Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022
Μέριμνα για διάθεση μεταφορικού μέσου για τα στελέχη των ΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
Απαράδεκτη απουσία συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο και κλιματισμού στο δρομολόγιο του τρένου "Αθήνα-Θεσσαλονίκη"
Σχετικά με τη μετατροπή του 26ου Γυμνασίου Αθηνών σε Πειραματικό Σχολείο
Λήψη μέτρων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ατόμων με οπτική αναπηρία