Θέμα: Άκρως προσβλητικό για τους Έλληνες επετειακό κείμενο για την 28η Οκτωβρίου, σε βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού

885

Άκρως προσβλητικό για τους Έλληνες επετειακό κείμενο για την 28η Οκτωβρίου, σε βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού