Γκέτο εγκληματικότητας το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπάρχει λύση: Απέλαση όλων των εγκληματιών ΤΩΡΑ.