Κώστας Χήτας – Ομιλία στη βουλή για τα 3 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας της Ελληνικής Λύσης 07/07/2022

Ομιλία του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Χήτα, κατά την συζήτηση του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Ζήτημα επάρκειας προϊόντων ανθρώπινης λευκωματίνης και ανθρώπινης φυσιολογικής αναοσοσφαιρίνης
Επόμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗ ΝΔ!