Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 2020
Αρχική Ετικέτες υπουργείο οικονομικών

Ετικέτα: υπουργείο οικονομικών

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων””

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του "Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων".

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του ΚΕΘΕΑ”

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του ΚΕΘΕΑ.

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων...

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του "Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών".

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης””

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του "Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης".

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ελληνικού Κτηματολογίου””

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του "Ελληνικού Κτηματολογίου".

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ”

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ.

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ της ΕΥΔΑΠ”

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ της ΕΥΔΑΠ.

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του ΕΚΑΒ”

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του ΕΚΑΒ.

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ της “Ελληνικής Στατιστικής Αρχής””

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ της "Ελληνικής Στατιστικής Αρχής".

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ της “Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων””

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ της "Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων".