Κατηγορία: Άρθρα

Σύνοψη των προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Λύσης

Σύνοψη των προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Λύσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως πρώτη προτεραιότητα της την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Πολιτών προς την Πολιτεία, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση του πελατειακού και κομματικού  κράτους, αφού η ενέργεια αυτή από μόνη της θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει στην απόλυτη ανάγκη

(α) ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας & Εξωτερικής πολιτικής,

(β) ενός Εθνικού Συμβουλίου Διαπραγμάτευσης του μη βιώσιμου δημοσίου χρέους, το οποίο επιδεινώθηκε από την πολιτική των μνημονίων με ευθύνη της Τρόικα, κοστίζοντας στην πατρίδα μας πάνω από 1 τρις € και

(γ) ενός Εθνικού Συμβουλίου για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και πολεμικών επανορθώσεων, οι οποίες κατά τους ίδιους τους Γερμανούς επιστήμονες είναι τουλάχιστον ύψους 180 δις €. Τα δύο τελευταία Εθνικά Συμβούλια πρέπει να είναι στελεχωμένα με εξαιρετικά ικανούς τεχνοκράτες και πλαισιωμένα από εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιθυμεί να ελέγχονται απόλυτα από τους ικανότερους Έλληνες και όχι από ξένους το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θεωρώντας πως οι τέσσερις αυτοί πυλώνες μπορούν να εγγυηθούν την πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει να καταρτίσει άμεσα  έναν Κρατικό Ισολογισμό για να γνωρίζουν κάθε φορά οι Πολίτες όχι μόνο τι χρωστούν, αλλά και τι τους ανήκει. Είναι το κόμμα που καταλαβαίνει πως το σημαντικότερο για την Ελλάδα είναι η ανάκτηση των τιμών της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου χάθηκε σχεδόν 1 τρις €,  αφού μόνο έτσι μπορούν να εξυγιανθούν οι τράπεζες, να κρατήσουν τα σπίτια τους αρκετοί Πολίτες και να επανέλθει η χαμένη πιστοληπτική τους ικανότητα. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση το κράτος και οι ιδιώτες να δανείζονται για τη διεξαγωγή επενδύσεων, ώστε να εισέλθει η Ελλάδα σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως στόχο της ένα δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού κάτω από το 3% της συμφωνίας του Μάαστριχτ και σε ανάλογο ύψος με τον πληθωρισμό. Επίσης ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δεν θα στηρίζεται όμως στη φτωχοποίηση που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας από τα μνημόνια, αλλά στην παραγωγή πλούτου από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας: από τον πρωτογενή τομέα, από τη ναυτιλία και από τον τουρισμό, συνεπικουρούμενους από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να μειώνουμε συνεχώς το χρέος ως προς το ΑΕΠ αυξάνοντας το ΑΕΠ, έτσι ώστε να μην είναι εις βάρος της ευημερίας του ελληνικού λαού, όπως η ακριβώς αντίθετη πολιτική των μνημονίων.

Η Ελλάδα έχει άλλωστε τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, αρκεί να «ξυπνήσει» η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα των Πολιτών της, ενώ ως χώρα αποτελεί μία ιδανική επενδυτική επιλογή, αρκεί να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες. Θεωρεί πάντως πως οι μισθοί πρέπει να αναπροσαρμόζονται ετήσια, παραμένοντας ίσοι με την παραγωγικότητα των εργαζομένων συν τον πληθωρισμό, για να εξασφαλίζεται ένα ανταγωνιστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ γνωρίζει πως μόνο οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης  μίας χώρας επιβραβεύονται σήμερα από τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές – ενώ μόνο μέσω της ανάπτυξης μπορούν να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως η ανεργία, το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό και τόσα άλλα.

Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τη διακυβέρ­νηση της χώρας αφορούν:

(1) Την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας, δίνοντας έμφαση πρωτίστως στην Πρωτογενή Παραγωγή συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης της και συγκεκριμένα στους τομείς:

Ι.      Αγροβιοδιατροφή.

ΙΙ.     Κτηνοτροφία.

ΙΙΙ.    Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

 1. IV. Υγιεινή Φυτική Παραγωγή (Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Καλλιέργεια Βοτάνων και «Υπερτροφίμων» (Superfoods).
 2. V. Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργειες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει ότι η μόνη διέξοδος για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι η «πραγμα­τική παραγωγή πλούτου». Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιδιώκει τη δη­μιουργία μιας ισχυρής και οικονομικά εύρωστης Ελλάδας, πιστεύοντας ότι η βάση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι πρωτίστως η ενίσχυση της αγροτικής / κτη­νοτροφικής παραγωγής και της αλιείας. Για την ΕΛΛΗ­ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, η στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων είναι υποχρέωση και εθνικό καθήκον, επειδή αποτελούν τη βάση της εθνικής οικονομίας και κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια.

(2) Την ανάπτυξη του Τουρισμού, με έμφαση στις υπηρεσίες, όπως είναι οι πλατφόρμες ενοικίασης δωματίων και σπιτιών, καθώς επίσης οι εταιρείες ταξιδιών.

Προτείνονται μέτρα για την ανάπτυξη τόσο του Γενικού Τουρισμού, όσο και των εναλλακτικών μορφών τουρι­σμού και συγκεκριμένα:

 1. Πολιτιστικού και αρχαιολογικού τουρισμού
 2. Θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού
 3. Τουρισμού υγείας και ευεξίας
 4. Αγροτικού τουρισμού (Αγροτουρισμός)
 5. Θαλάσσιου τουρισμού
 6. Γαστρονομικού τουρισμού
 7. Οινοτουρισμού
 8. Οικοτουρισμού
 9. Ορεινού και χιονοδρομικού τουρισμού
 10. Εκπαιδευτικού τουρισμού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί τον τουρισμό ως μία από τις βαριές βιομηχανίες της χώρας μας, γι’ αυτό έχει προ­τάσεις σε όλους τους δυνατούς τομείς ανάπτυξης του τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται προς τους τουρίστες της Ρωσίας, οι πολίτες  της οποίας δείχνουν ιδιαί­τερο ζήλο για να επισκεφθούν την Ελλάδα, όχι μόνο για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο και την παραδοσια­κή κουζίνα, αλλά και για να προσκυνήσουν στις Ι. Μονές και Εκκλησίες μας, όπου φυλάσσονται ιερά λείψανα και κειμήλια.

(3) Την ανάπτυξη της Ναυτιλίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η ναυτιλία, εάν συν­δυαστεί με την ανάπτυξη στους τομείς της πρωτογενούς οικονομίας, του διεθνούς εμπορίου και του τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει ου­σιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας της Ελλάδας.

(4) Την Επαναβιομηχανοποίηση της χώρας, με αφετηρία τη μεταποίηση και με στήριγμα την Πρωτογενή παραγωγή, τον Τουρισμό και τη Ναυτιλία.

(5)    Την Ανάπτυξη, με έμφαση στις επενδύ­σεις και στην επιχειρηματικότητα, μέσα σε ένα κράτος που δεν θα είναι γραφειοκρατικά δομημένο, αλλά με όσο πιο απλές διαδικασίες γίνεται, καθώς επίσης φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ξένες και ελληνικές. Δίνει έμφαση στους απλούς και κατανοητούς από όλους νόμους και κανόνες, οι οποίοι όμως θα τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους ανεξαιρέτως.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως οι κοινωφελείς, οι στρατηγικές και οι μονοπωλιακές κερδοφόρες επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο, λειτουργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ όλες οι άλλες στον ιδιωτικό τομέα. Πριν όμως αποκρατικοποιηθούν, θα πρέπει να ανακτήσουν την πραγματική τους αξία και όχι αυτήν που είναι αποτέλεσμα της κρίσης και της ύφεσης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει στρατηγικό σχέδιο, που έχει προέλθει από πολυετή μελέτη και έρευνα, για να οδηγηθεί η Ελλάδα στο δρόμο της Ανάπτυξης και της ευημερίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

(6)  Τη θέσπιση ενός νέου διαχρονικά σταθερού  φορολογικού συστή­ματος.

Η υπερβολική φορολόγηση των πολιτών και η επιβολή φόρων στους ήδη υπάρχοντες φόρους είναι εκ προοιμίου μία αποτυ­χημένη μέθοδος αύξησης των κρατικών εσόδων. Η υπερβολική ­φορολόγηση, η διόγκωση των οφειλών των πολιτών στο κράτος, τα μηδενικά έσοδα στα δημόσια ταμεία και η επι­βολή νέων φόρων, οδηγούν την ελληνική οικονομία σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση! Παράλληλα, οι πολίτες γίνονται κάθε χρό­νο όλο και πιο φτωχοί, ενώ ο ιδιωτικός τομέας που ήταν η «ατμομηχανή» της οικονομίας και τροφοδοτούσε τα κρα­τικά ασφαλιστικά ταμεία, έχει πλέον διαλυθεί!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως οι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί με τις γειτονικές χώρες, για να προσελκύονται επιχειρήσεις και για να μην αναγκάζονται να μεταναστεύσουν τόσο οι ελληνικές, όσο και οι ξένες.  Οι βασικές λύσεις που προτείνουμε και που είναι άμεσα εφαρμόσιμες είναι οι κάτωθι:

1.Μειωμένους συντελεστές φορολογίας, με εφαρμογή τους από το επόμενο Οικονομικό Έτος, όπως οι παραπάνω (15% για τις επιχειρήσεις, κλίμακα από 15% έως 35% για τους ιδιώτες, με αφορολόγητο 12.000 €). Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης της μισθωτής εργα­σίας σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ίδιο συμ­βαίνει με τον συντελεστή ΦΠΑ και με τον συντε­λεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ­σώπων. Ειδικά όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο υψηλός φορολογικός συντελεστής, σε συνδυασμό με το ΕΦΚΑ, με την επί πλέον φορολογία των μερισμάτων κατά 15% και με την απαράδεκτη 100% προκαταβολή φόρου, καθιστά εντελώς ασύμφορη την επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Εκτός αυτού, συνεχώς προκύπτουν νέοι έκτακτοι φόροι επί των ήδη φορολογηθέντων εισοδημάτων, όπως για παράδειγμα η εισφορά αλληλεγγύης ή το τέλος ακινήτων. Ειδικά όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, ο στόχος είναι η μείωση του κατά 40%, επί πλέον έως 40% με ενεργειακά κριτήρια, καθώς επίσης η υιοθέτηση απαλλαγών – όπως για παράδειγμα, για τα ακίνητα που δεν είναι νοικιασμένα και μη ηλεκτροδοτούμενα. Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης. Όσο χαμηλότεροι οι φο­ρολογικοί συντελεστές, τόσο μεγαλύτεροι οι ρυθμοί ανάπτυξης του κράτους!

2. Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Τροφίμων και Φαρμά­κων στο 10%, των Νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 20%, σταδιακά στο 15%. Η Ελλάδα διαθέτει από τους υψηλότερους συντελε­στές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ, ενώ ταυτόχρονα δεν λαμβάνο­νται υπόψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, όπως τα πολλά μικρά και μεγάλα νησιά μας κλπ.

3. Μακροπρόθεσμα αντιγραφή του Αμερικανικού μοντέλου φο­ρολόγησης, που είναι 100% επιτυχημένο και ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών και παραγωγικών διαδικασιών, από τη βάση της παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωση. Διευκρινίζεται όμως πως αυτή η κάρτα δεν σχετίζεται με την «Ηλεκτρονική Κάρτα του Πο­λίτη», την εφαρμογή και την χρήση της οποίας καταδικάζουμε!

Η επιβολή των capital controls το καλοκαίρι του 2015 έκανε τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μια καθημερινότητα. Οι συναλλαγές θα γίνο­νται με ειδικές κάρτες (όχι RFID) που θα καθιστούν την φοροδιαφυγή σχεδόν ανέφικτη. Είναι όμως και ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που μπορεί να καταπολεμή­σει την καθυστέρηση ή την αποφυγή της απόδοσης του ΦΠΑ.

4. Κατάργηση των Τεκμηρίων και Θέσπιση Δίκαιου Φορολογικού Συστήματος, όπου ο καθένας θα φορολογείται βάσει των πραγματικών και καθα­ρών εσόδων του και όχι βάσει αυτών που φαντάζεται ή υποθέτει το Υπουργείο Οικονομικών! Όσο πιο δίκαιο είναι το φορολογικό σύστημα, τόσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Όταν το κράτος φτά­νει στο σημείο να καταληστεύει το 70% των εσόδων ενός ιδιοκτήτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα ένα περίπτερο ή ένα εμπορικό κατάστημα, τότε είναι επόμενο ο πολίτης να κρύβει τα έσοδα!

Η φορολογία δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% των πραγματικών καθαρών εσόδων και είναι ανεπίτρεπτο να μην αφαιρούνται αυθαίρετα οι δαπάνες των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων από τα φορολογητέα έσοδα τους, όπως για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ. Επιπλέον, με τη μείωση της υπερφορολόγησης το Κράτος θα ωφελη­θεί γιατί ο κάθε πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα για να καταναλώσει, να τα διαθέσει στην αγορά, να επωφεληθούν πολλοί κλάδοι και επιχειρήσεις και το κράτος να εισπράττει περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ.

5. Καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας στο δημόσιο. Τα μεγαλύτερα και πε­ρισσότερα κρούσματα διαφθοράς απαντώνται στον δημόσιο τομέα. Το κράτος οφείλει να ελέγχει εξονυχιστικά τους δημόσιους λειτουργούς του, αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να διαπιστώνεται εάν αυτά συνάδουν με τους μισθούς τους.

6. Εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος

7. Αυτόματος Συμψηφισμός Οφειλών και Επιστρο­φών.

8. Κατάργηση και Διαγραφή όλων των Προστί­μων-Προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από το Δημόσιο προς τους Πολίτες, ώστε ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει μόνο το οφειλόμενο κεφάλαιο και όχι τους τοκογλυφικούς τόκους που το ίδιο το Δημόσιο του έχει επιβάλλει.

(Δημιουργία Φορολογικής Κλίμακας με βάση το Κριτήριο: «Έσοδα – Έξοδα = Υποκείμενα σε Φόρο».

9. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ασφαλισμέ­νων – ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματι­ών με τα παρακάτω μέτρα:

–       Διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων εισφορών που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της ύφεσης.

–       Επανυπολογισμός των εισφορών με βάση τα ετήσια ει­σόδημα τους.

–       Αφαίρεση της ιατροφαρμακευτικής εισφοράς, μιας και ο ελεύθερος επαγγελματίας που ήταν ανασφάλιστος κλήθηκε να καταβάλλει την αντίστοιχη εισφορά.

–       Αφαίρεση όλων των παράνομων τόκων (από 3 έως 48%) και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν, γιατί οι ει­σφορές του επαγγελματία είναι ατομικές και όχι εργο­δοτικές.

–       Το ποσό που θα προκύψει θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρό­πο, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να το αποπληρώ­σει μέχρι να βγει στην σύνταξη του, αλλά και να είναι σε θέση να καλύπτει τις τρέχουσες εισφορές, που θα είναι εναρμονισμένες με το πραγματικό ετήσιο εισόδη­μα του και όχι σε πίνακες με αύξηση ανά τριετία.

– Ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών, από τα διυλιστήρια μέχρι το πρατήριο, από το χωράφι έως το κατάστημα, από το εργοστάσιο έως τον καταναλωτή.

– Λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων που έχουν τοποθετηθεί αλλά δεν έχουν λει­τουργήσει ποτέ.

Ειδικά όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, γνωρίζοντας πως οι τράπεζες θα πουλήσουν τα ενυπόθηκα δάνεια το ανώτατο στο 40% της αξίας τους (άρα με «κούρεμα» 60%) και τα καταναλωτικά στο 3% (άρα με «κούρεμα» 97%), προτείνει τα εξής:

(α) Το «κούρεμα» των ενυπόθηκων δανείων κατά 30%, στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη. Άλλωστε οι τράπεζες έχουν ήδη αποσβέσει το 52% των δανείων τους και τους έχουν προσφερθεί αναβαλλόμενοι φόροι 17 δις €, οπότε θα απολαμβάνουν φορολογικά οφέλη για πολλά χρόνια.

(β) Το «κούρεμα» των καταναλωτικών κατά 80%, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη.

