπάνες που οι περισσότεροι δεν μπορούν να διαθέσουν με αποτέλεσμα η απώλεια των βοσκοτόπων και η ένταξη τους στις δασικές εκτάσεις να θεωρείται πλέον οριστική.

 • Ο χαρακτηρισμός των περισσότερων βοσκοτόπων ως δασικές εκτάσεις έχει σαν άμεση συνέπεια την απώλεια από τους κτηνοτρόφους του οικονομικού δικαιώματος ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε): Κάθε χρόνο ο κτηνοτρόφος δηλώνει μέσω ιδιώτη γεωπόνου ή της Ένωσης Κτηνοτρόφων της περιοχής του με αίτηση του στην Περιφέρεια – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τους βοσκότοπους που χρησιμοποιεί και οι οποίοι θα πρέπει να αντιστοιχούν στα ζώα που εκτρέφει. Όταν λοιπόν οι βοσκότοποι έχουν δραματικά ελαττωθεί λόγω του χαρακτηρισμού των ως δασικές εκτάσεις ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να δηλώσει βοσκότοπους ή δηλώνει λιγότερα στρέμματα βοσκότοπων από αυτά που αντιστοιχούν στον αριθμό των ζώων του και συνεπώς δεν λαμβάνει το οικονομικό δικαίωμα ενίσχυσης της Ε.Ε ή το λαμβάνει αναλογικά μειωμένο. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε 17,5 € ανά στρέμμα βοσκοτόπου και για παράδειγμα ένας μικρής κλίμακας κτηνοτρόφος ενισχύεται οικονομικά με 3.850 € ετησίως αρκεί να διαθέτει 220 στρέμματα για την βοσκή των ζώων του. Η απώλεια ή/και δραματική μείωση του δικαιώματος αυτού αποτελεί επίσης πλήγμα στην διαθέσιμη ρευστότητα για άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών στην επιχείρηση του.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την βοσκή των Αγελάδων. (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. = Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

 • Ο χαρακτηρισμός των περισσότερων βοσκοτόπων ως δασικές εκτάσεις έχει σαν άμεση συνέπεια να παρέχονται στον κτηνοτρόφο διαθέσιμοι (έως πότε) βοσκότοποι σε άλλους Νομούς της Ελλάδας, μέσω της Περιφέρειας – Υπηρεσίας διαχείρισης βοσκότοπων στην προσπάθεια επίλυσης των προαναφερθέντων. Τοιουτοτρόπως, παρουσιάζει ο κτηνοτρόφος τα απαραίτητα στρέμματα βοσκής των ζώων του, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αναγκάζεται να πληρώνει ενοίκιο για βοσκοτόπια τα οποία βρίσκονται μακριά από την περιοχή του και κυρίως δεν πρόκειται ποτέ να τα χρησιμοποιήσει. Παράδειγμα αποτελεί περίπτωση κτηνοτρόφου από την περιοχή του Παγγαίου (Νομός Σερρών) που του δόθηκαν βοσκοτόπια που ανήκουν στον Δήμο της Βέροιας !!!.

Επιπρόσθετα, η μακροχρόνια μη χρήση των βοσκοτόπων για βοσκή από τα ζώα καταστρέφει την υπάρχουσα αυτοφυή χλωρίδα τους και τα καθιστά ακατάλληλα για βοσκή όταν μελλοντικά θελήσει κάποιος να τα χρησιμοποιήσει.

 • Ο χαρακτηρισμός των περισσότερων βοσκότοπων ως δασικές εκτάσεις έχει σαν άμεση συνέπεια να εγκαταλείπονται – καταστρέφονται υπάρχουσες υποδομές σε βοσκότοπους που για δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν από τους Κτηνοτρόφους. Δια Νόμου απαγορεύεται ρητώς η κατασκευή οτιδήποτε κτισμάτων σε δασικές εκτάσεις και επιπλέον επιβάλλεται η καταστροφή (γκρέμισμα) των κτισμάτων αυτών στα βοσκοτόπια τα οποία χαρακτηρίσθηκαν ως δασικές εκτάσεις. Στο σημείο αυτό υπάρχει ο εμπαιγμός ότι κάποιος μπορεί (δηλαδή επιτρέπεται) να βοσκίσει τα ζώα του στο δάσος όταν αυτό καθίσταται πολύ δύσκολο έως πρακτικά αδύνατο διότι: απαγορεύεται στην συγκεκριμένη περιοχή η χρήση στάνης για την διανυκτέρευση – προστασία των ζώων από άσχημες καιρικές συνθήκες / κλοπές από ζωοκλέφτες / αρπαγές από άγρια ζώα, καθώς και η χρήση λοιπών εγκαταστάσεων υποστήριξης για το πότισμα των ζώων, το άρμεγμα, κοκ. Πρέπει να τονισθεί ότι σε περιοχές όπως για παράδειγμα στα σύνορα του Νομού Δράμας – Νομού Ξάνθης – Βουλγαρίας τα ζώα (αιγο-πρόβατα και αγελάδες) βόσκουν σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1.500 μέτρα για το χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου έως αρχές Οκτωβρίου και η ύπαρξη ποιμνιοστασίων, στάβλων και υποδομών εκτροφής είναι απολύτως αναγκαία για την διαβίωση των ζώων αυτών.

