ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

44556
Ελληνική Λύση

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η πρόβλεψη για ύφεση το 2020 ξαφνικά διπλασιάστηκε και η κυβέρνηση επιμένει να μιλά για τουρισμό, όταν οι πληρότητες είναι στο 5%!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ καλεί έστω και τώρα την κυβέρνηση να στραφεί στην πραγματική οικονομία, την πρωτογενή παραγωγή ειδάλλως θα έχει την απόλυτη ευθύνη, όχι μόνο για την οικονομική κατάρρευση, αλλά και για την επισιτιστική κρίση που κρύβεται προ των πυλών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