Σύνδεση Ευρωβουλής και πρωτογενούς παραγωγής

 

Ο κάθε είδους παραγωγός (είτε είναι υδατοκαλλιεργητής – αλιέας – κτηνοτρόφος – αγρότης – τυροκόμος είτε έχει άλλη μορφή αγρο-κτηνοτροφικής επιχείρησης) πρέπει πλέον να εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή από Έλληνες Ευρωβουλευτές που γνωρίζουν τις δυσκολίες του κλάδου της Πρωτογενούς Παραγωγής αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο αυτόν. Η μέχρι σήμερα παρουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών απέδειξε την αποτυχία της Ελλάδας στην διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία έχει αποβεί σταδιακά ζημιογόνα έως και πλήρως καταστροφική για την Ελλάδα.

Ζώντας στην Ελληνική Ύπαιθρο και δουλεύοντας δίπλα στον Υδατοκαλλιεργητή, Αλιέα, Κτηνοτρόφο και Γεωργό, μας είναι απόλυτα γνωστές οι κατάφορες αδικίες  που έχουν προκύψει σε βάρος τους από Κανονισμούς – Εντολές της Ευρωβουλής και εν συνεχεία (βάσει αυτών) με την ψήφιση Νόμων από την Ελληνική Βουλή και με την εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν Νόμοι που πρέπει άμεσα να τροποποιηθούν ή/και πλήρως καταργηθούν διότι δεν προστατεύουν τον Έλληνα Παραγωγό ενώ προστατεύουν προκλητικά τα συμφέροντα μόνο των Ευρωπαίων συναδέλφων τους.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η βασική αιτία για την ύπαρξη των Νόμων αυτών στην Ελλάδα δεν ευρίσκεται πάντοτε στις Υπηρεσίες των αντιστοίχων Ελληνικών Υπουργείων, στις οποίες πολλοί εργαζόμενοι/επιστήμονες (Προϊστάμενοι ή/και Διευθυντές Τμημάτων) εκφράζουν τις έντονες αντιρρήσεις τους ως προς την ορθότητα των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και  Εντολών που καταφθάνουν σε αυτούς και αφορούν την Ελλάδα, αλλά στο γεγονός ότι οι όποιες προτεινόμενες τροποποιήσεις τους δεν εισακούονται από την Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων τους. Τοιουτοτρόπως, ότι ψηφίζεται στην Ευρωβουλή γίνεται τελικά και Νόμος του Κράτους μας.

Είναι γεγονός ότι

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (όπως και κάθε πολιτική) διαμορφώνεται στο Στάδιο του Σχεδιασμού των Προτάσεων για όποιο θέμα εισάγεται προς συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές πρέπει να είναι ενήμεροι για την Ελληνική πραγματικότητα διατηρώντας άμεση επαφή με την Πρωτογενή Παραγωγή και μαχητικά να διεκδικούν τα συμφέροντα της Ελλάδας στην Ευρωβουλή.

Αν στην Ευρωβουλή ψηφιστεί πρόταση ενάντια στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Έλληνα Παραγωγού τότε δύσκολα έως και καθόλου δύναται να τροποποιηθεί και καταλήγει σε Νόμο της Ελλάδας.

Τοιουτοτρόπως πραγματοποιήθηκε η μείωση της πρωτογενούς παραγωγής, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και καταλήγει στην σταδιακή φτωχοποίηση του Έλληνα Παραγωγού.

Παραθέτουμε λοιπόν, εκτός από το Πλήρες Πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, προτεινόμενες λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα ώστε να γίνει επανεκκίνηση της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα και να νοιώσει ο Έλληνας Παραγωγός ότι είμαστε μαζί του όχι γενικά και αόριστα λέγοντας ότι θα φέρουμε επιδοτήσεις από την Ε.Ε., αλλά ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ώστε να είναι βιώσιμες και σύμφωνες με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των Ελλήνων Παραγωγών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Να σταματήσει ο αθέμιτος ανταγωνισμός των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της Ελλάδας λόγω εισαγωγών στην Ε.Ε. όμοιων προϊόντων από την Τουρκία με ειδικό καθεστώς εισαγωγής, δηλαδή με μηδενικό (0%) δασμό εισαγωγής τούρκικων προϊόντων στην αγορά χωρών της Ε.Ε.

Να αντισταθμισθεί η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της τιμής πώλησης των Ελληνικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή και γενικά στη διεθνή αγορά λόγω της  πολιτικής της επιδότησης των εξαγωγών που εφαρμόζει η Τουρκία στα δικά της προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, με την κατάργηση λήψης από την Τουρκία των Κοινοτικών (ΕΕ) Κονδυλίων για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της. Αφού η ίδια η Τουρκία έχει χρήματα για να επιδοτεί τις εξαγωγές της δεν χρειάζεται να παίρνει και κονδύλια οικονομικής ενίσχυσης από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της, πουλώντας τα προϊόντας της κάτω του κόστους συγκριτικά με τα Ελληνικά.

Να δοθεί (νέα) παράταση ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και να ιδρυθούν οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), κατοχυρώνοντας νομοθετικά την λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών και ενισχύοντας την όποια περεταίρω επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο.

ΑΛΙΕΙΑ

Η Αλιεία του (ψαριού) Τόνου

Να απαγορευτεί η αλίευση Τόνου από τα τέλη Απριλίου έως και τον Σεπτέμβριο λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιείται η αναπαραγωγή του ψαριού αυτού και η «αποκατάσταση» του  μετά την γέννα.

Να αρχίζει η αλίευση του από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, να συνεχίζεται και τελειώνει στο τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

Να αυξηθεί η Ελληνική Ποσόστωση στην αλιεία του τόνου και να παύση η κατάφορη αδικία της ΕΕ προς τους Έλληνες αλιείς.

Να υπάρξει σχετική οδηγία της ΕΕ προς την Τουρκία για συμμόρφωση της σε θέματα αλιείας του Τόνου στο Αιγαίο.

Να απαγορευτεί αυστηρά η αλίευση Τόνου τον Αύγουστο κυρίως από την Ισπανία και τα Βορειο-αφρικανικά κράτη (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία) δηλαδή κατά την είσοδο των «αυγωμένων» τόνων από  τον Ατλαντικό μέσω του Γιβραλτάρ στην Μεσόγειο.

Να υπάρξουν αποζημιώσεις στους αλιείς για την καταστροφή των διχτυών και του υπόλοιπου εξοπλισμού των, οφειλόμενη σε επιθέσεις μεγαλόσωμων ψαριών και άλλων υδρόβιων θηλαστικών.

Νομικά και Οικονομικά Θέματα

Να σταματήσουν οι Ελληνοποιήσεις εισαγόμενων ψαριών, που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό της τιμής πώλησης των αλιευθέντων ψαριών από Ελληνικά αλιευτικά.

Να δηλώνεται η χώρα προέλευσης των ψαριών στην αγορά της ΕΕ  διότι οι Ελληνικές αυστηρές προδιαγραφές αλίευσης και διακίνησης-πώλησης δεν ισχύουν απαραίτητα σε ξένες χώρες.

Προτάσεις για Εθνικά και ΕΕ Προγράμματα Αλιείας

Να υλοποιούνται με απλές και χρονικά σύντομες διαδικασίες η κατάθεση νέων προτάσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών και του εξοπλισμού αυτών.

Κατά περίπτωση επανεξέταση της νομοθεσίας για τα αλιευτικά πεδία

Να επανεκτιμούνται ορθές προτάσεις των Ελλήνων Αλιέων από τις Ελληνικές Τοπικές Αρχές ώστε να γίνονται άμεσα οι αντίστοιχες εισηγήσεις στα αρμόδια Υπουργεία και ακολούθως να «ακούγονται» και αντιπροσωπεύονται  οι Έλληνες Αλιείς στο Ευρωκοινοβούλιο

ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ (Κρέας – Γάλα )

Να αποδεσμευθούν από τους δασικούς χάρτες όλοι οι βοσκότοποι της Ελλάδας που επί σειρά δεκαετιών χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό και να δοθούν στους κτηνοτρόφους προς μακροχρόνια (20ετή) ενοικίαση, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.