Επιπρόσθετα, η απαγόρευση χρήση καλύβας από τους κτηνοτρόφους, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις μίας ιδιαίτερα απλής κατασκευής, θέτει σε κίνδυνο την ζωή – διαβίωση των ίδιων των κτηνοτρόφων στις απομακρυσμένες περιοχές και είναι σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα απόλυτα αποθαρρυντικό για την συνέχιση της κτηνοτροφίας.

 • Προσωρινή καλλιέργεια φυτών σε βοσκότοπους για την βοσκή των ζώων: Η κατοχή και μακροχρόνια ενοικίαση βοσκοτόπων από το Κράτος ή/και ιδιώτες συντελεί στην σωστή διαχείριση των πόρων μίας κτηνοτροφικής επιχείρησης, στον σωστό προγραμματισμό του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων και στην περεταίρω δυνατότητα ανάπτυξης της. Ακολούθως, όταν η χρήση των βοσκοτόπων συνδυαστεί με καλλιέργεια φυτών κατάλληλων στο κλίμα της περιοχής τότε παρέχεται η δυνατότητα «πλούσιας» βοσκής για τα ζώα κατά την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η ποιότητα του κρέατος και γάλακτος των ζώων αλλά και των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων σε ποσοστό 70% εξαρτάται από την ποιότητα της προσφερόμενης τροφής στα ζώα, η προσωρινή καλλιέργεια φυτών σε βοσκοτόπους βελτιστοποιεί την ορθή πρακτική στην χρήση της Ελληνικής υπαίθρου και οδηγεί στην παραγωγή κρέατος – γάλακτος και  γαλακτοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά. Παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν οι ορεινές περιοχές στην Γαλλία, οι οποίες με τον τρόπο αυτόν παράγουν αιγο-πρόβεια προϊόντα που διατίθενται ως «προϊόντα delicatessen» στην διεθνή αγορά και αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην αιγο-προβατοτροφία στην Γαλλία και στην οικονομική ευμάρεια των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, η καλλιέργειες, για την βοσκή των ζώων, κτηνοτροφικών φυτών αποδεδειγμένα μπορούν να αυξήσουν τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος ή/και να ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις και παρασιτώσεις, ελαττώνοντας κατά πολύ με τον τρόπο αυτόν την χρήση απολυμαντικών και φαρμάκων από τους παραγωγούς.

 

Τα ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιηθούν – ολοκληρωθούν με σωστή τεκμηρίωση διότι, αν συνεχισθεί αυτό που ισχύει σήμερα σε συνδυασμό και με άλλα γνωστά προβλήματα του κλάδου, όπως είναι οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, η έλλειψη ρευστότητας και δανείων από τις Τράπεζες και η αναγκαστική από τον κτηνοτρόφο μείωση του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων, γεγονός που με την σειρά τους καθιστά την επιχείρηση οικονομικά ασύμφορη, σύντομα θα βλέπουμε την κατσίκα και το πρόβατο ως εκθέματα σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα (Κανλής, 10/05/2019).

Τονίζεται επίσης ότι συζητείται στην ΕΕ να υπάρξει επιδότηση για κατάργηση της αιγοτροφίας και προβατοτροφίας στην Ελλάδα (ότι έγινε με την παραγωγή καπνού).

Συμπερασματικά:

Παράλληλα λοιπόν και όσο προχωρούν οι όποιες χρονοβόρες δικαστικές διεκδικήσεις από πλευράς ιδιοκτητών των βοσκοτόπων και της Δασικής Υπηρεσίας για τον ορθό χαρακτηρισμό των βοσκότοπων στην Ελλάδα και γνωρίζοντας λοιπόν τα τρέχοντα και μακροχρόνια προβλήματα στον κλάδο της αιγο-προβατοτροφίας, η  προτεινόμενη λύσει είναι να:

