Κατηγορία: Άρθρα

Οι θέσεις της Ελληνικής Λύσης για τη φορολογία

Οι θέσεις της Ελληνικής Λύσης για τη φορολογία

Οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών προσπαθούν να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα με τον παράλογο και εκ προοιμίου αποτυχημένο τρόπο της υπερβολικής φορολόγησης των πολιτών και της επιβολής φόρων στους ήδη υπάρχοντες φόρους! Δεν θέλουν να καταλάβουν το οικονομικό αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο όταν οι φορολογικοί συντελεστές υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο ανοχής των Πολιτών, τότε τροφοδοτείται η φοροδιαφυγή και τα φορολογικά έσοδα του κράτους μειώνονται, αντί να αυξάνονται.

Η υπερβολική φορολόγηση, η διόγκωση των οφειλών των Πολιτών στο κράτος που έχουν υπερβεί τα 100 δις €, τα μηδενικά έσοδα στα κρατικά ταμεία και η επιβολή νέων φόρων, οδηγούν την ελληνική οικονομία σε βαθιά ύφεση! Παράλληλα, οι πολίτες γίνονται κάθε χρόνο όλο και πιο φτωχοί και ο ιδιωτικός τομέας που ήταν η «ατμομηχανή» της οικονομίας και τροφοδοτούσε τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία, έχει πλέον διαλυθεί!

Το άδικο φορολογικό σύστημα και η επιβολή στους Πολίτες φόρων που δεν μπορούν να αποδώσουν, οδηγεί αναπόφευκτα στη φοροδιαφυγή. Με την υπάρχουσα φορολογική καταιγίδα, με συντελεστές που κυμαίνονται από 22% έως 45% από το εισόδημα όλων των πολιτών (13% για αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες αγροτών, 15% για έσοδα από ακίνητα έως 12.000 €), οι άμεσοι φόροι που εισέπραξε το κράτος το 2015 ήταν 19,94 δις € και οι έμμεσοι 23,78 δις €.

Το συνολικό εισόδημα που δήλωσαν 8.516.953 φορολογούμενοι το 2015 ήταν 73,93 δις €, εκ των οποίων οι μισθωτοί 32 δις €, οι συνταξιούχοι 24,65 δις €, οι εισοδηματίες ακινήτων 5,94 δις €, οι εισοδηματίες από επενδύσεις 4,15 δις €, οι επιχειρηματίες-ελεύθεροι επαγγελματίες 4,82 δις €, οι αγρότες 1,34 δις €, οι ναυτικοί 769,5 εκ. € και οι καταθέτες 183 εκ. €.

Το ποσοστό τώρα των άμεσων φόρων επί των εισοδημάτων των πολιτών διαμορφώθηκε στο 27% περίπου, ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν εισοδήματα 56,65 δις € ή το 76,62% των συνολικών, επιβαρυνόμενοι με το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των φόρων. Αντίθετα, οι επιχειρηματίες-επαγγελματίες με 4,82 δις €, δήλωσαν μόλις το 6,5% των εισοδημάτων.

Με κριτήριο τους ποσοστιαίους στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017, όπως είχαν αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό, οι πηγές εσόδων συνολικού ύψους 46,858 δις € (τελικά διαμορφώθηκαν στο 47,56 δις €) ήταν οι εξής:

Άμεσοι φόροι 20,415 δις €: Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 9,172 δις €, Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 3,236 δις €, Ειδικών κατηγοριών 1,251 δις €, Φόρος περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 3,132 δις €, Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1,291 δις € και Λοιποί άμεσοι φόροι 2,333 δις €.

Έμμεσοι φόροι 26,443 δις €: ΦΠΑ 15,476 €, Πετρελαιοειδών 1,879 δις €, Καπνού 0,663 δις €, Λοιποί φόροι συναλλαγών 0,509 δις €, Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 0,225 δις €, Χαρτόσημα 0,281 δις €, Φόρος ασφαλίστρων 0,384 δις €, Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 0,165 δις €, Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ.) 3,013 δις €, Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1,106 δις €, Λοιποί φόροι κατανάλωσης 0,369 δις €, Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 0,549 δις €, Λοιποί έμμεσοι 0,362 δις € κλπ.

Στα πλαίσια αυτά η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προτείνει μείωση του συντελεστή φορολόγησης νομικών προσώπων (επιχειρήσεων) στο 15% με 50% προκαταβολή, η οποία θα κόστιζε στο δημόσιο έσοδα της τάξης των 1,67 δις € συν τη διαφορά της προκαταβολής. Η διαφορά αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί εύκολα από την άνοδο του τζίρου των εταιρειών, από την προσέλκυση νέων επενδύσεων και από τον εκούσιο περιορισμό της φοροδιαφυγής λόγω του χαμηλού συντελεστή.

Όσον αφορά τους ιδιώτες, ξανά με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής, το κράτος πρέπει να θεσπίσει ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, όπως το εξής: αφορολόγητο εισόδημα έως 12.000 €, από 12.000 μέχρι 20.000 φορολόγηση με συντελεστή 15%, από 20.000 ευρώ μέχρι 50.000 με 25% και άνω από 50.000, όσο αν είναι το εισόδημα, με 35%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί φορολογική συνείδηση των πολιτών είναι οι δίκαιοι φόροι, ο συστηματικός έλεγχος από την Πολιτεία, η παραδειγματική στάση των ιθυνόντων, το αδίκημα της φοροδιαφυγής να καταστεί ιδιώνυμο, όπως είναι στην Αμερική και οι ποινές να είναι εξοντωτικές σε όποιον  φοροδιαφεύγει.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ετοιμάσει προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και να διευκολύνουν την απόδοση των φόρων.

Οι βασικές λύσεις που προτείνουμε και που είναι άμεσα εφαρμόσιμες είναι οι κάτωθι:

 1. Μειωμένους συντελεστές φορολογίας, με εφαρμογή τους από το επόμενο Οικονομικό Έτος, όπως οι παραπάνω (15% για τις επιχειρήσεις, κλίμακα από 15% έως 35% για τους ιδιώτες, με αφορολόγητο 12.000 €). Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης της μισθωτής εργα­σίας σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ίδιο συμ­βαίνει με τον συντελεστή ΦΠΑ και με τον συντε­λεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ­σώπων. Ειδικά όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο υψηλός φορολογικός συντελεστής, σε συνδυασμό με το ΕΦΚΑ, με την επί πλέον φορολογία των μερισμάτων κατά 15% και με την απαράδεκτη 100% προκαταβολή φόρου, καθιστά εντελώς ασύμφορη την επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Εκτός αυτού, συνεχώς προκύπτουν νέοι έκτακτοι φόροι επί των ήδη φορολογηθέντων εισοδημάτων, όπως για παράδειγμα η εισφορά αλληλεγγύης ή το τέλος ακινήτων. Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης. Όσο χαμηλότεροι οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο μεγαλύτεροι οι ρυθμοί ανάπτυξης του κράτους!

 1. Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Τροφίμων και Φαρμάκων στο 10%, των Νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 15%. Η Ελλάδα διαθέτει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στο ΟΟΣΑ, ενώ ταυτόχρονα δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, όπως τα πολλά μικρά και μεγάλα νησιά μας κλπ.
 2. Αντιγραφή του Αμερικανικού μοντέλου φορολόγησης, που είναι 100% επιτυχημένο και ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών και παραγωγικών διαδικασιών, από τη βάση της παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωση. Διευκρινίζεται όμως πως αυτή η κάρτα δεν σχετίζεται με την «Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη», την εφαρμογή και την χρήση της οποίας καταδικάζουμε!

