Οδοιπορικό από τους εκπροσώπους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ στην Β. Ήπειρο

1977
Ελληνική Λύση

Οδοιπορικό από τους εκπροσώπους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Νικόλαο Πολίτη- Υποψήφιο Βουλευτή Ευβοίας, και Γερασιμούλα Στάμου- Υποψήφια Βουλευτή Β’ Αθηνών, Δυτικός Τομέας, στην Β. Ήπειρο και αποκλειστική συνέντευξη από τους γονείς του Εθνόμαρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα!