Κώστας Χήτας – Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων – Νέος Αθλητικός Νόμος

233

Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και γενικά όλα τα αθλήματα θα έπρεπε να είναι ψυχαγωγία και ευχαρίστηση. Ο αθλητισμός θα έπρεπε να προάγει τον πολιτισμό στη χώρα μας.

Δυστυχώς όμως, δεν συμβαίνει αυτό… και μιας και ο αθλητισμός είναι μια δυναμική διαδικασία, τα θέματα που τον πλήττουν χρήζουν δυναμικών τρόπων αντιμετώπισης.

Είναι γεγονός, πως παγκοσμίως ο τομέας του αθλητισμού προσελκύει γιγάντιο οικονομικό ενδιαφέρον. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα τον καθιστά ευπρόσβλητο, έναντι παρεμβάσεων κατευθυνόμενων στη χειραγώγηση αγώνων.