Η επιβολή των capital controls το καλοκαίρι του 2015 έκανε τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μια καθημερινότητα. Οι συναλλαγές θα γίνονται με ειδικές κάρτες (όχι RFID) που θα καθιστούν την φοροδιαφυγή σχεδόν ανέφικτη. Είναι όμως και ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που μπορεί να καταπολεμή­σει την καθυστέρηση ή την αποφυγή της απόδοσης του ΦΠΑ.

 1. Κατάργηση των Τεκμηρίων και Θέσπιση Δίκαιου Φορολογικού Συστήματος, όπου ο καθένας θα φορολογείται βάσει των πραγματικών και καθαρών εσόδων του και όχι βάσει αυτών που φαντάζεται ή υποθέτει το Υπουργείο Οικονομικών! Όσο πιο δίκαιο είναι το φορολογικό σύστημα, τόσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Όταν το κράτος φτάνει στο σημείο να καταληστεύει το 70% των εσόδων ενός ιδιοκτήτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα ένα περίπτερο ή ένα εμπορικό κατάστημα, τότε είναι επόμενο ο πολίτης να κρύβει τα έσοδα!

Η φορολογία δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% των πραγματικών καθαρών εσόδων και είναι ανεπίτρεπτο να μην αφαιρούνται αυθαίρετα οι δαπάνες των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων από τα φορολογητέα έσοδα τους, όπως για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ. Επιπλέον, με τη μείωση της υπερφορολόγησης το Κράτος θα ωφελη­θεί γιατί ο κάθε πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα για να καταναλώσει, να τα διαθέσει στην αγορά, να επωφεληθούν πολλοί κλάδοι και επιχειρήσεις και το κράτος να εισπράττει περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ.

 1. Καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας στο δημόσιο. Τα μεγαλύτερα και πε­ρισσότερα κρούσματα διαφθοράς απαντώνται στον δημόσιο τομέα. Το κράτος οφείλει να ελέγχει εξονυ­χιστικά τους δημόσιους λειτουργούς του, αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να διαπιστώνεται εάν αυτά συνάδουν με τους μισθούς τους.
 2. Προσαρμογή των μισθών των εφοριακών, με τους μισθούς που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευ­ρώπη.
 3. Εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος
 4. Αυτόματος Συμψηφισμός Οφειλών και Επιστρο­φών.
 5. Κατάργηση και Διαγραφή όλων των Προστί­μων-Προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από το Δημόσιο προς τους Πολίτες, ώστε ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει μόνο το οφειλόμενο κεφάλαιο και όχι τους τοκογλυφικούς τόκους που το ίδιο το Δημόσιο του έχει επιβάλλει.
 6. Δημιουργία Φορολογικής Κλίμακας με βάση το Κριτήριο: «Έσοδα – Έξοδα = Υποκείμενα σε Φόρο».
 7. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ασφαλισμέ­νων – ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματι­ών με τα παρακάτω μέτρα:

–       Διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων εισφορών που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της ύφεσης.

–       Επανυπολογισμός των εισφορών με βάση τα ετήσια εισόδημα τους.

–       Αφαίρεση της ιατροφαρμακευτικής εισφοράς, μιας και ο ελεύθερος επαγγελματίας που ήταν ανασφάλιστος κλήθηκε να καταβάλλει την αντίστοιχη εισφορά.

–       Αφαίρεση όλων των παράνομων τόκων (από 3 έως 48%) και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν, γιατί οι εισφορές του επαγγελματία είναι ατομικές και όχι εργοδοτικές.

–       Το ποσό που θα προκύψει θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να το αποπληρώσει μέχρι να βγει στην σύνταξη του, αλλά και να είναι σε θέση να καλύπτει τις τρέχουσες εισφορές, που θα είναι εναρμονισμένες με το πραγματικό ετήσιο εισόδημα του και όχι σε πίνακες με αύξηση ανά τριετία.

– Ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών, από τα διυλιστήρια μέχρι το πρατήριο, από το χωράφι έως το κατάστημα, από το εργοστάσιο έως τον καταναλωτή.

– Λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων που έχουν τοποθετηθεί αλλά δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος στην χώρα, που παράλληλα θα βοηθήσει και στη μείωση της φοροδιαφυγής.

Βασικές αρχές της Ελληνικής Λύσης

Βασικές αρχές της Ελληνικής Λύσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι σίγουρη πως η Ελλάδα δεν είχε κανένα λόγο να ζητήσει τη βοήθεια του ΔΝΤ, αφού το συνολικό χρέος της, δημόσιο και ιδιωτικό, ήταν τεκμηριωμένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Άλλωστε το ΔΝΤ καλείται παραδοσιακά από χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το νόμισμα τους, ως αποτέλεσμα των εξωτερικών τους χρεών λόγω ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους, σε συνδυασμό με τα χαμηλά συναλλαγματικά τους αποθέματα. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε για την Ελλάδα, αφού το ευρώ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα του πλανήτη και δεν υποτιμάται από μια τόσο μικρή οικονομία της Ευρωζώνης (το 2017 η Ελλάδα είχε ΑΕΠ μικρότερο από το 1,6% του ΑΕΠ της νομισματικής ένωσης).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η Ελλάδα θα μπορούσε μόνη της να χρηματοδοτηθεί με εσωτερικό δανεισμό, με την έκδοση εθνικών ομολόγων δηλαδή, πριν φύγουν πάνω από 100 δις € καταθέσεις στο εξωτερικό, αρκεί να εμπιστευόταν οι Έλληνες το κράτος τους, όπως πολλοί άλλοι λαοί.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως η σημερινή καταστροφή της πατρίδας μας οφείλεται στην κακή διαχείριση της κρίσης τόσο από τους νέους πιστωτές της μέσω της Τρόικα που τη δάνεισαν για να διασώσουν τις τράπεζες τους, όσο και από τις κυβερνήσεις της. Ότι το PSI αποτελεί ένα πολύ μεγάλο έγκλημα, αφού μέσω αυτού υποθηκεύθηκε ολόκληρη η χώρα, έχασε τη δυνατότητα της ενδεχόμενης επιστροφής της στο εθνικό νόμισμα, δεν συμμετείχε στη στήριξη της ΕΚΤ το 2012, ούτε στα πακέτα ποσοτικής διευκόλυνσης του 2015, χρεοκόπησε και της επιβλήθηκε το αγγλικό δίκαιο, έναντι μόλις 50 δις € μείωσης του χρέους!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ γνωρίζει πως τα αμέσως επόμενα μεγάλα εγκλήματα ήταν (α) η καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015, με την οποία χάθηκαν οι τράπεζες, επιβαρύνοντας επί πλέον το δημόσιο χρέος με περίπου 40 δις € και (β) η υπογραφή της τρίτης δανειακής σύμβασης από τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών, με αποτέλεσμα να κατοχυρωθούν όλες οι προηγούμενες, καθώς επίσης να δεθεί χειροπόδαρα η Ελλάδα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως πρώτη προτεραιότητα της την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Πολιτών προς την Πολιτεία, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση του πελατειακού και κομματικού κράτους – αφού η ενέργεια αυτή από μόνη της θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιθυμεί να ελέγχονται απόλυτα από τους ικανότερους Έλληνες και όχι από ξένους το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θεωρώντας πως οι τέσσερις αυτοί πυλώνες μπορούν να εγγυηθούν την πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει να καταρτίσει άμεσα έναν Κρατικό Ισολογισμό για να γνωρίζουν κάθε φορά οι Πολίτες όχι μόνο τι χρωστούν, αλλά και τι τους ανήκει. Είναι το κόμμα που καταλαβαίνει πως το σημαντικότερο για την Ελλάδα είναι η ανάκτηση των τιμών της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου χάθηκε σχεδόν 1 τρις €, αφού μόνο έτσι μπορούν να εξυγιανθούν οι τράπεζες, να κρατήσουν τα σπίτια τους αρκετοί Πολίτες και να επανέλθει η χαμένη πιστοληπτική τους ικανότητα. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση το κράτος και οι ιδιώτες να δανείζονται για τη διεξαγωγή επενδύσεων, ώστε να εισέλθει η Ελλάδα σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως στόχο της ένα δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού κάτω από το 3% της συμφωνίας του Μάαστριχτ και σε ανάλογο ύψος με τον πληθωρισμό. Επίσης ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δεν θα στηρίζεται όμως στη φτωχοποίηση που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας από τα μνημόνια, αλλά στην παραγωγή πλούτου από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας: από τον πρωτογενή τομέα, από τη ναυτιλία και από τον τουρισμό, συνεπικουρούμενους από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να μειώνουμε συνεχώς το χρέος ως προς το ΑΕΠ αυξάνοντας το ΑΕΠ, έτσι ώστε να μην είναι εις βάρος της ευημερίας του ελληνικού λαού, όπως η ακριβώς αντίθετη πολιτική των μνημονίων. Η Ελλάδα έχει άλλωστε τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, αρκεί να «ξυπνήσει» η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα των Πολιτών της, ενώ ως χώρα αποτελεί μία ιδανική επενδυτική επιλογή, αρκεί να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ γνωρίζει πως μόνο οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης μίας χώρας επιβραβεύονται σήμερα από τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, ενώ μόνο μέσω της ανάπτυξης μπορούν να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως η ανεργία, το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό και τόσα άλλα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι ΕΔΩ με λεπτομερείς, χρονικά προσδιορισμένες και συγκεκριμένες προτάσεις για τα Κόκκινα Δάνεια, για τον Πρωτογενή Τομέα, την Οικονομία, την Εξωτερική Πολιτική, την Εκπαίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση, την αντιμετώπιση της Ανεργίας, την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Προώθηση των Επενδύσεων, την ανάπτυξη του Τουρισμού και της Ναυτιλίας, την Επαναβιομηχανοποίηση, τη στήριξη της Καινοτομίας, την αναδιάρθρωση του Συστήματος Υγείας, τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, τη στήριξη των Ελλήνων του Εξωτερικού και των Ομογενών, καθώς και τη δημιουργία ενός Κράτους Πρόνοιας. Όλες οι προτάσεις μας θέτουν στο επίκεντρο το εθνικό συμφέρον.

