Κατηγορία: Άρθρα

Οι νέες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το περιβάλλον

Οι νέες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το περιβάλλον

Η Ελληνική Λύση βελτιώνει και εξελίσσει συνεχώς το πρόγραμμα διακυβέρνησης της, προσαρμόζοντας το στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται – με τους εξειδικευμένους συνεργάτες και μέλη των επιτροπών της. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το περιβάλλον, για το οποίο η ευαισθησία του κόμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αφού οι Έλληνες θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα η ομορφότερη χώρα του πλανήτη.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την διαχείριση των απορριμάτων

Μόλις το 18%  από τα  μπάζα  των κατεδαφίσεων, εκσκαφών και κατασκευών ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται και ουσιαστικά επιστρέφει στην οικονομία, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει στο 70% το 2020 σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα τόσο με την ελληνική νομοθεσία όσο και με ευρωπαϊκή οδηγία.

Το ποσό των 51,2 εκατ. ευρώ έχει δαπανήσει τα τελευταία τριάμισι χρόνια το ελληνικό Δημόσιο για την πληρωμή προστίμων για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που παραμένουν ενεργοί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Στα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μη επεξεργασία των αστικών λυμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων συνολικού ύψους 97 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση του πίνακα της κυκλικής οικονομίας, μπροστά μόλις από τη Μάλτα, η οποία εξακολουθεί να θάβει σε χωματερές των 92% των σκουπιδιών της, και την Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να αναγκάζεται να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για πρόστιμα που της επιβάλλονται από την Ε.Ε. επειδή δεν διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτήν τη στιγμή, παρά τις ευρωκαταδίκες σε βάρος μας, λειτουργούν στη χώρα μας 64 παράνομες χωματερές (ΧΑΔΑ).

Τι προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

  1. Την περιβαλλοντική και οικολογική εκπαίδευση και πληροφόρηση των πολιτών, ξεκινώντας πρώτα από το σχολείο, την οικογένεια, την επιχείρηση με σκοπό ο Έλληνας να διαμορφώσει περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση.
  2. Την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών-επιχειρήσεων που εδρεύουν στην χώρα με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
  3. Την φορολογική ελάφρυνση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει συστήματα αποτελεσματικής και καινοτόμου περιβαλλοντικής διαχείρισης με αντίστοιχη πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών συστημάτων.
  4. Την άμεση προτεραιότητα για τα εκατομμύρια τόνους κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στη χώρα μας, τα οποία κατά κανόνα πετιούνται ανεξέλεγκτα σε χιλιάδες Κουρουπητούς. Τα Απόβλητα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιοαερίου από το οποίο δύναται να παραχθεί θερμότητα και ηλεκτρισμός συνολικής ισχύος 350 MW – περίπου όση ενέργεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κάθε καλοκαίρι, λόγω αυξημένης ζήτησης σε ρεύμα. Την δημιουργία 10 – 15 τέτοιων μονάδων σε όλη τη χώρα θα ήταν αρκετές γι’ αυτόν το σκοπό. Επίσης, από τη διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων των βουστασίων, των σφαγείων και των πτηνοτροφείων σε βιοαέριο, παράγεται ένα λίπασμα υψηλής απόδοσης, 85% φθηνότερο από τα αντίστοιχα προϊόντα του εμπορίου.
  5. Την καθιέρωση μητρώου αποβλήτων στους ΟΤΑ που θα απεικονίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η διαχείριση των απορριμάτων του κάθε δήμου, και σύνδεση των δημοτικών τελών με βάση την οικολογική διαχείριση τους.
  6. Στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σταδιακή απομείωση των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Χτίζουμε οικολογικά και καταναλώνουμε πράσινη ενέργεια.
  7. Την ίδρυση ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Περιβάλλοντος που θα ελέγχει κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την διάθεση και επεξεργασία των απορριμμάτων με βάση την εφαρμογή του κοινοτικών οδηγιών που έχουν εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο.
  8. Την επιδότηση νέων σύγχρονων Μονάδων Οικολογικής Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας από το πράσινο ταμείο και των ειδικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Χριστοδουλίδης Μιχάλης 
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

 

Σύνταγμα: Η Ελληνική Λύση πιστεύει στη λαϊκή κυριαρχία

Σύνταγμα: Η Ελληνική Λύση πιστεύει στη λαϊκή κυριαρχία

Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος διαβάζουμε τη βαρύγδουπη φράση «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία». Αμέσως όμως στην επόμενη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναιρείται η ίδια η λαϊκή κυριαρχία. Συγκεκριμένα η παράγραφος αυτή λέει:

«Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα». 

