Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
Δραματική η αδρανοποίηση του θεσμού της Παράλληλης Εκπαιδευτικής Στήριξης στα σχολεία της Α’βάθμιας Εκπαίδευση
Αμοιβή νυχτερινών υπηρεσιών και επίδομα περιπόλων αποτροπής μεταναστευτικών ροών
Ανέφικτη η έκδοση Κάρτας Αναπηρίας σε άτομα που διαθέτουν γνωματεύσεις αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή και δεν μπορεί το σύστημα του ΕΦΚΑ να τις ανασύρει ηλεκτρονικά
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τους εργοθεραπευτές που εργάζονται στα προνοιακά κέντρα όλης της χώρας