 

Η σημασία της πρωτογενούς παραγωγής

Η σημασία της πρωτογενούς παραγωγής

Η Ελληνική Λύση πιστεύει στις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ενώ ο βασικός στόχος της είναι η παραγωγή πλούτου, στηριζόμενη στους τρεις κεντρικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας: στον πρωτογενή σε συνδυασμό με τη μεταποίηση, στον τουρισμό και στη ναυτιλία. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της είναι ξεκάθαρο, ενώ η στελέχωση της εγγυάται τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας – με πρώτη προτεραιότητα την εκδίωξη της Τρόικα και του τεσσαρακονταετούς μνημονίου που μας έχει επιβάλλει.

Ανάλυση

Η γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα έφτανε μέχρι πρόσφατα στο 6,5% του ΑΕΠ ή στα 12,1 δις € – ενώ από τα 132.000.000 στρέμματα της συνολικής επιφάνειας της χώρας αντιστοιχεί στο 25,78% ή στα 34.037.000 στρέμματα (εξαιρούνται τα βοσκοτόπια). Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι της τάξης των 800.000, με μέση έκταση τα 44 στρέμματα – ενώ η αξία του τομέα των κτηνοτροφικών προϊόντων ανέρχεται στο 15% της γεωργικής παραγωγής.

Το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στη γεωργία έχει  μειωθεί κάτω του 16%, από 28% το 1981 – ενώ μόνο το 10% των αγροτών είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι το σπουδαιότερο, η μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής, έχει φθίνουσα πορεία – με αποτέλεσμα να διευρύνεται συνεχώς το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων. Το αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ το 2006 είχε ως εξής (πηγή: Αρχοντής):

Κράτος Ποσοστά Κράτος Ποσοστά Κράτος Ποσοστά
Ολλανδία 17,6% Ουγγαρία 4,5% Ισπανία 0,3%
Γαλλία 8,6% Πολωνία 4,0% Βρετανία 0,2%
Αυστρία 6,6% Λουξεμβούργο 4,0% Σλοβακία -0,8%
Λιθουανία 6,5% Βέλγιο 2,6% Σλοβενία -2,7%
Τσεχία 6,4% Κύπρος 2,0% Ιταλία -4,2%
Δανία 5,8% Ελλάδα 1,7% Εσθονία -4,4%
Γερμανία 5,1% Σουηδία 1,2% Μάλτα -5,5%
Λετονία 4,9% Πορτογαλία 1,2% Φινλανδία -6,2%
Ιρλανδία -10,2%
ΕΕ συνολικά 2,6%

Περαιτέρω, ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μία νέα αγροτική εποχή, με την έννοια πως για να καταφέρει ο σύγχρονος αγρότης να παράγει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πολλές υπηρεσίες και εφόδια που στο παρελθόν δεν ήταν απαραίτητα – ενώ διαμορφώνουν, μαζί με την εργασία και με όλα τα υπόλοιπα, το τελικό κόστος των προϊόντων.

Δυστυχώς όμως τα περισσότερα από αυτά εισάγονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα για κάθε 1 ευρώ που λαμβάνουν από την πώληση των προϊόντων τους οι αγρότες, τα 0,90 € περίπου να οδηγούνται εκτός της χώρας – όπως για παράδειγμα τα παρακάτω (πηγή: Ν. Χρυσίνας):

(α) Σπόροι: Εισάγονται σχεδόν στο σύνολο τους από Ολλανδία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Ιταλία, Γαλλία.

(β) Φυτοχώματα: Εισαγωγές από Λιθουανία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία.

(γ) Αγροτικά μηχανήματα και ανταλλακτικά: Εισάγονται από Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ.

(δ)  Αυτοματισμοί και συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία.

(ε)  Λιπάσματα: Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, ΗΠΑ.

(στ) Θερμοκήπια: Εισάγονται κατά ένα μεγάλο μέρος τους από Ολλανδία, Ισραήλ, Γαλλία, Ιταλία, ενώ διαθέτουμε ελάχιστα (30.000 στρέμματα, όταν μόνο η Almeria στην Ισπανία, με τη μισή έκταση της Πελοποννήσου, 680.000).

(ζ) Δίχτυα σκίασης: Ιταλία, Ισραήλ

(η) Συγκροτήματα άντλησης, προϊόντα προστασίας φυτών, τεχνικός εξοπλισμός, επαγγελματικά οχήματα και άλλα μέσα μεταφοράς, υλικά συσκευασίας, εξοπλισμός άρδευσης, ζυγοί, συσκευαστήρια, ψυγεία, ζωοτροφές, ζωικό κεφάλαιο αναπαραγωγής κοκ. – σχεδόν στο σύνολο τους εισαγόμενα από άλλες χώρες.

