Μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλούσε για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας από το 2007

Από το 2007 ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλούσε για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Σήμερα έρχονται όλοι στα λόγια του.