Κυριακή, 31 Μαΐου, 2020

Βασίλης Βιλιάρδος – Ολομέλεια 24/05/2020

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Ελληνική Λύση, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 24/04/2020, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού:...

Βασίλης Βιλιάρδος – Ολομέλεια 21/05/2020

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Ελληνική Λύση, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 21/05/2020, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης:...

Βασίλης Βιλιάρδος – Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 21/05/2020

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Ελληνική Λύση, κατά τη συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 21/05/2020, του σχεδίου νόμου του...

Αντώνης Μυλωνάκης – Ολομέλεια 21/05/2020

Ολομέλεια (ψήφιση επί των άρθρων) για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57 ΕΕ,...