Ακόμη και η μισθωτή εργασία στη γεωργική παραγωγή είναι εισαγόμενη, αφού απασχολούνται συνήθως μετανάστες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τα Σκόπια, το Πακιστάν, την Ινδία, το Ιράκ, την Αίγυπτο κοκ.-  «εξάγοντας» ένα μέρος των εισοδημάτων τους εις βάρος της οικονομίας μας.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα δε των αγροτών που είναι ανίκανο να επιλύσει το κράτος είναι το ότι, οι περισσότεροι μετανάστες δεν έχουν χαρτιά και δεν μπορούν να δηλωθούν νόμιμα, οπότε πληρώνονται με μαύρα χρήματα – με αποτέλεσμα το δημόσιο να χάνει τεράστια ποσά, ενώ οι αγρότες να φορολογούνται υψηλότερα, αφού το κέρδος τους είναι θεωρητικά μεγαλύτερο λόγω των δήθεν μικρότερων εξόδων.

 

Ως εκ τούτου, όταν αυξάνεται το ΑΕΠ από τις εξαγωγές, κλιμακώνεται το εμπορικό έλλειμμα της χώρας (γράφημα), με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν τίποτα – όπως συμβαίνει επίσης με τον τουρισμό (ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), αφού η ελληνική παραγωγή καλύπτει μόνο το 15% των αναγκών του, όταν η ιταλική το 75%. Με τον τρόπο αυτό η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο – αφού η επιζητούμενη ανάπτυξη της προκαλεί μεγαλύτερες ζημίες, από τη στασιμότητα!

Ειδικά όσον αφορά τα κρέατα, η εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές είναι τεράστια (γράφημα), ύψους περίπου 1,1 δις € – ενώ οι εξαγωγές μας δεν υπερβαίνουν τα 100 εκ. €. Επομένως θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι, η Ελλάδα είναι αδύνατον να καταφέρει να αναπτύξει την πρωτογενή της παραγωγή – πληρώνοντας ακριβά το μεγάλο λάθος του παρελθόντος, όπου η τότε κυβέρνηση της επέλεξε ανόητα την επιδότηση των μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών (με αποτέλεσμα οι αγρότες να πάψουν να εργάζονται, αφού εισέπρατταν μεγάλες επιδοτήσεις που στη συνέχεια σπατάλησαν), όταν οι ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ την επιδότηση της μεταποίησης και των παράπλευρων προϊόντων (σπόρων κλπ.), έχοντας αποκτήσει πια ένα σημαντικότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι μας.

Το παράδειγμα του Ισραήλ

Συνεχίζοντας ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, παρά τα λάθη του παρελθόντος, με τη μεταποίηση που τον αφορά, καθώς επίσης με τις υπηρεσίες και με τα εφόδια που αναφέραμε παραπάνω, έχει τεράστιες προοπτικές κερδοφόρων επενδύσεων και ανάπτυξης – τον τριπλασιασμό του με κριτήριο τη Δανία ή τον πενταπλασιασμό του με κριτήριο τη Γαλλία, αφήνοντας εν πρώτοις εκτός την Ολλανδία, οι τεράστιες εξαγωγές της οποίας (άνω των 93 δις €) οφείλονται κυρίως στο ότι, έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κέντρο διακίνησης αγροτικών προϊόντων που εισάγει και από άλλες χώρες (κάτι που φυσικά θα μπορούσε να επιτύχει και η χώρα μας, επενδύοντας στις σύγχρονες υποδομές και τροφοδοτώντας τη γύρω περιοχή της, από τα Βαλκάνια έως τη Μέση Ανατολή).

Εν προκειμένω, το πλησιέστερο στην Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση είναι το Ισραήλ, το οποίο πριν το 1960 δεν παρήγαγε απολύτως τίποτα, ενώ η έλλειψη νερού που είχε καθιστούσε απίθανη τη χρήση του για τις καλλιέργειες – οι οποίες ήταν φυσικά ελάχιστες λόγω της εδαφικής του δομής (έρημοι και πέτρες), καθώς επίσης των κλιματολογικών συνθηκών του.

Λίγες δεκαετίες όμως αργότερα κατάφερε να παράγει στην άμμο με τη βοήθεια των σύγχρονων θερμοκηπίων, καθώς επίσης των διχτύων σκίασης (=καλοκαιρινά θερμοκήπια) – τα οποία εμποδίζουν να παθογόνα έντομα, ενώ επιτρέπουν μόνο ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας να εισέλθει.

Έχει δε λύσει το πρόβλημα του νερού από τη θάλασσα, μέσω των μονάδων αφαλάτωσης, ενώ παράγει πλέον τα πάντα – αν και επικεντρώνεται σε ορισμένους κωδικούς, διαθέτοντας ένα αποτελεσματικότατο δίκτυο διανομής και πωλήσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη (ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της Ελλάδας, όπου οι παραγωγοί πουλούν μέσω μεσαζόντων κυρίως στα ελληνικά Σ/Μ, με εξευτελιστικές τιμές και με τεράστιες πιστώσεις).

Φυσικά υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός εκ μέρους της κυβέρνησης του Ισραήλ, η οποία εγγυάται ελάχιστες τιμές ανά προϊόν στους αγρότες – ενώ τους επιτρέπει να κερδίζουν μόνοι τους τα όποια ποσά υπερβαίνουν τις ελάχιστες τιμές, παρέχοντας τους σωστά κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο στόχος του όμως δεν είναι μόνο η παραγωγή τροφίμων, αλλά τα αγροτικά εφόδια – όπως στο παράδειγμα των σπόρων, όπου οι 1.000 υβριδίων ντομάτας, βάρους 5 γραμμαρίων, πωλούνται γύρω στα 250 € (άρα το ένα κιλό κοστίζει πάνω από 50.000 €!).

Με δεδομένο δε το ότι, μία μέση μονάδα με θερμοκήπια έκτασης 10 στρεμμάτων στην Κρήτη και κόστους κατασκευής περί τα 23.000 € ανά στρέμμα χρειάζεται το χρόνο 40.000 σπόρους συν τις απώλειες, άρα πάνω από 10.000 €, τους οποίους εισάγει αφού δεν παράγονται στην Ελλάδα παρά τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες που διαθέτει η χώρα μας, κατανοεί κανείς το μέγεθος της ευκαιρίας – κάτι που έχει συνειδητοποιήσει το Ισραήλ, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στο χώρο, με εκατομμύρια πελάτες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το Ισραήλ λοιπόν, έχοντας μετατρέψει τα προβλήματα του σε ευκαιρίες, ενώ εμείς οι Έλληνες τις ευκαιρίες σε προβλήματα, κατόρθωσε να κατακτήσει μία κορυφαία θέση στην τεχνολογία διαχείρισης υδάτινων πόρων και αφαλάτωσης – αντίθετα, εμείς θέλουμε να ξεπουλήσουμε ακόμη και τα νερά μας, την μπλε ενέργεια σήμερα, προφανώς για να συνεχίσει το «πάρτι της μίζας». Εκτός αυτού θεωρείται ως μία ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή εξειδικευμένων λιπασμάτων, ωφέλιμων εντόμων για τη βιολογική γεωργία, σύγχρονων θερμοκηπίων, διχτυοκηπίων, τεχνολογίας ελέγχου περιβάλλοντος (όλες οι καλλιέργειες του ελέγχονται με ειδικούς σένζορες) κοκ. – ενώ η Ελλάδα δεν κάνει απολύτως τίποτα.

Έχει επομένως κατανοήσει πως το μέλλον βρίσκεται στην παραγωγή προϊόντων εντάσεως τεχνολογίας και όχι μόνο στη βασική πρωτογενή παραγωγή – ενώ οι αγρότες του είναι κατά κάποιον τρόπο επιστήμονες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους παραδοσιακούς της Ελλάδας.

Στα πλαίσια αυτά οι Έλληνες αγρότες, ένα μέρος των οποίων στηρίζεται από τις επιδοτήσεις της ΕΕ, έτσι ώστε να συνεχίσουν να απασχολούνται στο δύσκολο αυτό κλάδο, θα μπορούσαν να πετύχουν θαύματα εάν εκσυγχρονίζονταν και δεν εμποδίζονταν από το πελατειακό κράτος – το οποίο αρνείται να παραδεχθεί ότι άλλες χώρες, με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, όπως η Ουγγαρία, τα κατάφεραν χωρίς να ζητήσουν τη βοήθεια κανενός, εφαρμόζοντας το αυτονόητο: στηρίζοντας δηλαδή σωστά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τους, με διάφορους τρόπους.

Υπενθυμίζουμε εδώ πως η Ουγγαρία, μία πρώην κομμουνιστική χώρα, με στόχο να μειώσει το τεράστιο εξωτερικό χρέος της (στο 180% του ΑΕΠ της) εκπόνησε ένα καθαρά δικό της οικονομικό μοντέλο, εξοφλώντας και διώχνοντας το ΔΝΤ, αποτελούμενο κυρίως (α) από την ενίσχυση των νοικοκυριών, (β) από την επιβάρυνση των τραπεζών με ένα μέρος των επισφαλών δανείων τους (δεν φταίει ποτέ μόνο ο οφειλέτης αλλά, επίσης, ο δανειστής), (γ) από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις εγχώριες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους στο 9% και 15% αντίστοιχα, καθώς επίσης (δ) από την υποχρέωση των ξένων επιχειρήσεων να συμμετέχουν στις κρατικές δαπάνες.

Επίλογος

Ολοκληρώνοντας, σε πλήρη αντίθεση με την Ουγγαρία ή/και με την Ισλανδία, οι ελληνικές κυβερνήσεις εφάρμοσαν ή δέχθηκαν να εφαρμόσουν τα ακριβώς αντίθετα για να διατηρήσουν τα προνόμια της εξουσίας, με τα εκ προμελέτης εγκλήματα των μνημονίων – με αποτέλεσμα να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία κατ’ ευθείαν στο χείλος του γκρεμού.

Ακόμη και σήμερα δε η αξιωματική αντιπολίτευση τάσσεται ανόητα υπέρ των μνημονίων υποσχόμενη μεταξύ άλλων μείωση των φορολογικών συντελεστών στο 20% – όταν στη Βουλγαρία είναι 5-10%, στην Ουγγαρία 9%, στην Ολλανδία μηδαμινοί, στην Κύπρο 12,5% κοκ!

Αδυνατεί λοιπόν η ελληνική πολιτική ηγεσία να κατανοήσει τα αυτονόητα: πως εάν δεν παράγουμε πλούτο, προσφέροντας τα σωστά κίνητρα για επενδύσεις και σχεδιάζοντας την οικονομία μας, στηριζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση ως άνω, στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στον ορυκτό πλούτο μας κοκ., εκεί δηλαδή που διαθέτουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, η Ελλάδα δεν θα έχει μέλλον – ενώ είναι χωρίς καμία αμφιβολία σε θέση όχι μόνο να τα καταφέρει αλλά, στην κυριολεξία, να μεγαλουργήσει.

Η Ελληνική Λύση πιστεύει στις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ενώ ο βασικός στόχος της είναι η παραγωγή πλούτου, στηριζόμενη στους τρεις κεντρικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας: στον πρωτογενή σε συνδυασμό με τη μεταποίηση, στον τουρισμό και στη ναυτιλία. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της εδώ είναι ξεκάθαρο, ενώ η στελέχωση της εγγυάται τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, με πρώτη προτεραιότητα την εκδίωξη της Τρόικα και του τεσσαρακονταετούς μνημονίου που μας έχει επιβάλλει.

Η Ελληνική Λύση και τα ΑμεΑ

Η Ελληνική Λύση και τα ΑμεΑ

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Ελλήνων Πολιτών με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισμένοι από τις κυβερνήσεις και βρίσκονταν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου.

 

Βελτίωση Προγραμματικών Θέσεων

Η Ελληνική Λύση βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα της, με τη βοήθεια των ειδικών συνεργατών και των φίλων της. Μία από τις βελτιώσεις είναι η κατωτέρω που αφορά τους Έλληνες Πολίτες με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, η οποία θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα μαζί με άλλες όταν ολοκληρωθούν. Ειδικότερα τα εξής:

Το ελληνικό Κράτος ανέκαθεν ήταν ανάλγητο και αδιάφορο απέναντι στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αντιμετώπισαν τα ΑμεΑ σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ενώ τα πενιχρά επιδόματα που τους παρείχαν, και τα οποία περιέκοψαν, δόθηκαν ύστερα από πιέσεις της ΕΕ. Επρόκειτο δηλαδή για προσπάθεια των κυβερνήσεων να συμβαδίσουν με την πολιτική της ΕΕ και όχι για έμπρακτη εκδήλωση της ευαισθησίας και του σεβασμού απέναντι στα ΑμεΑ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι εδώ για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισμένοι από τις κυβερνήσεις και βρίσκονταν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου. Οι ΛΥΣΕΙΣ που προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι οι ακόλουθες:

 1. Άμεση Υιοθέτηση και Έκδοση Κάρτας ΑμεΑ για τους έχοντες αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω,* όπως αυτές ορίζονται από σχετικές Διατάξεις. Με την κάρτα αυτή θα μπορούν να πραγματοποιούν ΟΛΕΣ τις συναλλαγές τους, δηλαδή οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ταυτόχρονα, κατηγοριοποιούμε και καταγράφουμε ανά κατηγορία όλους τους Έλληνες Πολίτες με Βαριά ή Πολλαπλή Αναπηρία, αποφεύγοντας τις διπλές εγγραφές.

Επειδή στην πράξη των συναλλαγών εφαρμόζεται η έννοια της ασφαλιστικής αναπηρίας (άρθρο 27, Ν.1902/90), όπου διακρίνονται τρεις βαθμίδες αναπηρίας, η μερική, η κανονική και η βαριά αναπηρία, συνήθως οι περισσότερες παροχές και διευκολύνσεις παρέχονται στις αναπηρίες που ανήκουν στις δύο τελευταίες βαθμίδες, δηλαδή σε αυτούς που έχουν κανονική αναπηρία (με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%) και σε αυτούς που έχουν βαριά αναπηρία (από 80% και άνω).

 1. Επανασχεδιασμός των χορηγούμενων επιδομάτων αναπηρίας, όπως και της διαδικασίας επίδοσής τους ανά Περιφέρεια. Αποκεντρώνουμε τη διαδικασία και δίνουμε περισσότερες αρμοδιότητες στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ*, για να είναι όσο το δυνατόν αμεσότερη και πιο ουσιαστική η επίδοσή τους και ο έλεγχος τους.

