ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Ελληνική Λύση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος, μετά το πέρας των προσυνεδρίων που έλαβαν χώρα ανά την Ελλάδα, ανακοινώνουν την διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου του Κόμματος στην Θεσσαλονίκη, την 14η και 15η Ιανουαρίου 2023.

Στο συνέδριο μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω με λεπτομέρειες.

Εν αρχή, συστάθηκε Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες, νομικούς, η οποία και είναι αρμόδια για την οργάνωση του, την κατανομή των ομιλιών, την θέσπιση ειδικών κανόνων που αφορούν την διαδικασία υποψηφιότητας, την εκλογή αιρετών μελών, την τήρηση Πρακτικών, την θωράκιση της διαδικασίας εκλογής και τη σύσταση Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, η Διοικούσα Επιτροπή πρότεινε και η Οργανωτική Επιτροπή αποδέχθηκε τους κάτωθι γενικούς κανόνες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Συνεδρίου, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο:

– Στο Συνέδριο δύνανται να συμμετάσχουν ως Σύνεδροι τα Τακτικά Μέλη του Κόμματος που έχουν δικαίωμα ψήφου, εφ’ όσον έχουν προταθεί από 20 μέλη ή φίλους του Κόμματος και έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το έτος 2022 και 2023 και εφ’ όσον δηλώσουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου -τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα- την επιθυμία τους να συμμετάσχουν ως Σύνεδροι.

– Στο Συνέδριο δύνανται να μιλήσουν οι οικονομικά τακτοποιημένοι Σύνεδροι, εφ’ όσον και αυτοί δηλώσουν -τουλάχιστον 20 ημέρες νωρίτερα- την επιθυμία τους, εγγράφως, προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία είναι αρμόδια να κατανείμει τον χρόνο ομιλίας. Επίσης δύναται να μετέχει και αριθμός φίλων του Κόμματος και παρατηρητών, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν χαιρετισμούς σε περιπτώσεις που έχουν έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

– Οι οικονομικά τακτοποιημένοι Σύνεδροι δύνανται να καταθέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ή για κάποιο αξίωμα, με γραπτή δήλωση τους προς την Οργανωτική Επιτροπή τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από το Συνέδριο, εφ’ όσον διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως Τακτικά Μέλη.

– Η Οργανωτική Επιτροπή ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η οργάνωση των ομιλιών υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των δηλώσεων προθέσεων και τον διαθέσιμο χρόνο, καθώς και από τις οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις. Η εκλογή θα λάβει χώρα κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου κατόπιν σύστασης Εφορευτικής Επιτροπής από τα μέλη του.

Τα παραπάνω αποφάσισαν νόμιμα τα αρμόδια Όργανα του Κόμματος, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Για την τήρηση των παραπάνω, προηγήθηκε η διεξαγωγή Προσυνεδριακών Συγκεντρώσεων για την προετοιμασία των εργασιών του Συνεδρίου, την πληρέστερη ενημέρωση των μελών και την συλλογή των δηλώσεων πρόθεσης ομιλιών και υποψηφιοτήτων.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της νομιμότητας και θωράκισης της δημοκρατικής διαδικασίας όλων των εσωκομματικών διαδικασιών.

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Νομικό πλαίσιο που διέπει την υπό όρους υποχρεωτική απασχόληση προσώπων ΑμεΑ στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα
Επόμενο άρθροΚυριάκος Βελόπουλος – ΚΡΗΤΗ TV Εκπομπή “ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ” με τον Γιώργο Σαχίνη 03/12/2022