Προσέξτε ακριβώς τη διατύπωση. Οι εξουσίες πηγάζουν μεν από το λαό, αλλά δεν ασκούνται και από το λαό, απλά υπάρχουν υπέρ αυτού, και ασκούνται μόνο «όπως ορίζει το Σύνταγμα», δηλαδή από τα πολιτικά όργανα που ορίζει το Σύνταγμα. Η διατύπωση αυτή έχει μεγάλη αξία και αυτό θα φανεί αμέσως φέρνοντας κάποια παραδείγματα άλλων Συνταγμάτων.

Για παράδειγμα, το άρθρο 20 παρ. 2 του Γερμανικού Συντάγματος λέει «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Ασκούνται από το λαό με εκλογές και δημοψηφίσματα και με ειδικά όργανα της νομοθεσίας, της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαιοσύνης». Βλέπουμε λοιπόν ότι εξουσίες στο γερμανικό Σύνταγμα δεν πηγάζουν μόνο από το λαό, αλλά και ασκούνται από το λαό και αυτό δεν είναι χωρίς αξία, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει ο «κέρβερος» του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το ίδιο βλέπουμε να αναφέρεται και στο Ιταλικό Σύνταγμα. Το άρθρο 1, παρ. 2 του Ιταλικού Συντάγματος λέει «Η κυριαρχία ανήκει στο λαό ο οποίος την ασκεί κατά τους τύπους και τους περιορισμούς του Συντάγματος».

Επομένως τα Συντάγματα άλλων χωρών ορίζουν ότι η εξουσία δεν πηγάζει μόνο από το λαό, αλλά και ασκείται από το λαό. Αυτό γίνεται πιο ευκρινές στο ίδιο το Ιταλικό Σύνταγμα όταν στο άρθρο 75 παρ. 1 εισάγει τα δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία ορίζοντας ότι «Λαϊκό δημοψήφισμα διενεργείται για ν’  αποφασιστεί η ολική ή μερική κατάργηση νόμου ή πράξεων με τυπική ισχύ νόμου, οσάκις το ζητήσουν 500.000 εκλογείς ή πέντε συμβούλια Περιοχών».  Επίσης στο άρθρο 71 παρ. 2 εισάγει τις προτάσεις νόμων με λαϊκή πρωτοβουλία ορίζοντας πως «Ο λαός ασκεί τη νομοθετική πρωτοβουλία μέσω της προτάσεως από τουλάχιστον 50.000 εκλογείς σχεδίου συντεταγμένου σε άρθρα».

Τα δύο ανωτέρω παραδείγματα δεν είναι τα μόνα. Σχεδόν όλα τα Συντάγματα των ανεπτυγμένων χωρών περιέχουν, όχι μόνο πανομοιότυπη διακήρυξη, αλλά και πραγματικά δημοκρατικούς θεσμούς λαϊκής συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Βλέπουμε λοιπόν πως το ελληνικό πολιτικό σύστημα επίτηδες δεν περιλαμβάνει στο Σύνταγμα τη δέσμευση ότι η εξουσία δεν πηγάζει μόνο από το λαό, αλλά και ασκείται από το λαό, αφού στην πραγματικότητα δεν θέλει καμία ανάμιξη του λαού στα πολιτικά πράγματα, πλην της ετερροκατευθυνόμενης ψήφου σε συγκεκριμένες προκαθορισμένες από το ίδιο έτοιμες επιλογές σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα.

Αυτά όλα πρέπει αμέσως να αλλάξουν.

Αν όχι τώρα πότε;

Αν όχι εμείς ποιοι;

Πέτρος Χασάπης

Δικηγόρος και Οικονομολόγος, μελετητής του Συνταγματικού Δικαίου

Περιουσιολόγιο: Η Ελληνική Λύση είναι εναντίον της ληστείας των Ελλήνων

Περιουσιολόγιο: Η Ελληνική Λύση είναι εναντίον της ληστείας των Ελλήνων

 

