Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2020

Θέμα: “Διατάραξη και καταστρατήγηση ιεραρχίας στις ΕΔ με τον Ν. 4609/19”

0
Διατάραξη και καταστρατήγηση ιεραρχίας στις ΕΔ με τον Ν. 4609/19

Θέμα: “Αδιόριστοι Πολύτεκνοι Εκπαιδευτικοί πριν τον Ν.3848/2010 και επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων του Ν.3255/2004”

0
Αδιόριστοι Πολύτεκνοι Εκπαιδευτικοί πριν τον Ν.3848/2010 και επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων του Ν.3255/2004

Θέμα: “Καταλήψεις σχολείων στη Λάρισα”

0
Καταλήψεις σχολείων στη Λάρισα

Θέμα: “Πρόσφατη άφιξη 400 επιβεβαιωμένων Τούρκων στη Θεσσαλονίκη ως “οικονομικοί μετανάστες””

0
Πρόσφατη άφιξη 400 επιβεβαιωμένων Τούρκων στη Θεσσαλονίκη ως "οικονομικοί μετανάστες"

Θέμα: “Ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη”

0
Ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Θέμα: “Αξιοποίηση περιουσίας και τροχαίου υλικού ΟΣΕ”

0
Αξιοποίηση περιουσίας και τροχαίου υλικού ΟΣΕ

Θέμα: “Ανάγκη θέσπισης νέου Νομοθετικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση αποφοίτων Νομικών Σχολών για...

0
Ανάγκη θέσπισης νέου Νομοθετικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου με στόχο την επίλυση σοβαρών...

Θέμα: “Τι συμβαίνει με την Ανακύκλωση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής”

0
Τι συμβαίνει με την Ανακύκλωση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Θέμα: “Άμεση κάλυψη κενών ΔΔΕ Β’ Αθήνας και Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά”

0
Άμεση κάλυψη κενών ΔΔΕ Β' Αθήνας και Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά

Θέμα: “Πλειστηριασμοί ακινήτων σε στάδιο πολεοδομικών αδειών”

0
Πλειστηριασμοί ακινήτων σε στάδιο πολεοδομικών αδειών