Θέμα: «Κίνδυνος εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα μας»

Ερώτηση με θέμα: Κίνδυνος εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα μας