 • Αποδεσμευθούν από τους δασικούς χάρτες όλοι βοσκότοποι της Ελλάδας που επί σειρά δεκαετιών χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό και να δοθούν στους κτηνοτρόφους προς μακροχρόνια (20ετή) ενοικίαση, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.
 • Να λειτουργούν – επισκευασθούν όλες οι κτηνοτροφικές κτιριακές εγκαταστάσεις – υποδομές που ήδη υπάρχουν σε βοσκότοπους ή/και να κτισθούν καινούργιες βάσει των σύγχρονων αναγκών της κτηνοτροφίας.
 • Να συνεχίσουν οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν το οικονομικό δικαίωμα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που δικαιούνται για την χρήση βοσκοτόπων και τα λοιπά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι συνάδελφοι τους στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. βάσει της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
 • Να γίνουν προσωρινές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών στους βοσκότοπους για τον ποιοτικό και ποσοτικό εμπλουτισμό της βοσκής.
 • Να σταματήσει σταματήσουν οι Ελληνοποιήσεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην τιμή αιγο-πρόβειου κρέατος και γάλακτος καθώς και να ενταθεί ο κτηνιατρικός – υγειονομικός  έλεγχος στα αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό.
 • Να ενισχυθεί με επιστημονικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων η κρατική μέριμνα για το αιγο-πρόβατο.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ (υπ’ αριθμό 3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βλέποντας την συνεχή ερήμωση και εγκατάλειψη της Ελληνικής υπαίθρου και κυρίως των παραμεθόριων περιοχών της Ηπείρου – Μακεδονίας και Θράκης, η ενίσχυση της αιγο-προβατοτροφίας στις περιοχές αυτές πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα από το Ελληνικό Κράτος για την προάσπιση των χερσαίων συνόρων της Ελλάδας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με

 • Χωροταξικό σχεδιασμό των βοσκοτόπων στις παραμεθόριες περιοχές ώστε κάθε κτηνοτροφική επιχείρηση να γνωρίζει τους διαθέσιμους σε αυτή βοσκοτόπους για τους οποίους να μπορεί να προβαίνει σε μακροχρόνια (20ετή) μίσθωση και τοιουτοτρόπως να προγραμματίζει σωστά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και την δυνατότητα για περεταίρω ανάπτυξης της.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση των βοσκοτόπων με καλλιέργεια φυτών κατάλληλων στο κλίμα της περιοχής ώστε να παρέχεται η δυνατότητα «πλούσιας» βοσκής για τα ζώα κατά την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου αναβαθμίζοντας αισθητά την ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου κρέατος και γάλακτος.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην παραμεθόριο και την εγκατάσταση σε μισθωμένες κατοικίες εγκαταλελειμμένων ή σχεδόν εγκαταλελειμμένων χωριών των εργαζομένων στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
 • Φύλαξη των συνόρων με κτηνοτρόφους και αγρότες ταυτόχρονα και ως πολιτοφύλακες σε ευαίσθητες για την Ελλάδα περιοχές αναβιώνοντας πληθυσμιακά και οικονομικά την Ελληνική ύπαιθρο και αποτρέποντας συγχρόνως τις συχνές λεηλασίες και κλοπές περιουσιών των Ελλήνων.
 • Καταγραφή των παραβιάσεων των Ελληνικών συνόρων από ξένους κτηνοτρόφους ή/και ζωοκλέφτες και συνεχής έγγραφη ενημέρωση της ΕΕ για τα τεκταινόμενα στα Ελληνικά σύνορα.

Εν κατακλείδι, κατοχυρώνουμε την Ελληνική Συνοριογραμμή και ελαχιστοποιούμε την δημιουργία νέων Γκρίζων Ζωνών από τα γειτονικά κράτη, απαιτώντας – υποχρεώνοντας την Ε.Ε να επιβάλει κυρώσεις έως και την πλήρη αναστολή των Κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων στα κράτη όσων παραβιάζουν τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας.

Το Ευρωψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης

Το Ευρωψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης

Κατ’ αρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους πάνω από 200.000 υπερήφανους και αγωνιστές, Ελληνίδες και Έλληνες που μας στηρίζουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις – οι οποίες, παρά το ότι μπορούν να είναι επιστημονικά ακριβείς, χρησιμοποιούνται δυστυχώς ως εργαλείο χειραγώγησης, με αποτέλεσμα να πριμοδοτούν εκείνα τα κόμματα που τις χρηματοδοτούν και το «βρώμικο σύστημα» που τα προωθεί.

