Μαρία Αθανασίου – Διαρκής επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων 23/11/2020