Επερωτήσεις – Απαντήσεις

Θέμα: «Αδυναμία ναυπήγησης πλοίων στην Ελλάδα»

Ερώτηση με θέμα: Αδυναμία ναυπήγησης πλοίων στην Ελλάδα …

Θέμα: «Εγκατάλειψη του χωριού Βρίσα Λέσβου»

Ερώτηση με θέμα: Εγκατάλειψη του χωριού Βρίσα Λέσβου …

Θέμα: «Απώλεια περιουσιών από μη δήλωση στο Κτηματολόγιο»

Ερώτηση με θέμα: Απώλεια περιουσιών από μη δήλωση στο Κτηματολόγιο …

Θέμα: «Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων»

Θέμα: Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ορισμένων ακινήτων …

Θέμα: «Αύξηση ανεργίας»

Ερώτηση με θέμα: Αύξηση ανεργίας …

Θέμα: «Ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση πολεοδομικών αδειών στο Δήμο Θάσου»

Ερώτηση με θέμα: Ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση πολεοδομικών αδειών στο Δήμο Θάσου …

Θέμα: «Καταστροφή πινακίδων των αγαλμάτων αρχαίων Ελλήνων στα Σκόπια»

Ερώτηση με θέμα: Καταστροφή πινακίδων των αγαλμάτων αρχαίων Ελλήνων στα Σκόπια …

Θέμα: «Κατάθεση τροπολογιών στη Βουλή»

Ερώτηση με θέμα: Κατάθεση τροπολογιών στη Βουλή …

Θέμα: «Πληρωμή εισητηρίου με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα»

Ερώτηση με θέμα: Πληρωμή εισητηρίου με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα …

Θέμα: «Αντιμετώπιση του επικίνδυνου ψαριού «Λαγοκέφαλος»στις ελληνικές θάλασσες»

Ερώτηση με θέμα: Αντιμετώπιση του επικίνδυνου ψαριού «Λαγοκέφαλος»στις ελληνικές θάλασσες …