*Σε τούτες τις στιγμές η Κυβέρνηση σχεδιάζει τη μερική απεμπλοκή των ΟΤΑ επικεντρώνοντας τη διαδικασία στον νεοσύστατο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος και να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες. Παραμένει άγνωστος ο μελλοντικός ρόλος των ΟΤΑ, ενδεχομένως να συνεχίσουν μόνο για το κομμάτι της συγκέντρωσης και της αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών και των φακέλων των δικαιούχων, τα οποία θα μπορούσαν με την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου να καταργηθούν όσον αφορά τους νέους δικαιούχους τουλάχιστον.

 1. Επαναφορά όλων των επιδομάτων ΑμεΑ που έχουν περικοπεί άδικα. Θα υπάρξει συνεργασία με τις περιφέρειες και τις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές*, ώστε να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις και να χορηγηθούν πλήρη επιδόματα και συντάξεις στους πραγματικούς δικαιούχους, των οποίων η αξιοπρεπής διαβίωση είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαρτώμενη από την πρόνοια του κράτους.

*Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, ως επί το πλείστον, οι αρμόδιες επιτροπές είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΕΦΚΑ. Για την εφαρμογή των άδικων περικοπών τα ΚΕ.Π.Α. έχουν εφαρμόσει ένα αδιαφανές σύστημα το οποίο επιτρέπει να εξετάζονται οι ασθενείς από ιατρούς που διατηρούν ανωνυμία και απόκρυψη ιατρικής ιδιότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο, το άτομο με αναπηρία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ειδικότητας ιατρός το εξετάζει, αν ο ιατρός είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθησή του, δεν γνωρίζει το όνομα του ιατρού, δεν του παραδίδεται η ιατρική γνωμάτευση στα χέρια του, παρά μόνο ένα διοικητικό έγγραφο απόφασης αξιολόγησης της αναπηρίας του.

Αυτή η έλλειψη διαφάνειας, όμως, επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών να συμπεριφέρονται ανάγωγα και απολίτιστα στα εξεταζόμενα ΑμεΑ, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν την αξιοπρέπειά τους και τα δικαιώματά τους. Τα ΑμεΑ υποβάλλονται σε ψυχική οδύνη αφού η διαδικασία της υγειονομικής εξέτασης, σε πολλές περιπτώσεις που μας έχουν αναφέρει, γίνεται οδυνηρή (ψυχολογικά) για εκείνα. Φυσικά η ανωνυμία μπορεί και προσφέρει το ελεύθερο να περικόπτονται τα ποσοστά των αναπήρων με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων και το ύψος των παροχών.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χάριν της ανωνυμίας τους τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. κάπνιζαν στους χώρους εξέτασης των ασθενών! Μετά από συνεχείς καταγγελίες μας σταμάτησε επιτέλους αυτή η παραβατική συμπεριφορά.
Αντίθετα με τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, η ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή) που είναι η αρμόδια για δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, καθώς και οι υπόλοιπες υγειονομικές επιτροπές των σωμάτων ασφαλείας (του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος), χορηγούν γνωματεύσεις αναπηρίας στις οποίες οι ιατροί αναγράφουν τα ονοματεπώνυμά τους και την ιατρική τους ιδιότητα, με τις υπογραφές τους.

Αυτή η διαφορετικότητα στη λειτουργία μεταξύ των ΚΕ.Π.Α. και των υπολοίπων υγειονομικών επιτροπών παραπέμπει σε άνιση μεταχείριση εις βάρος των ΑμεΑ, κατά παράβαση διεθνών συμβάσεων (ΟΗΕ και ευρωπαϊκών συμβάσεων) για τα δικαιώματα των αναπήρων.

 1. Υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου Μετακίνησης των ΑμεΑ ανά Περιφέρεια. Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει την αγορά ή τη δωρεά Οχημάτων Μεταφοράς ΑμεΑ (λίγων και πολλών θέσεων για ΑμεΑ και συνοδούς τους).
 2. Υποβολή σχεδίου ανάπτυξης και επαναλειτουργίας όλων των ειδικών σχολείων για παιδιά ΑμεΑ, που θα είναι ολοήμερα και θα έχουν ως βασικότερο στόχο της ομαλή ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο.
 3. Εφαρμογή σχεδίου Ανασυγκρότησης της Εκπαίδευσης και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων των Σχολείων των ΑμεΑ*.

*Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πρόσβαση πρέπει να αφορά κάθε σχολείο, ακόμα και αυτά για τα οποία δεν προβλέπεται, μέχρι τουλάχιστον το 2020, υποχρέωση από τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ν. 4067/2012)

 1. Μείωση του Παράβολου που καταβάλλουν τα προς εξέταση ΑμεΑ για τις κατηγορίες Β και Γ των ΚΕΠΑ από τα 46,16 Ευρώ στα 10 Ευρώ. Η καταβολή αυτή θα γίνεται μόνο μία φορά και στην 3ετία, με την ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Κόμματός μας, θα καταργηθεί πλήρως για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ. Με μια εξαίρεση, που ήδη εφαρμόζεται: Τα ΑμεΑ που τα ίδια είναι άπορα. Ακόμα και το ποσό των δέκα ευρώ είναι σημαντική επιβάρυνση γι’ αυτά.
 2. Υποβάλουμε Νόμο για Αλλαγή της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης για ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ Παθήσεις, αναφορικά με την χορήγηση των Επιδομάτων για ΑμεΑ. Τα ΑμεΑ που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, θα εξετάζονται ΑΠΑΞ, ανεξαρτήτως της ηλικίας που θα βεβαιώνεται η πάθηση και από την έκδοση της Απόφασης και μετά, θα λαμβάνουν εφόρου ζωής το επίδομα, άνευ επανεξέτασης τους.

Με το υπάρχον πλαίσιο έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση ως προς τις έννοιες «μη αναστρέψιμες παθήσεις», «χρόνιες αναπηρίες», «αναπηρίες με επ’ αόριστο διάρκεια» και «παθήσεις με διάρκεια εφόρου ζωής» με αποτέλεσμα να δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος για τις απαραίτητες διευκρινήσεις κάθε φορά, καθώς και άνιση μεταχείριση σε κάποιες παροχές. Χρειάζεται απλούστευση των διαδικασιών και ξεκαθάρισμα των εννοιών.

 1. Εφαρμόζουμε Σχέδιο Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης των ΑμεΑ, με προγραμματισμό 15ήμερων διακοπών ανά ΑμεΑ και ανά Περιφέρεια σε χώρους κατάλληλους γι’ αυτά, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ και τις Μητροπόλεις.
 2. Συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ και τις Μητροπόλεις ανά την Ελλάδα, ώστε να παραχωρηθούν οι κατασκηνώσεις που υπάρχουν στην Αττική και στην Περιφέρεια – που τώρα ανήκουν στους ΟΤΑ και οι οποίες εκχωρήθηκαν σε αυτούς από το Υπουργείο Υγείας – στους τοπικούς συλλόγους των ΑμεΑ ή στα συνδικαλιστικά τους όργανα (ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ) για να μπορούν να τις χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του ημερολογιακού έτους (π.χ. Σαββατοκύριακα, Χριστούγεννα, Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα κλπ) και όχι μόνο την θερινή περίοδο. Με αυτό το μέτρο βοηθούμε ΑΜΕΣΑ, όχι μόνο στη διασκέδαση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, αλλά πολύ περισσότερο τα εγκαταλελειμμένα ΑμεΑ του ΠΙΚΠΑ Βούλας και άλλων Ιδρυμάτων της Περιφέρειας.
 3. Υποβολή ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη και δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών που θα μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Επιπλέον, σε συνεργασία με την πολεοδομία θα επιβληθεί η υποχρεωτική δημιουργία υποδομών για ΑμεΑ σε όλα τα καταστήματα εστίασης, διασκέδασης και στα εμπορικά καταστήματα, ώστε αυτοί οι πολίτες να μην είναι αποκομμένοι από απλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δείχνει με ρεαλιστικές προτάσεις πως ενδιαφέρεται για τα ΑμεΑ, τα αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό και επιδιώκει την ισότιμη μεταχείρισή τους διεκδικώντας τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες!

