Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, 2020
Ερώτηση με θέμα: Ανεπάρκεια αίματος στις τράπεζες αίματος στη Θεσσαλονίκη