Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ στον Έβρο

292

Ο Κυριάκος Βελόπουλος στην καρδιά των γεγονότων, στο πλευρό των Αστυνομικών και των ΕΔ.