Η πρόθεση του υπουργείου οικονομικών να δηλωθούν, καθώς επίσης να καταγραφούν όλα τα είδη της ιδιωτικής περιουσίας, ενδεχομένως για να χρησιμοποιηθούν όλα όσα δεν κατασχεθούν και πλειστηριαστούν για την εξυπηρέτηση του υπέρογκου δημοσίου χρέους της χώρας μας μέσω της φορολόγησης τους, δεν είναι απίθανο να αποτελεί την αφετηρία ενός πειράματος – το οποίο, εάν έχει τελικά επιτυχία, θα εφαρμοσθεί σε όλες τις άλλες υπερχρεωμένες χώρες. Διαφορετικά πάντως δεν εξηγείται η επιμονή στο περιουσιολόγιο, όσο καλοπροαίρετος και αν είναι κανείς – ενώ το γεγονός ότι, η ΑΑΔΕ που θα το δρομολογήσει ελέγχεται από τους Γερμανούς, θυμίζει την καταμέτρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων των Εβραίων, στα πλαίσια της πολιτικής της ΑΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ που είχε ξεκινήσει το 1937.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κατάργηση του άρθρου 86

Αναθεώρηση του Συντάγματος: Κατάργηση του άρθρου 86

Πρόσφατα, στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, την οποία τα συστημικά ΜΜΕ την πέρασαν χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς συζητήσεις στα γνωστά περί άλλων πάνελ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ συμφώνησαν και ψήφισαν, χωρίς να το πάρουν είδηση οι πολίτες, να διατηρηθεί πλήρως η συνταγματική προστασία της ατιμωρησίας πρωθυπουργών και υπουργών.

Διαβάστε περισσότερα

Η «Ελληνική Λύση» έχει λύσεις για τις χρεωμένες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Η «Ελληνική Λύση» έχει λύσεις για τις χρεωμένες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Ένα από τα κορυφαία προβλήματα της Ελλάδας είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους λόγω της κρίσης – η οποία θα μπορούσε να είχε επιλυθεί πολύ εύκολα στο ξεκίνημα της, με την έκδοση εθνικών ομολόγων, με τη δρομολόγηση της αποπληρωμής των νόμιμων χρεών με δικά μας μέσα κοκ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Λύση σε συνεχή ανοδική πορεία: Θα είναι το έκτο κόμμα στη Βουλή

Η Ελληνική Λύση σε συνεχή ανοδική πορεία: Θα είναι το έκτο κόμμα στη Βουλή

Όταν ένα πολιτικό κόμμα έχει οργάνωση, επιτροπές, ικανά στελέχη, σοβαρό πρόγραμμα και στόχους, ενώ κινείται συνεχώς σε ολόκληρη την Ελλάδα με ομιλίες του προέδρου του που δίνουν μία πραγματική μελλοντική προοπτική στην πατρίδα μας, δεν μπορεί να αγνοηθεί από τις δημοσκοπήσεις – παρά το ότι ο πραγματικός στόχος τους είναι η χειραγώγηση των ψηφοφόρων, κρίνοντας από τα εκλογικά ποσοστά που δίνονται σε εκείνα τα κόμματα που κατέστρεψαν κυριολεκτικά τη χώρα, όπως η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με την καινούργια ονομασία του (ΚΙΝΑΛ).

Διαβάστε περισσότερα

Αποκάλυψη: Να ποιοι πολεμούν την «Ελληνική Λύση» και ας το παίζουν «πατριώτες»

Αποκάλυψη: Να ποιοι πολεμούν την «Ελληνική Λύση» και ας το παίζουν «πατριώτες»

Το τελευταίο διάστημα και στα πλαίσια της συντονισμένης επίθεσης που δέχεται το κίνημα, βλέπουμε διάφορα μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν άρθρα, ανακοινώσεις και δηλώσεις τρίτων χωρίς να τηρούνται τα στοιχειώδη που επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία, ηθική και πρακτική. Από τότε που έκανε την αρχή ο γνωστός σε όλους Τζορτζ Σόρος με την άνευ προηγουμένου επίθεση στην “Ελληνική Λύση” και προσωπικά στον Πρόεδρο του κινήματος Κυριάκο Βελόπουλο, μια σειρά από ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Λύση – εάν δεν υπήρχε έπρεπε να εφευρεθεί

Ελληνική Λύση – εάν δεν υπήρχε έπρεπε να εφευρεθεί

“Όποιος, όταν η πόλη σπαράσσεται από εσωτερικές συγκρούσεις, δεν πάρει τα όπλα και δεν ταχθεί με τη μία ή την άλλη παράταξη, θα χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν θα συμμετέχει στην πολιτική ζωή” (Σόλων, από τον Αριστοτέλη στην Αθηναίων Πολιτεία).

