22-6-2010 Έλεγχος του ελληνικού χρηματιστηρίου από τον ΡΟΤΣΙΛΝΤ

72

{flv}vouli22.6.10{/flv}