(γ) Εναλλακτικά τις άλλες μεθόδους των τραπεζών, οι οποίες όμως πρέπει να θεσμοθετηθούν μαζί με τις παραπάνω από το κράτος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπίτρεπτο να χάνει ο οφειλέτης το σπίτι του και να παραμένει χρεωμένος στην τράπεζα, οπότε η νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να διαγράφουν το 100% του δανείου με την παράδοση του σπιτιού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε πως όσον αφορά τα δάνεια, δεν φταίει μόνο ο οφειλέτης αλλά, επίσης, ο δανειστής, ενώ η πολιτική δανεισμού των τραπεζών πριν από την κρίση ήταν συχνά ανεύθυνη και καταστροφική. Τέλος, έως πρόσφατα τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ήταν 28 δις €, εκ των οποίων μόλις τα 12 δις € αφορούσαν την πρώτη κατοικία. Επομένως το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

Σε σχέση με τη νομισματική πολιτική, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως όλες οι χώρες πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τυχόν διάλυση της Ευρωζώνης, με ευθύνη της Γερμανίας και της πολιτικής που έχει υιοθετήσει μετά την υιοθέτηση του ευρώ (μισθολογικό dumping), παράγοντας πλεονάσματα εις βάρος όλων των άλλων εταίρων της. Ειδικά μετά το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους που η ίδια προκάλεσε, αρνούμενη στην Ελλάδα τη στήριξη που όφειλε να είχε.

Στα πλαίσια αυτά, μία εξειδικευμένη ομάδα της έχει αναλάβει την εκπόνηση σχεδίου προετοιμασίας ενός συμπληρωματικού φορολογικού νομίσματος, αποκλειστικά και μόνο για ώρα ανάγκης, συμβατού όμως με τη νομοθεσία της Ευρωζώνης για να είναι νόμιμο στα πρώτα στάδια του. Επίσης ενός ιδιωτικού νομίσματος για άμεση υιοθέτηση, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, αναφορικά με τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, χωρίς οι υπερχρεωμένοι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να τις κλείσουν, πόσο μάλλον να πληρώσουν τα χρέη τους και να δραστηριοποιηθούν ξανά, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σχεδιάσει τη νομική και φορολογική απελευθέρωση τους (θεσμικά), θεωρώντας απαραίτητο να τους δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία.

(7)    Την εξυγίανση, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Υγείας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαν βασική προτεραιότητα την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υγείας, ώστε να εξασφαλι­στεί η ποιοτική διαβίωση όλων των Ελλήνων! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως κανένας Έλληνας δεν πρέπει να στερείται το αγαθό της Υγείας!

(8) Το δημογραφικό, τις συντάξεις και γενικότερα το ασφαλιστικό που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως το δημογραφικό οδηγεί στην εξαφάνιση του Έθνους εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και πως το ασφαλιστικό, μαζί με τις συντάξεις, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της διακυβέρνησης της χώρας με στόχο ένα βιώσιμο σύστημα για τους Έλληνες. Ένα από τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση είναι η μεγαλύτερη στήριξη των οικογενειών με 2, 3, 4 και άνω παιδιά, με ειδικά μηνιαία επιδόματα έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.

(9)    Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πη­γών Ενέργειας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, γνωρίζοντας πως ο υπόγειος ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας είναι τεράστιος μεν, αλλά θα αργήσει να προσφέρει στην οικονομία (αν και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να τιτλοποιηθεί ένα μέρος του, βοηθώντας τη χρηματοδότηση της χώρας), έχει σχεδιάσει μία συγκεκριμένη ενεργει­ακή πολιτική, με επικέντρωση στους ακόλουθους βασι­κούς τομείς:

(α) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(β) εξοικονόμηση ενέργειας και

(γ) ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Με την ενεργειακή πολιτική που σχεδίασε η Ελληνική Λύση το κράτος θα μπορούσε να εξοικονομήσει όλα τα έσοδα που θα του λείπουν από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που προτείνουμε,  αυξάνοντας ταυτόχρονα το ΑΕΠ, τις επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

(10)  Τη ριζική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ άλλων με τις μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική, με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.

(11)  Τον εξορθολογισμό του Συστήματος Απόδοσης Δικαιοσύνης

(12) Τη λήψη μέτρων για την στήριξη της Καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης, ευτυχώς υπάρ­χουν ακόμα πολλοί Έλληνες που με καινοτόμες ιδέες και πατέντες αντιστέκονται! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ νιώθει υποχρεωμένη να στηρίξει αυτούς τους Έλληνες και να τους βοηθήσει στην υλοποίηση και εφαρμογή των καινο­τόμων ιδεών τους!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στηρίζει την ελληνική καινοτομία και τη θεωρεί ως έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης και επανεκκίνησης της οικονομίας!

(13)  Τη λήψη  μέτρων για την Εξωτερική Πολιτική

(14)  Τη λήψη μέτρων για την Εθνική Άμυνα, με ένα Εθνικό Συμβούλιο που θα εγγυάται τη σταθερή διαχρονικά πολιτική, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, την άμυνα και την ασφάλεια. Την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του στρατού για την παραγωγή προϊόντων και τη σωστή διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, έτσι ώστε να έχει έσοδα και να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ.

(15) Τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια του Πολίτη.

(16)  Την ολική αναδιάρθρωση του Κοινοβουλευτικού Συ­στήματος, με στόχο τη σταδιακή υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας κατά το ελβετικό πρότυπο που εφάρμοσε στη χώρα ο εξαίρετος Ι. Καποδίστριας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, έχοντας ΠΛΗΡΗ επίγνωση της ΑΞΙ­ΑΣ του Κοινοβουλευτισμού και της ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ της χρονικής περιόδου, προτείνει τα συγκεκριμένα μέτρα που θα αναβαθμίσουν το θεσμό αυτό και θα κάνουν τους Έλ­ληνες να νιώθουν ασφάλεια και ότι όλοι είναι ΙΣΟΙ απέναντι στο ΝΟΜΟ, δίχως ΚΑΜΙΑ Εξαίρεση!!

