ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

41689
Ελληνική Λύση

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Τυχόν εκποίηση της ΛΑΡΚΟ με αδιαφανείς όρους συνιστά εθνικό έγκλημα. Αντί να μετατραπεί σε οικονομικό κολοσσό απαξιώθηκε μεθοδικά, ώστε το σιδηρονικέλιο που αποτελεί εθνικό πλούτο, να περάσει σε χέρια ιδιωτών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  απαιτεί την άμεση εξυγίανση και εξορθολογισμό της εταιρείας που μπορεί να αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια στο ελληνικό Δημόσιο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