Ο Μακαριστός Χριστόδουλος ψάλει το “ιδού ο Νυμφίος”. Μένουμε Πιστοί – Μένουμε Έλληνες!