Αρχική Δέλτια Τύπου ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ:...

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

58815
Ελληνική Λύση

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Η κυβέρνηση να εφαρμόσει την ολοκληρωμένη πρόταση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για μεταφορά όλων των παράνομων μεταναστών που η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει ως “Πέμπτη Φάλαγγα” σε δομές εντός ακατοίκητων νησιών.

Να ξεκινήσει άμεσα εκπαίδευση Ελληνίδων στα όπλα και στις πρώτες βοήθειες.

Να ανοίξει άμεσα το κοινοβούλιο. Σε στιγμές κρίσης, διακοπές για κυβερνώντες και Βουλευτές απαγορεύονται.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