ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Η ώρα να ΔΩΣΕΙΣ ΑΙΜΑ είναι ΤΩΡΑ!

222

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ απευθύνει έκκληση για αιμοδοσία προκειμένου να εξασφαλισθεί η επάρκεια του αίματος στη χώρα μας!

Η αιμοδοσία συνιστά μια απολύτως ασφαλή διαδικασία και δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας!

Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε τα πάντα! Ας το αποδείξουμε ακόμα μια φορά!