Σχέδιο για τη Ναυτιλία

Σχέδιο για τη Ναυτιλία

Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εάν γινόταν έδρα ναυτιλιακών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη σημαία, στην οποία θα ήταν νηολογημένα τα πλοία τους – υπολογιζόμενα στα 25,9 δις € ετησίως, με τη δημιουργία 550.000 θέσεων εργασίας.

Άποψη

Ο εμπορικός στόλος της Ελλάδας είναι ο μεγαλύτερος και παραγωγικότερος σε ολόκληρο τον πλανήτη – το νούμερο ένα μετά τη δεκαετία του 1970, ακολουθούμενος από τον ιαπωνικό και τον κινεζικό. Αν και δεν έχει δοθεί ποτέ ιδιαίτερη σημασία, είναι γεγονός πως από το 1999 έως το 2008 η Ελλάδα γνώρισε έμμεσα μία εξαγωγική έκρηξη, όσο καμία άλλη χώρα της δυτικής Ευρώπης, με εξαίρεση μόνο τη Νορβηγία – επιτυγχάνοντας ισχυρότατες εξαγωγικές επιδόσεις, οι οποίες δεν συγκρίνονται με κανένα άλλο κράτος.

Ειδικότερα, με βάση διεθνείς μελέτες, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας θα ήταν έως το 2008 περισσότερο πλεονασματικό από αυτό της Γερμανίας, εάν απεικονιζόταν στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της η ναυτιλία – η οποία αποτελεί τον κυρίαρχο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, μετά το 1960. Δυστυχώς όμως ο κλάδος βασίζεται στο δολάριο, τόσο όσον αφορά τα έσοδα, όσο και τα έξοδα του, διατηρώντας παραδοσιακά τραπεζικούς λογαριασμούς στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στη Γενεύη.

Έως την εποχή τώρα που υιοθετήθηκε το ευρώ από τη χώρα μας, οι συναλλαγές της ναυτιλίας δεν διενεργήθηκαν σχεδόν ποτέ μέσω των ελληνικών τραπεζών. Η αιτία ήταν κυρίως το ότι, μετά την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας (1929), από το 1932, υπήρξε ένα νομισματικό καθεστώς με άκαμπτους ελέγχους κεφαλαίων, το οποίο παρέμεινε περισσότερο ή λιγότερο ως είχε, μέχρι το 1994.

Ουσιαστικά λοιπόν δεν υπήρχε η δυνατότητα να διενεργηθούν διεθνείς κεφαλαιακές συναλλαγές μέσω των ελληνικών τραπεζών – οπότε η Τράπεζα της Ελλάδας έπαψε να καταχωρεί τα έσοδα από τις μεταφορές (κόμιστρα) των πλοίων των Ελλήνων εφοπλιστών, δηλώνοντας τα ως εξαγωγές, αποτελώντας τη μοναδική εξαίρεση συγκριτικά με όλες τις άλλες χώρες.

Ως εκ τούτου, αυτό που καταχωρούταν από την Ελλάδα έως το 1998 περίπου (πηγή: Bernegger), ήταν μόνο το εσωτερικό κόστος της ναυτιλίας, όπως οι μισθοί, οι καταθέσεις στο συνταξιοδοτικό ταμείο των ναυτικών (ΝΑΤ), οι δαπάνες των γραφείων, οι πληρωμές μερισμάτων εντός της χώρας κλπ. Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα από τις μεταφορές του ελληνικού στόλου (τζίρος) έως το 1998, δεν καταχωρούνταν καθόλου στο ισοζύγιο της Ελλάδας, αλλά σε μία σειρά άλλες χώρες.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της ρευστότητας της ναυτιλίας παρέμενε σε λογαριασμούς δολαρίων στο εξωτερικό, χωρίς ποτέ να εισέρχεται στο κυκλοφοριακό σύστημα της ελληνικής οικονομίας – ενώ μέχρι το 2002, ακόμη και τα έσοδα από τις επανεπενδύσεις των εφοπλιστών δεν καταγράφονταν, κάτι που άλλαξε μόνο εν μέρει το 2003.

Όσον αφορά γενικότερα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων εφοπλιστών, τα οποία αυξάνονται συνεχώς, παραμένοντας στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους στο εξωτερικό, δεν καταγράφονται επίσης στις στατιστικές της χώρας μας, όπως συμβαίνει με τα άλλα κράτη (στη θέση «απ’ ευθείας επενδύσεις στο εξωτερικό»).

Χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, η δυνητική συνδρομή της ναυτιλίας στο ελληνικό ΑΕΠ, καθώς επίσης στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ιδίως στα έτη της κατακόρυφης ανόδου των ναυτιλιακών εσόδων (1999 – 2008), υπολογίζεται στα 60 δις $. Δυστυχώς όμως καταγράφονταν μόνο εν μέρει στην Ελλάδα, κατά 10% έως το 2008, μετά δε κατά περίπου 25%.

Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται επίσης από τις στατιστικές της ΕΕ, η οποία το 2014 κατείχε το 40% του παγκοσμίου στόλου με κριτήριο την ολική χωρητικότητα (gross tonnage), με την ελληνική ναυτιλία να υπολογίζεται γύρω στο 50% της ευρωπαϊκής. Ο άμεσος τζίρος της ΕΕ ήταν 56 δις €, τα άμεσα φορολογικά έσοδα 6 δις €, ενώ ο συνολικός τζίρος, άμεσος και έμμεσος (για κάθε 1 € άμεσου δημιουργείται 1,6 € έμμεσου, σύμφωνα με μελέτη της Oxford Economics – γράφημα) 145 δις €.

Συνολικά, άμεσα και έμμεσα δηλαδή, είναι υπεύθυνη για 2.300.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ, προσφέροντας φορολογικά έσοδα 41 δις € – ενώ πρώτη στη ναυτιλιακή απασχόληση είναι η Μ. Βρετανία (2014), ακολουθούμενη από τη Γερμανία και τη Νορβηγία. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, καθώς επίσης με την ελληνική ναυτιλία να συμμετέχει κατά 50%, συνειδητοποιεί κανείς το τζίρο, την απασχόληση (γράφημα) και τα φορολογικά έσοδα που παρέχει στην ΕΕ, με την Ελλάδα να υστερεί λόγω της μη εκμετάλλευσης του τεραστίου αυτού πλούτου της.

Με δεδομένο πάντως το ότι, τα θαλάσσια κόμιστρα μειώθηκαν από το 2008 σχεδόν κατά 90%, κυρίως στα ξηρά φορτία, ενώ το κόστος του πετρελαίου αυξήθηκε κατακόρυφα, κατανοεί κανείς πως η κρίση κόστισε έμμεσα στην Ελλάδα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον πλανήτη.

