Κώστας Χήτας – Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,Τάξης & Δικαιοσύνης 18/02/2020