Σήμερα η Ελλάδα δεν ταράσσεται μόνο από εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά στην κυριολεξία κινδυνεύει να χαθεί εντελώς ως Έθνος, καταλήγοντας στα σκουπίδια της ιστορίας – όπως τόσοι άλλοι λαοί που οι Πολίτες τους αδιαφόρησαν, αφήνοντας τα πράγματα στην τύχη τους. Επομένως όλοι πρέπει να πάρουν τα όπλα, με την έννοια πως είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή – επιλέγοντας να συνταχθούν με ένα κόμμα που θεωρούν πως είναι ικανό και θέλει να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπάθεια διασυρμού της Ελληνικής Λύσης

Η προσπάθεια διασυρμού της Ελληνικής Λύσης

Όταν η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία, αλλά και σε αναγνωσιμότητα στο διαδίκτυο ελληνική εφημερίδα επιλέγει τον πρόεδρο ενός νεοσύστατου κόμματος για να διασύρει, με έναν άθλιο χαρακτηρισμό ως τίτλο της που ασφαλώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, πόσο μάλλον αμέσως μετά τη δημοσκόπηση του Βήματος που η ίδια αναδημοσίευσε δίνοντας στην Ελληνική Λύση ποσοστό 2,8% (γράφημα), τότε πρόκειται για μία κακεντρεχή πράξη – για μία πολιτική επίθεση με έναν τέτοιο όμως τρόπο που τεκμηριώνει την πολιτισμική κατάρρευση της Ελλάδας, ως συνέπεια της πολιτικής και οικονομικής που προηγήθηκαν.

Δυστυχώς, αντί τα ΜΜΕ να προσπαθήσουν με τη βοήθεια ευπρεπών, ιδίως δε αντικειμενικών κειμένων τους να εμποδίσουν την κατάρρευση, την επιδεινώνουν – τεκμηριώνοντας πως η δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν τηρεί καν τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας, ενώ το πνευματικό της επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό του μέσου Έλληνα. Εκτός αυτού διατυπώνει αυθαίρετους χαρακτηρισμούς, όπως ακριβώς η κατ’ επίφαση αριστερή μας κυβέρνηση – η οποία κατηγόρησε το 70% των Ελλήνων που είναι αντίθετοι στο απίστευτο ξεπούλημα της Μακεδονίας χωρίς καμία απολύτως ωφέλεια ως ακροδεξιούς, φασίστες, πατριδοκάπηλους και ετερόκλητο όχλο.

Κατά την άποψη μας, το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει προτού προβεί σε αυτήν την σπίλωση των 210.000 περίπου Ελλήνων που υποστηρίζουν την «Ελληνική Λύση», με κριτήριο το 2,8% της δημοσκόπησης (προφανώς είναι πολύ περισσότεροι, αφού πρόκειται για ένα καινούργιο κόμμα που συνήθως δεν εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις), να διαβάσει το πρόγραμμα του – το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του στο διαδίκτυο, αναλυμένο με κάθε λεπτομέρεια (πηγή). Εάν το έκανε, θα διαπίστωνε πως οι θέσεις του για όλα τα θέματα και ειδικά για τον κοινοβουλευτισμό στη σελίδα 198, μόνο ακροδεξιές δεν είναι – ενώ οι προτάσεις του στην Οικονομία τεκμηριώνουν πως ασφαλώς υπάρχει μέλλον και προοπτική για την Ελλάδα, αρκεί να εφαρμόσει τη σωστή οικονομική πολιτική, λαμβάνοντας τα απολύτως απαραίτητα μέτρα.

Εκτός αυτού η Ελληνική Λύση διαθέτει αξιόλογα και ικανά άτομα, σε πάρα πολλούς τομείς (οικονομολόγους, συνταγματολόγους, δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς κλπ.), καθώς επίσης πλήθος υποψηφίων και οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα – ενώ λειτουργεί (α) ένα πολιτικό συμβούλιο και (β) μία οικονομική επιτροπή με πλούσιο έργο συν αρκετά στελέχη, τις εργασίες των οποίων έχω την τιμή να συντονίζω από τη θέση του αντιπροέδρου.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία δεν θα είχε δρομολογηθεί καθόλου εάν η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη κατάσταση – ούτε βέβαια εάν η «Ελληνική Λύση» δεν είχε να προτείνει συγκεκριμένες και κοστολογημένες λύσεις, με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση. Από το τέλμα καλύτερα ή από τη χειρότερη μορφή χρεοκοπίας – την κυλιόμενη, στην οποία την έχουν καταδικάσει όλες οι κυβερνήσεις της μετά το 2010.

Το πρόβλημα τώρα με τα κακεντρεχή άρθρα των δημοσιογράφων, τη δουλειά των οποίων θεωρούμε πολύ σημαντική όταν εκπαιδεύουν και ενημερώνουν μία κοινωνία, χωρίς να χειραγωγούν και χωρίς να διασύρουν άδικα κανέναν, είναι οι οικογένειες των εκάστοτε «θυμάτων» τους – στις οποίες οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι προκαλούν εν γνώσει τους μεγάλα προβλήματα, επιδεικνύοντας μία απίστευτα κυνική αδιαφορία.

Εν προκειμένω, είμαστε σίγουροι πως με τον αείμνηστο εκδότη της εφημερίδας δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο – αφού τηρούσε τους βασικούς κανόνες ενός εντύπου, ενώ δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς, απλά και μόνο για να εντυπωσιάσει. Φαίνεται όμως πως αυτός ή αυτοί που τον διαδέχθηκαν, μάλλον ελλείψει ικανοτήτων, έχουν μία διαφορετική αντίληψη – η οποία θα βυθίσει ακόμη περισσότερο τη χώρα στο βούρκο, εάν παραμείνει ως έχει.

Ολοκληρώνοντας, φυσικά ένα κόμμα κατανοεί πως θα βρεθεί αντιμέτωπο με όλο και περισσότερες τέτοιες κακόβουλες επιθέσεις, όσο ανεβαίνει η δημοτικότητα του – ειδικά σε μία χώρα που βαδίζει από το κακό στο χειρότερο, με αποτέλεσμα πολλά έντυπα και άλλα ΜΜΕ της να είναι εξαρτημένα όσον αφορά την επιβίωση τους από την πολιτική και οικονομική εξουσία, καθώς επίσης από την κυκλοφορία/τηλεθέαση  τους ακόμη και με τη χρήση αθέμιτων μέσων.

Εν τούτοις, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να επικρατήσουν στην Ελλάδα συνθήκες άγριας Δύσης – ούτε να καταρρεύσει ακόμη πιο πολύ το πολιτισμικό και πνευματικό της επίπεδο, οπότε να ακολουθήσει το χάος. Ευχόμαστε και ελπίζουμε λοιπόν να καταλάβουν οι δημοσιογράφοι πως είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για να αποφευχθούν τα παραπάνω, μαζί με την υπόλοιπη πνευματική ηγεσία της χώρας – η οποία δυστυχώς έχει εξαφανισθεί, παρά το ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, την έχει ανάγκη το Έθνος μας.

Υστερόγραφο: Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της «Ελληνικής Λύσης» πλησιάζουν τις 100.000, τα στελέχη και οι εθελοντές έχουν ξεπεράσει τους 500, είναι ήδη το 6ο κόμμα έχοντας ξεπεράσει τα τρία από τα κόμματα της Βουλής, ενώ εμφανίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά – τα οποία σε ορισμένες περιοχές υπερβαίνουν πια στο 10%. Φιλοδοξεί δε να δώσει ένα νέο ύφος και ήθος τόσο στην επικοινωνία, όσο και στην πολιτική, μακριά από τις κακές συνήθειες τις παρελθόντος – οι οποίες κατέστρεψαν μία από τις ομορφότερες και πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, με έναν μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία πολιτισμό, όπως είναι η Ελλάδα.

Λύσεις για το ξεπούλημα της Μακεδονίας

Λύσεις για το ξεπούλημα της Μακεδονίας

Η εναλλακτική λύση είναι να καταργηθούν οι γεωγραφικοί διαχωρισμοί «Δυτική – Κεντρική – Ανατολική Μακεδονία» και να μετονομαστεί άμεσα η ενιαία Μακεδονία μας σε «Αρχαία Μακεδονία». 

– του κ. Πέτρου Χασάπη

Να καταργηθούν οι γεωγραφικοί διαχωρισμοί «Δυτική – Κεντρική – Ανατολική Μακεδονία» και να μετονομαστεί άμεσα η ενιαία Μακεδονία μας σε «Αρχαία Μακεδονία».

Διαβάστε περισσότερα