Το γεγονός δε, σύμφωνα με το οποίο μας δίνουν συνεχώς υψηλότερα εκλογικά ποσοστά, τελευταία 3,2% και δεν μας εξαφανίζουν σημαίνει ότι, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν – αν και φαίνεται καθαρά πως οι ξένοι που κυβερνούν από το παρασκήνιο την Ελλάδα επιθυμούν μία Βουλή πέντε κομμάτων, καθώς επίσης μία κυβέρνηση συνεργασίας της ΝΔ με το ΣΥΡΙΖΑ, εναλλακτικά με το ΠΑΣΟΚ. Με ένα κόμμα που άλλαξε το όνομα του για να ξεχάσουν οι Έλληνες την προδοσία και για να μην πληρώσει τα χρέη του – αν και ούτε η ΝΔ θα τα πληρώσει, κρίνοντας από τη συνεχή αύξηση τους στα πάνω από 260 εκ. € πρόσφατα, καθώς επίσης από την αγωγή 160 εκ. € της Τράπεζας Πειραιώς εναντίον της.

Τα ποσοστά αυτά παρά το ότι έχουμε «άτυπο απαγορευτικό» όσον αφορά τις εμφανίσεις του προέδρου και στελεχών της Ελληνικής Λύσεις στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος – κάτι που φυσικά δεν μπορεί να είναι τυχαίο, όταν στο ίδιο χρονικό διάστημα τα τρία παραπάνω κόμματα έχουν αυξήσει τις εμφανίσεις τους στα ΜΜΕ, στην προσπάθεια του συστήματος να χειραγωγήσει ξανά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Εύλογα βέβαια αφού είμαστε το μοναδικό μη συστημικό κόμμα που έχει ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου της χώρας από τα μνημόνια και τη γερμανική κατοχή (πηγή), καθώς επίσης που διαθέτει στελεχιακό δυναμικό ικανό να το εφαρμόσει – με τέσσερις επιτροπές που βελτιώνουν συνεχώς το πρόγραμμα προσαρμόζοντας το στις εξελίξεις (πηγή), αφού η πολιτική είναι δυναμική και όχι στατική, ενώ οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς.

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Λύση θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, μεταξύ άλλων με τις συνεχείς περιοδείες του προέδρου και των στελεχών της (πηγή), ενώ θα συμμετέχει τόσο στις Ευρωεκλογές, όσο και στις Εθνικές Εκλογές – όπου όσον αφορά τις Ευρωεκλογές ηγείται του ψηφοδελτίου ο πρόεδρος της (απαιτείται σταυρός δίπλα στο όνομα του για να εκλεγεί), για να του δώσει την απαραίτητη βαρύτητα.

Μαζί σας, με τη στήριξη όλων εκείνων των Ελληνίδων και των Ελλήνων που θέλουν να αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον και που επιθυμούν να μείνουν τα παιδιά τους σε μία εθνικά κυρίαρχη, ελεύθερη, υπερήφανη και ευημερούσα Ελλάδα, γνωρίζοντας όμως πως χρειάζεται επίμονη και σκληρή δουλειά, είμαστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε – τόσο στις Ευρωεκλογές, όσο και στις Εθνικές Εκλογές, όπου ευελπιστούμε να πετύχουμε διψήφιο ποσοστό, για να προσφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε στην πατρίδα μας.

Το νέο οργανόγραμμα και τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης

Το νέο οργανόγραμμα και τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης

Η Ελληνική Λύση, με πρόεδρο τον κ. Κυριάκο Βελόπουλο και με σύνθημα της «Πρώτα οι Έλληνες, Πρώτα η Ελλάδα», έχει την παρακάτω οργανωτική δομή που συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται, όπως αναλύθηκε κατά την πρόσφατη σύσκεψη του  πολιτικού της συμβουλίου:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΣ 2019

Επιτροπές υπό τον αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Βιλιάρδο

(α)  Οικονομική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Κοσμίδης (γραμματέας), Θεόδωρος Κατσανέβας, Γρηγόρης Κανλής, Παναγιώτης Χατζηπλής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Χάρης Ησαίας, Ειρήνη Αρβανιτίδου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Σάκης Παντελάρος.

(β)  Πολιτική Επιτροπή: Ιωάννης Σακκάς, Δημήτρης Μπαφάλης, Αφροδίτη Εμμανουηλίδου, Νίκος Πολίτης (γραμματέας), Γερασιμούλα Στάμου, Αριστείδης Φραγκιαδάκης, Αδαμαντία Σπαθάτου, Γεώργιος Διαμαντόπουλος,  Βασίλης Γραμμένος.

(γ) Πολιτικό Συμβούλιο: Βαγγέλης Φανίδης, Αντώνης Μυλωνάκης, Δέσποινα Κακαλή, Μάνος Αναστασόπουλος, Πέτρος Χασάπης (γραμματέας), Θεόδωρος Μεχλιζόγλου, Θεόδωρος Κατσανέβας.

(δ) Οργανωτική Επιτροπή: Θόδωρος Μεχλιζόγλου, Βασίλης Πετρομιχελής, Θάνος Μελέτης, Κωνσταντίνος Κανιώρος, Γιάννης Κανελόπουλος, Στάθης Φλώρος (ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι: Καραπαυλίδης, Σαραντίδης)   

Τομείς στελεχών

1.Μακροοικονομία, Αναπτυξιακή, Νομισματική και Φορολογική πολιτική: Βασίλης Βιλιάρδος, Θεόδωρος Κατσανέβας (Οικονομολόγοι)

 1. Χρηματοπιστωτικό σύστημα, Εμπορικές τράπεζες, ΤτΕ, Κόκκινα δάνεια: Θεόδωρος Κατσανέβας, Κωνσταντίνος Κοσμίδης Λεβάντης, (Οικονομολόγοι)
 2. Πρωτογενής τομέας: Γρηγόρης Κανλής (Κτηνίατρος και Ιχθυολόγος, Ηλίας Αναστασόπουλος (Αρχιτέκτονας μηχανικός)
 3. Μεταποίηση, Βιομηχανία, Τουρισμός: Παναγιώτης Χατζηπλής (Μηχανικός ΕΜΠ, Χρηματοπιστωτικός αναλυτής), Σάκης Παντελάρος (Οικονομολόγος, Ξενοδόχος)
 4. Ναυτιλία, Αθλητισμός: Θεόδωρος Κατσανέβας (Οικονομολόγος)
 5. Υγεία: Μάνος Αναστασόπουλος (Ιατρός), Θάνος Μελέτης (πρ. νεολαίας, νοσηλευτής), Αφροδίτη Εμμανουηλίδου (πρ. διευθ. Σισμανόγλειου).
 6. Δημογραφικό, Ασφαλιστικό, Απασχόληση, Ανεργία: Θεόδωρος Μεχλιζόγλου (Πολιτικός αναλυτής, Παραγωγός ΜΜΕ)
 7. Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση: Βαγγέλης Φανίδης (Δημοσιογράφος, Ανώτατες σπουδές δημοσίας διοίκησης)
 8. Ανανεώσιμες πηγές, Ενέργεια, Καινοτομία: Μιχάλης Χριστοδουλίδης (Σμήναρχος ε.α., Μηχανολόγος μηχανικός ΑΠΘ)
 9. Δικαιοσύνη, Παιδεία, Πολιτισμός: Νίκος Πολίτης, Γερασιμούλα Στάμου (Δικηγόροι), Αριστείδης Φραγκιαδάκης (πρ. εισαγγελέας), Αδαμαντία Σπαθάτου (καθηγήτρια ιστορικός)
 10. Εξωτερική πολιτική, Εθνικά, Μεταναστευτικό: Ιωάννης Σακκάς (Αξιωματικός ε.α. του πολεμικού ναυτικού), Βασίλης Πετρομιχελής (Διπλωμάτης)
 11. Εθνική άμυνα, Στρατιωτική παραγωγή: Δημήτρης Μπαφάλης (Αξιωματικός ε.α.), Ευστάθιος Φλώρος (Αξιωματικός ε.α. του πολεμικού ναυτικού)
 12. Ασφάλεια του Πολίτη: Γεώργιος Διαμαντόπουλος (Αξιωματικός ε.α.), Βασίλης Γραμμένος (Δημοσιογράφος)
 13. Κοινοβουλευτισμός, Ομογένεια: Πέτρος Χασάπης (Δικηγόρος, Συνταγματικό Δίκαιο). Συνεργάτες του για την Ομογένεια: Παναγιώτης Χατζηπλής (Η.Π.Α.), Κωνσταντίνος Κοσμίδης (Γερμανία).
 14. Ιδιωτική εκπαίδευση, ΑμΕΑ: Ειρήνη Αρβανιτίδου (Οικονομολόγος), Συνεργάτες για τα ΑμΕΑ: Σαραντίδης, Καραπαυλίδης
 15. Υποδομές, Περιβάλλον: Χάρης Ησαΐας (Οικονομολόγος)
 16. Επικοινωνία: Βαγγέλης ΦανίδηςΑντώνης Μυλωνάκης (Δημοσιογράφος, Αξιωματικός ε.α. της πολεμικής αεροπορίας), Δέσποινα Κακαλή (Δημοσιογράφος, ιστορικός), Βασίλης Γραμμένος (δημοσιογράφος), Θεόδωρος Μεχλιζόγλου (Πολιτικός αναλυτής, παραγωγός ΜΜΕ)