Θέμα: «Ενδεχόμενο κλεισίμο των Γραφείων Ενημέρωσης του Κτηματολογίου»

Ερώτηση με θέμα: Ενδεχόμενο κλεισίμο των Γραφείων Ενημέρωσης του Κτηματολογίου