(17)  Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την επα­ναπροώθηση των παρανόμων μεταναστών στις χώρες κα­ταγωγής τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες Πολίτες τείνουν να γί­νουν μειονότητα μέσα στην Ελλάδα! Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης έχουν στο επίκεντρο το εθνικό συμφέρον και την ασφάλεια της Ελλάδας και των Ελλή­νων! Οι Έλληνες πρέπει να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και να διαφυλάξουμε τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας!

Η εφαρμογή της συνθήκης του Ο.Η.Ε., η εκπόνηση ενός σωστού μεταναστευτικού νόμου και η απαγόρευση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό, αποτελούν πρώτες προτεραιότητες μας.

(18)  Τη λήψη μέτρων για την στήριξη και την ενίσχυση των δεσμών με τους Έλληνες του εξωτερικού και την Ομογένεια.

Εκτός των συνόρων της Ελλάδας βρίσκεται μια δεύτε­ρη Ελλάδα! Είναι οι Έλληνες μετανάστες και ο απόδη­μος Ελληνισμός που αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο από τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στην χώρα! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η ανάγκη στήριξης των Ελλήνων του Εξωτερικού και της Ομογένειας είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

(19) Τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός πραγματικού κράτους πρόνοιας, με έμφαση στους πολίτες με αναπηρία  (ΑμεΑ).

Το ελληνικό Κράτος ανέκαθεν υπήρξε ανάλγητο και αδι­άφορο απέναντι στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αντιμετώπισαν τα ΑμεΑ σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι εδώ για να υπερασπιστεί  τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισμένοι από τις κυβερνή­σεις και βρίσκονταν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου.

(20) Τη λήψη μέτρων για την Αναδιάρθρωση της Παιδείας.

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι επιτακτική ανάγκη η ρι­ζική αναδιάρθρωση της ελληνικής παιδείας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η συνέχεια του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μας! Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι απόρροια επίπονης έρευνας που έχει στο επίκεντρο το Εθνικό Συμφέρον και την Ευημερία των Ελλήνων! Βασικό στοιχείο αποτελεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων, αυξάνοντας το ΑΕΠ και τα έσοδα του δημοσίου.

(21) Την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η Ελληνική Λύση είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα που θα αυξήσουν το λιγότερο κατά 5% το ΑΕΠ, οπότε κατά περίπου 3 δις € τα έσοδα της χώρας, δημιουργώντας επί πλέον πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι νέες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το περιβάλλον

Οι νέες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το περιβάλλον

Η Ελληνική Λύση βελτιώνει και εξελίσσει συνεχώς το πρόγραμμα διακυβέρνησης της, προσαρμόζοντας το στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται – με τους εξειδικευμένους συνεργάτες και μέλη των επιτροπών της. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το περιβάλλον, για το οποίο η ευαισθησία του κόμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αφού οι Έλληνες θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα η ομορφότερη χώρα του πλανήτη.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την διαχείριση των απορριμάτων

Μόλις το 18%  από τα  μπάζα  των κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται και ουσιαστικά επιστρέφει στην οικονομία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει στο 70% το 2020 σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα τόσο με την ελληνική νομοθεσία όσο και με ευρωπαϊκή οδηγία.

Το ποσό των 51,2 εκατ. ευρώ έχει δαπανήσει τα τελευταία τριάμισι χρόνια το ελληνικό Δημόσιο για την πληρωμή προστίμων για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που παραμένουν ενεργοί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Στα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μη επεξεργασία των αστικών λυμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων συνολικού ύψους 97 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση του πίνακα της κυκλικής οικονομίας, μπροστά μόλις από τη Μάλτα, η οποία εξακολουθεί να θάβει σε χωματερές των 92% των σκουπιδιών της, και την Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να αναγκάζεται να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για πρόστιμα που της επιβάλλονται από την Ε.Ε. επειδή δεν διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτήν τη στιγμή, παρά τις ευρωκαταδίκες σε βάρος μας, λειτουργούν στη χώρα μας 64 παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ).

Τι προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

 1. Την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση και πληροφόρηση των πολιτών, ξεκινώντας πρώτα από το σχολείο, την οικογένεια, την επιχείρηση με σκοπό ο Έλληνας να διαμορφώσει περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.
 2. Την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών-επιχειρήσεων που εδρεύουν στην χώρα με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 3. Την φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει συστήματα αποτελεσματικής και καινοτόμου περιβαλλοντικής διαχείρισης με αντίστοιχη πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων.
 4. Την άμεση προτεραιότητα για τα εκατομμύρια τόνους κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη χώρα μας, τα οποία κατά κανόνα πετιούνται ανεξέλεγκτα σε χιλιάδες Κουρουπητούς. Τα Απόβλητα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοαερίου από το οποίο δύναται να παραχθεί θερμότητα και ηλεκτρισμός συνολικής ισχύος 350 MW – περίπου όση ενέργεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε καλοκαίρι, λόγω αυξημένης ζήτησης σε ρεύμα. Την δημιουργία 10 – 15 τέτοιων μονάδων σε όλη τη χώρα θα ήταν αρκετές γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης, από τη διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων των βουστασίων, των σφαγείων και των πτηνοτροφείων σε βιοαέριο, παράγεται ένα λίπασμα υψηλής απόδοσης, 85% φθηνότερο από τα αντίστοιχα προϊόντα του εμπορίου.
 5. Την καθιέρωση μητρώου αποβλήτων στους ΟΤΑ που θα απεικονίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η διαχείριση των απορριμάτων του κάθε δήμου, και σύνδεση των δημοτικών τελών με βάση την οικολογική διαχείριση τους.
 6. Στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σταδιακή απομείωση των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Χτίζουμε οικολογικά και καταναλώνουμε πράσινη ενέργεια.
 7. Την ίδρυση ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Περιβάλλοντος που θα ελέγχει κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την διάθεση και επεξεργασία των απορριμμάτων με βάση την εφαρμογή του κοινοτικών οδηγιών που έχουν εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο.
 8. Την επιδότηση νέων σύγχρονων Μονάδων Οικολογικής Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας από το πράσινο ταμείο και των ειδικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Χριστοδουλίδης Μιχάλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

 

Σύνταγμα: Η Ελληνική Λύση πιστεύει στη λαϊκή κυριαρχία

Σύνταγμα: Η Ελληνική Λύση πιστεύει στη λαϊκή κυριαρχία

Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος διαβάζουμε τη βαρύγδουπη φράση «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία». Αμέσως όμως στην επόμενη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναιρείται η ίδια η λαϊκή κυριαρχία. Συγκεκριμένα η παράγραφος αυτή λέει:

«Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα». 

Προσέξτε ακριβώς τη διατύπωση. Οι εξουσίες πηγάζουν μεν από το λαό, αλλά δεν ασκούνται και από το λαό, απλά υπάρχουν υπέρ αυτού, και ασκούνται μόνο «όπως ορίζει το Σύνταγμα», δηλαδή από τα πολιτικά όργανα που ορίζει το Σύνταγμα. Η διατύπωση αυτή έχει μεγάλη αξία και αυτό θα φανεί αμέσως φέρνοντας κάποια παραδείγματα άλλων Συνταγμάτων.

Για παράδειγμα, το άρθρο 20 παρ. 2 του Γερμανικού Συντάγματος λέει «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Ασκούνται από το λαό με εκλογές και δημοψηφίσματα και με ειδικά όργανα της νομοθεσίας, της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαιοσύνης». Βλέπουμε λοιπόν ότι εξουσίες στο γερμανικό Σύνταγμα δεν πηγάζουν μόνο από το λαό, αλλά και ασκούνται από το λαό και αυτό δεν είναι χωρίς αξία, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ο «κέρβερος» του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το ίδιο βλέπουμε να αναφέρεται και στο Ιταλικό Σύνταγμα. Το άρθρο 1, παρ. 2 του Ιταλικού Συντάγματος λέει «Η κυριαρχία ανήκει στο λαό ο οποίος την ασκεί κατά τους τύπους και τους περιορισμούς του Συντάγματος».

Επομένως τα Συντάγματα άλλων χωρών ορίζουν ότι η εξουσία δεν πηγάζει μόνο από το λαό, αλλά και ασκείται από το λαό. Αυτό γίνεται πιο ευκρινές στο ίδιο το Ιταλικό Σύνταγμα όταν στο άρθρο 75 παρ. 1 εισάγει τα δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία ορίζοντας ότι «Λαϊκό δημοψήφισμα διενεργείται για ν’  αποφασιστεί η ολική ή μερική κατάργηση νόμου ή πράξεων με τυπική ισχύ νόμου, οσάκις το ζητήσουν 500.000 εκλογείς ή πέντε συμβούλια Περιοχών».  Επίσης στο άρθρο 71 παρ. 2 εισάγει τις προτάσεις νόμων με λαϊκή πρωτοβουλία ορίζοντας πως «Ο λαός ασκεί τη νομοθετική πρωτοβουλία μέσω της προτάσεως από τουλάχιστον 50.000 εκλογείς σχεδίου συντεταγμένου σε άρθρα».

Τα δύο ανωτέρω παραδείγματα δεν είναι τα μόνα. Σχεδόν όλα τα Συντάγματα των ανεπτυγμένων χωρών περιέχουν, όχι μόνο πανομοιότυπη διακήρυξη, αλλά και πραγματικά δημοκρατικούς θεσμούς λαϊκής συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Βλέπουμε λοιπόν πως το ελληνικό πολιτικό σύστημα επίτηδες δεν περιλαμβάνει στο Σύνταγμα τη δέσμευση ότι η εξουσία δεν πηγάζει μόνο από το λαό, αλλά και ασκείται από το λαό, αφού στην πραγματικότητα δεν θέλει καμία ανάμιξη του λαού στα πολιτικά πράγματα, πλην της ετερροκατευθυνόμενης ψήφου σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες από το ίδιο έτοιμες επιλογές σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα.

Αυτά όλα πρέπει αμέσως να αλλάξουν.

Αν όχι τώρα πότε;

Αν όχι εμείς ποιοι;

Πέτρος Χασάπης

Δικηγόρος και Οικονομολόγος, μελετητής του Συνταγματικού Δικαίου

Περιουσιολόγιο: Η Ελληνική Λύση είναι εναντίον της ληστείας των Ελλήνων

Περιουσιολόγιο: Η Ελληνική Λύση είναι εναντίον της ληστείας των Ελλήνων

 

Η πρόθεση του υπουργείου οικονομικών να δηλωθούν, καθώς επίσης να καταγραφούν όλα τα είδη της ιδιωτικής περιουσίας, ενδεχομένως για να χρησιμοποιηθούν όλα όσα δεν κατασχεθούν και πλειστηριαστούν για την εξυπηρέτηση του υπέρογκου δημοσίου χρέους της χώρας μας μέσω της φορολόγησης τους, δεν είναι απίθανο να αποτελεί την αφετηρία ενός πειράματος – το οποίο, εάν έχει τελικά επιτυχία, θα εφαρμοσθεί σε όλες τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες. Διαφορετικά πάντως δεν εξηγείται η επιμονή στο περιουσιολόγιο, όσο καλοπροαίρετος και αν είναι κανείς – ενώ το γεγονός ότι, η ΑΑΔΕ που θα το δρομολογήσει ελέγχεται από τους Γερμανούς, θυμίζει την καταμέτρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων των Εβραίων, στα πλαίσια της πολιτικής της ΑΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ που είχε ξεκινήσει το 1937.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κατάργηση του άρθρου 86

Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κατάργηση του άρθρου 86

Πρόσφατα, στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, την οποία τα συστημικά ΜΜΕ την πέρασαν χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς συζητήσεις στα γνωστά περί άλλων πάνελ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ συμφώνησαν και ψήφισαν, χωρίς να το πάρουν είδηση οι πολίτες, να διατηρηθεί πλήρως η συνταγματική προστασία της ατιμωρησίας πρωθυπουργών και υπουργών.

