Θέμα: «Καταστροφή πινακίδων των αγαλμάτων αρχαίων Ελλήνων στα Σκόπια»

Ερώτηση με θέμα: Καταστροφή πινακίδων των αγαλμάτων αρχαίων Ελλήνων στα Σκόπια