Η έξοδος τώρα της ελληνικής οικονομίας από τα δεσμά του χρέους και της ύφεσης εξαρτάται από το βαθμό που θα μπορέσει να γίνει περισσότερο εξωστρεφής και διεθνώς ανταγωνιστική. Αυτά όμως είναι δύο χαρακτη­ριστικά που, ήδη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έχει καταφέρει να αποκτήσει με τις δικές της δυνάμεις η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Επομένως, εάν η Ελλάδα τη μιμηθεί, θα μπορέσει να επιτύχει πολλά πράγματα – κάτι που δυστυχώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, σημειώνοντας πως δυστυχώς ποτέ οι κυβερνήσεις μας δεν ήταν φιλικά διακείμενες προς τους Έλληνες εφοπλιστές.

Σύμφωνα τώρα με μία μελέτη της Ernst & Young, η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εάν γινόταν έδρα ναυτιλιακών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη σημαία, στην οποία θα ήταν νηολογημένα τα πλοία τους. Τα οφέλη αυτά υπολογίσθηκαν στα 25,9 δις € ετησίως, δημιουργώντας 550.000 θέσεις εργασίας και επιλύοντας το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων μας. Εν προκειμένω, το Ντουμπάι θεωρείται το καλύτερο παράδειγμα ως ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο παρέχει δυνατότητες διαχείρισης των ναυτιλιακών εταιρειών ενώ δεν διαθέτει ναυτιλιακό στόλο.

Κατά την έρευνα της E&Y στον Πειραιά λειτουργούν 3.273 ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούνται 118 εταιρείες, με το συνολικό τους αριθμό να ανέρχεται σε 3.391 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 28 διαφορετικούς τομείς (εκ των οποίων το 70,5% δεν είναι εταιρείες διαχείρισης και λειτουργίας πλοίων).  Από την έρευνα προέκυψε πως το 97% των εταιρειών δεν πραγματοποιούν κάποιες λειτουργίες διαχείρισης πλοίων στην Ελλάδα και μόλις το 3% έδωσε θετική απάντηση.

Στα πλαίσια αυτά, είναι φανερά τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα από τη ναυτιλία της, εάν κατάφερνε τουλάχιστον να προσελκύσει τους εφοπλιστές – έτσι ώστε να αναδειχθεί σε έδρα των επιχειρήσεων τους ανεξάρτητα από τις σημαίες νηολόγησης των πλοίων τους, όπως το Ντουμπάι. Δυστυχώς όμως, οι προοπτικές δεν είναι οι καλύτερες, επειδή δεν φαίνεται να το κατανοεί καμία κυβέρνηση – ελπίζοντας πως θα αλλάξουν οι συνθήκες στο μέλλον, καθώς επίσης πως θα δείξουν την ανάλογη προθυμία οι Έλληνες εφοπλιστές, βοηθώντας πραγματικά την πατρίδα τους σε μία εποχή που το έχει απόλυτη ανάγκη.

Ελληνική Λύση

Ελληνική Λύση

Στην Ελληνική Λύση, πιστεύουμε ότι το συμφέρον της Ελλάδας είναι να διευρύνει τον προσανατολισμό της. Γι’ αυτό, στρέφουμε το βλέμμα παντού, διεκδικώντας για την Ελλάδα όχι τη θέση του επαίτη της Δύσης, αλλά τη θέση του ισχυρού και ισότιμου εταίρου και συμμάχου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει στην απόλυτη ανάγκη

(α) ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας & Εξωτερικής πολιτικής,

(β) ενός Εθνικού Συμβουλίου Διαπραγμάτευσης του μη βιώσιμου δημοσίου χρέους, το οποίο επιδεινώθηκε από την πολιτική των μνημονίων με ευθύνη της Τρόικα, κοστίζοντας στην πατρίδα μας πάνω από 1 τρις € και

(γ) ενός Εθνικού Συμβουλίου για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και πολεμικών επανορθώσεων, οι οποίες κατά τους ίδιους τους Γερμανούς επιστήμονες είναι τουλάχιστον ύψους 180 δις €. Τα δύο τελευταία Εθνικά Συμβούλια πρέπει να είναι στελεχωμένα με εξαιρετικά ικανούς τεχνοκράτες και πλαισιωμένα από εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιθυμεί να ελέγχονται απόλυτα από τους ικανότερους Έλληνες και όχι από ξένους το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θεωρώντας πως οι τέσσερις αυτοί πυλώνες μπορούν να εγγυηθούν την πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει να καταρτίσει άμεσα  έναν Κρατικό Ισολογισμό για να γνωρίζουν κάθε φορά οι Πολίτες όχι μόνο τι χρωστούν, αλλά και τι τους ανήκει. Είναι το κόμμα που καταλαβαίνει πως το σημαντικότερο για την Ελλάδα είναι η ανάκτηση των τιμών της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου χάθηκε σχεδόν 1 τρις €,  αφού μόνο έτσι μπορούν να εξυγιανθούν οι τράπεζες, να κρατήσουν τα σπίτια τους αρκετοί Πολίτες και να επανέλθει η χαμένη πιστοληπτική τους ικανότητα. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση το κράτος και οι ιδιώτες να δανείζονται για τη διεξαγωγή επενδύσεων, ώστε να εισέλθει η Ελλάδα σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως στόχο της ένα δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού κάτω από το 3% της συμφωνίας του Μάαστριχτ και σε ανάλογο ύψος με τον πληθωρισμό. Επίσης ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δεν θα στηρίζεται όμως στη φτωχοποίηση που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας από τα μνημόνια, αλλά στην παραγωγή πλούτου από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας: από τον πρωτογενή τομέα, από τη ναυτιλία και από τον τουρισμό, συνεπικουρούμενους από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να μειώνουμε συνεχώς το χρέος ως προς το ΑΕΠ αυξάνοντας το ΑΕΠ, έτσι ώστε να μην είναι εις βάρος της ευημερίας του ελληνικού λαού, όπως η ακριβώς αντίθετη πολιτική των μνημονίων. Η Ελλάδα έχει άλλωστε τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, αρκεί να «ξυπνήσει» η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα των Πολιτών της, ενώ ως χώρα αποτελεί μία ιδανική επενδυτική επιλογή, αρκεί να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ γνωρίζει πως μόνο οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης  μίας χώρας επιβραβεύονται σήμερα από τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, ενώ μόνο μέσω της ανάπτυξης μπορούν να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως η ανεργία, το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό και τόσα άλλα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι ΕΔΩ με λεπτομερείς, χρονι­κά προσδιορισμένες και συγκεκριμένες προτάσεις για τα Κόκκινα Δάνεια, για τον Πρωτογενή Τομέα, την Οικονομία, την Εξωτερική Πολιτική, την Εκ­παίδευση, τη Δημόσια Διοίκηση, την αντιμετώπιση της Ανεργίας, την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Προώθηση των Επενδύσεων, την ανά­πτυξη του Τουρισμού και της Ναυτιλίας, την Επαναβιομηχανοποίηση, τη στήριξη της Καινοτομίας, την αναδιάρθρωση του Συστήματος Υγείας, τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, τη στήριξη των Ελλήνων του Εξωτερικού και των Ομογενών, καθώς και τη δημι­ουργία ενός Κράτους Πρόνοιας. Όλες οι προτάσεις μας θέτουν στο επίκεντρο το εθνικό συμφέρον.