Διαβάστε περισσότερα

Η «Ελληνική Λύση» έχει λύσεις για τις χρεωμένες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Η «Ελληνική Λύση» έχει λύσεις για τις χρεωμένες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Ένα από τα κορυφαία προβλήματα της Ελλάδας είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους λόγω της κρίσης – η οποία θα μπορούσε να είχε επιλυθεί πολύ εύκολα στο ξεκίνημα της, με την έκδοση εθνικών ομολόγων, με τη δρομολόγηση της αποπληρωμής των νόμιμων χρεών με δικά μας μέσα κοκ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Λύση σε συνεχή ανοδική πορεία: Θα είναι το έκτο κόμμα στη Βουλή

Η Ελληνική Λύση σε συνεχή ανοδική πορεία: Θα είναι το έκτο κόμμα στη Βουλή

Όταν ένα πολιτικό κόμμα έχει οργάνωση, επιτροπές, ικανά στελέχη, σοβαρό πρόγραμμα και στόχους, ενώ κινείται συνεχώς σε ολόκληρη την Ελλάδα με ομιλίες του προέδρου του που δίνουν μία πραγματική μελλοντική προοπτική στην πατρίδα μας, δεν μπορεί να αγνοηθεί από τις δημοσκοπήσεις – παρά το ότι ο πραγματικός στόχος τους είναι η χειραγώγηση των ψηφοφόρων, κρίνοντας από τα εκλογικά ποσοστά που δίνονται σε εκείνα τα κόμματα που κατέστρεψαν κυριολεκτικά τη χώρα, όπως η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με την καινούργια ονομασία του (ΚΙΝΑΛ).

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη: Να ποιοι πολεμούν την «Ελληνική Λύση» και ας το παίζουν «πατριώτες»

Αποκάλυψη: Να ποιοι πολεμούν την «Ελληνική Λύση» και ας το παίζουν «πατριώτες»

Το τελευταίο διάστημα και στα πλαίσια της συντονισμένης επίθεσης που δέχεται το κίνημα, βλέπουμε διάφορα μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν άρθρα, ανακοινώσεις και δηλώσεις τρίτων χωρίς να τηρούνται τα στοιχειώδη που επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία, ηθική και πρακτική. Από τότε που έκανε την αρχή ο γνωστός σε όλους Τζορτζ Σόρος με την άνευ προηγουμένου επίθεση στην “Ελληνική Λύση” και προσωπικά στον Πρόεδρο του κινήματος Κυριάκο Βελόπουλο, μια σειρά από ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Λύση – εάν δεν υπήρχε έπρεπε να εφευρεθεί

Ελληνική Λύση – εάν δεν υπήρχε έπρεπε να εφευρεθεί

“Όποιος, όταν η πόλη σπαράσσεται από εσωτερικές συγκρούσεις, δεν πάρει τα όπλα και δεν ταχθεί με τη μία ή την άλλη παράταξη, θα χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν θα συμμετέχει στην πολιτική ζωή” (Σόλων, από τον Αριστοτέλη στην Αθηναίων Πολιτεία).

Σήμερα η Ελλάδα δεν ταράσσεται μόνο από εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά στην κυριολεξία κινδυνεύει να χαθεί εντελώς ως Έθνος, καταλήγοντας στα σκουπίδια της ιστορίας – όπως τόσοι άλλοι λαοί που οι Πολίτες τους αδιαφόρησαν, αφήνοντας τα πράγματα στην τύχη τους. Επομένως όλοι πρέπει να πάρουν τα όπλα, με την έννοια πως είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή – επιλέγοντας να συνταχθούν με ένα κόμμα που θεωρούν πως είναι ικανό και θέλει να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπάθεια διασυρμού της Ελληνικής Λύσης

Η προσπάθεια διασυρμού της Ελληνικής Λύσης

Όταν η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία, αλλά και σε αναγνωσιμότητα στο διαδίκτυο ελληνική εφημερίδα επιλέγει τον πρόεδρο ενός νεοσύστατου κόμματος για να διασύρει, με έναν άθλιο χαρακτηρισμό ως τίτλο της που ασφαλώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, πόσο μάλλον αμέσως μετά τη δημοσκόπηση του Βήματος που η ίδια αναδημοσίευσε δίνοντας στην Ελληνική Λύση ποσοστό 2,8% (γράφημα), τότε πρόκειται για μία κακεντρεχή πράξη – για μία πολιτική επίθεση με έναν τέτοιο όμως τρόπο που τεκμηριώνει την πολιτισμική κατάρρευση της Ελλάδας, ως συνέπεια της πολιτικής και οικονομικής που προηγήθηκαν.

Δυστυχώς, αντί τα ΜΜΕ να προσπαθήσουν με τη βοήθεια ευπρεπών, ιδίως δε αντικειμενικών κειμένων τους να εμποδίσουν την κατάρρευση, την επιδεινώνουν – τεκμηριώνοντας πως η δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν τηρεί καν τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας, ενώ το πνευματικό της επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό του μέσου Έλληνα. Εκτός αυτού διατυπώνει αυθαίρετους χαρακτηρισμούς, όπως ακριβώς η κατ’ επίφαση αριστερή μας κυβέρνηση – η οποία κατηγόρησε το 70% των Ελλήνων που είναι αντίθετοι στο απίστευτο ξεπούλημα της Μακεδονίας χωρίς καμία απολύτως ωφέλεια ως ακροδεξιούς, φασίστες, πατριδοκάπηλους και ετερόκλητο όχλο.

Κατά την άποψη μας, το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει προτού προβεί σε αυτήν την σπίλωση των 210.000 περίπου Ελλήνων που υποστηρίζουν την «Ελληνική Λύση», με κριτήριο το 2,8% της δημοσκόπησης (προφανώς είναι πολύ περισσότεροι, αφού πρόκειται για ένα καινούργιο κόμμα που συνήθως δεν εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις), να διαβάσει το πρόγραμμα του – το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του στο διαδίκτυο, αναλυμένο με κάθε λεπτομέρεια (πηγή). Εάν το έκανε, θα διαπίστωνε πως οι θέσεις του για όλα τα θέματα και ειδικά για τον κοινοβουλευτισμό στη σελίδα 198, μόνο ακροδεξιές δεν είναι – ενώ οι προτάσεις του στην Οικονομία τεκμηριώνουν πως ασφαλώς υπάρχει μέλλον και προοπτική για την Ελλάδα, αρκεί να εφαρμόσει τη σωστή οικονομική πολιτική, λαμβάνοντας τα απολύτως απαραίτητα μέτρα.

Εκτός αυτού η Ελληνική Λύση διαθέτει αξιόλογα και ικανά άτομα, σε πάρα πολλούς τομείς (οικονομολόγους, συνταγματολόγους, δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς κλπ.), καθώς επίσης πλήθος υποψηφίων και οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα – ενώ λειτουργεί (α) ένα πολιτικό συμβούλιο και (β) μία οικονομική επιτροπή με πλούσιο έργο συν αρκετά στελέχη, τις εργασίες των οποίων έχω την τιμή να συντονίζω από τη θέση του αντιπροέδρου.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία δεν θα είχε δρομολογηθεί καθόλου εάν η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη κατάσταση – ούτε βέβαια εάν η «Ελληνική Λύση» δεν είχε να προτείνει συγκεκριμένες και κοστολογημένες λύσεις, με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση. Από το τέλμα καλύτερα ή από τη χειρότερη μορφή χρεοκοπίας – την κυλιόμενη, στην οποία την έχουν καταδικάσει όλες οι κυβερνήσεις της μετά το 2010.

Το πρόβλημα τώρα με τα κακεντρεχή άρθρα των δημοσιογράφων, τη δουλειά των οποίων θεωρούμε πολύ σημαντική όταν εκπαιδεύουν και ενημερώνουν μία κοινωνία, χωρίς να χειραγωγούν και χωρίς να διασύρουν άδικα κανέναν, είναι οι οικογένειες των εκάστοτε «θυμάτων» τους – στις οποίες οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι προκαλούν εν γνώσει τους μεγάλα προβλήματα, επιδεικνύοντας μία απίστευτα κυνική αδιαφορία.

Εν προκειμένω, είμαστε σίγουροι πως με τον αείμνηστο εκδότη της εφημερίδας δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο – αφού τηρούσε τους βασικούς κανόνες ενός εντύπου, ενώ δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς, απλά και μόνο για να εντυπωσιάσει. Φαίνεται όμως πως αυτός ή αυτοί που τον διαδέχθηκαν, μάλλον ελλείψει ικανοτήτων, έχουν μία διαφορετική αντίληψη – η οποία θα βυθίσει ακόμη περισσότερο τη χώρα στο βούρκο, εάν παραμείνει ως έχει.

Ολοκληρώνοντας, φυσικά ένα κόμμα κατανοεί πως θα βρεθεί αντιμέτωπο με όλο και περισσότερες τέτοιες κακόβουλες επιθέσεις, όσο ανεβαίνει η δημοτικότητα του – ειδικά σε μία χώρα που βαδίζει από το κακό στο χειρότερο, με αποτέλεσμα πολλά έντυπα και άλλα ΜΜΕ της να είναι εξαρτημένα όσον αφορά την επιβίωση τους από την πολιτική και οικονομική εξουσία, καθώς επίσης από την κυκλοφορία/τηλεθέαση  τους ακόμη και με τη χρήση αθέμιτων μέσων.

Εν τούτοις, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να επικρατήσουν στην Ελλάδα συνθήκες άγριας Δύσης – ούτε να καταρρεύσει ακόμη πιο πολύ το πολιτισμικό και πνευματικό της επίπεδο, οπότε να ακολουθήσει το χάος. Ευχόμαστε και ελπίζουμε λοιπόν να καταλάβουν οι δημοσιογράφοι πως είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για να αποφευχθούν τα παραπάνω, μαζί με την υπόλοιπη πνευματική ηγεσία της χώρας – η οποία δυστυχώς έχει εξαφανισθεί, παρά το ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, την έχει ανάγκη το Έθνος μας.

Υστερόγραφο: Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της «Ελληνικής Λύσης» πλησιάζουν τις 100.000, τα στελέχη και οι εθελοντές έχουν ξεπεράσει τους 500, είναι ήδη το 6ο κόμμα έχοντας ξεπεράσει τα τρία από τα κόμματα της Βουλής, ενώ εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά – τα οποία σε ορισμένες περιοχές υπερβαίνουν πια στο 10%. Φιλοδοξεί δε να δώσει ένα νέο ύφος και ήθος τόσο στην επικοινωνία, όσο και στην πολιτική, μακριά από τις κακές συνήθειες τις παρελθόντος – οι οποίες κατέστρεψαν μία από τις ομορφότερες και πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, με έναν μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία πολιτισμό, όπως είναι η Ελλάδα.