Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, 2020

Θέμα: Ανάγκη επαναλειτουργίας του πρώην Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Πατρών

0
Ανάγκη επαναλειτουργίας του πρώην Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Πατρών

Θέμα: “Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο”

0
Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο

Θέμα: Υδατικοί πόροι Σάμου – Ικαρίας – Φούρνων

0
Υδατικοί πόροι Σάμου - Ικαρίας - Φούρνων

Θέμα: “Θεσμοθέτηση στην Ελλάδα της δυνατότητας μετατροπής συμβατικών αυτοκινήτων σε ηλεκτροκίνητα”

0
Θεσμοθέτηση στην Ελλάδα της δυνατότητας μετατροπής συμβατικών αυτοκινήτων σε ηλεκτροκίνητα

Θέμα: “Αδιέξοδα των αγροτών της Κρήτης”

0
Ερώτηση με θέμα: Αδιέξοδα των αγροτών της Κρήτης

Θέμα: Έγκριση θεραπείας σπανίων παθήσεων στο εξωτερικό

0
Έγκριση θεραπείας σπανίων παθήσεων στο εξωτερικό

Θέμα: “Αναγκαία στήριξη της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας των Σερρών και όλης της χώρας”

0
Αναγκαία στήριξη της Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας των Σερρών και όλης της χώρας

Θέμα: Ελλιπής η υγειονομική φροντίδα των κατοίκων του Αγαθονησίου

0
Ελλιπής η υγειονομική φροντίδα των κατοίκων του Αγαθονησίου

Θέμα: “Ζημιές στη ΔΕΠΑ εξαιτίας χρεών προς αυτήν από τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος ομίλου...

0
Ζημιές στη ΔΕΠΑ εξαιτίας χρεών προς αυτήν από τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος ομίλου Ε. Μυτιληναίου

Θέμα: “Ίδρυση Τμήματος Καινοτομίας και Τεχνολογίας Δήμου Καλαμάτας”

0
Ίδρυση Τμήματος Καινοτομίας και Τεχνολογίας Δήμου Καλαμάτας