Να λειτουργούν – επισκευασθούν όλες οι κτηνοτροφικές κτιριακές εγκαταστάσεις – υποδομές που ήδη υπάρχουν σε βοσκότοπους ή/και να κτισθούν καινούργιες βάσει των σύγχρονων αναγκών της κτηνοτροφίας.

Να συνεχίσουν οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν το οικονομικό δικαίωμα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που δικαιούνται για την χρήση βοσκοτόπων και τα λοιπά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι συνάδελφοι τους στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. βάσει της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Να γίνουν προσωρινές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών στους βοσκότοπους για τον ποιοτικό και ποσοτικό εμπλουτισμό της βοσκής.

Να σταματήσει σταματήσουν οι Ελληνοποιήσεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην τιμή αιγο-πρόβειου κρέατος και γάλακτος καθώς και να  ενταθεί ο κτηνιατρικός – υγειονομικός  έλεγχος στα αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό.

Να ενισχυθεί με επιστημονικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων η κρατική μέριμνα (κυρίως η Κτηνιατρική) για το αιγο-πρόβατο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Εργόσημο 

Να πληρώνεται υποχρεωτικά μαζί με το μεροκάματο στους εργάτες που δουλεύουν στις καλλιέργειες. Δηλαδή να πληρώνει (όχι ο εργαζόμενος αν θέλει ή αν δεν θέλει) αλλά ο εργοδότης όλο το ποσό του εργόσημου και να αφαιρεί από το μεροκάματο τα ποσοστά που αναλογούν και πρέπει να πληρώσει ο εργαζόμενος.

Να έχουν προσωρινά έγραφα για εργασία όσοι αλλοδαποί θέλουν να εργάζονται στην Ελλάδα για να νομιμοποιούνται (να πληρώνουν) την φορολογία και τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές τους, κοκ

Να μπορεί ο εργοδότης να δικαιολογήσει έξοδα και τοιουτοτρόπως να κτίζει το αφορολόγητο ή άλλες φορο-ελαφρύνσεις για την επιχείρηση του.

Να μπορεί ο εργοδότης να είναι νομικά κατοχυρωμένος όποτε κάποιος τρίτος αναφέρει για παράνομη εργασία ή αν υπάρξει κάποιο εργατικό ατύχημα, το οποίο παίρνει διαστάσεις μέσω των ΜΜΕ.

Κρατικός έλεγχος στο πολλαπλασιαστικό υλικό ή (αλλιώς λεγόμενο) στο υποκείμενο. Αναφερόμαστε στα φυτά/δενδρύλλια που αγοράζει ο παραγωγός

Να δημιουργηθούν ανά περιοχές κρατικά ή/και ιδιωτικά «Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης του Πολλαπλασιαστικού Υλικού – Υποκειμένου»

Να παράγονται στα Κέντρα αυτά φυτά/δενδρύλλια για να πωλούνται πιστοποιημένα, όπως για παράδειγμα γίνεται στην Ιταλία.

Να υπάρχει στην Ελλάδα το λεγόμενο “root-stock” για την απεξάρτηση της χώρας μας από ξένες ποικιλίες που έχουν και συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ακριβά εισαγόμενα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κοκ.

Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού των δενδροκαλλιεργειών με τον καθορισμό των Ζωνών Παραγωγής

Να μην καταστρέφεται η παραγωγή λόγω ακαταλληλότητας της περιοχής για την συγκεκριμένη δενδροκαλλιέργεια, συνηθέστερα λόγω κλίματος (παγετού), συστάσεως του εδάφους, προηγούμενων άλλων καλλιεργειών, κοκ.

Να μην παράγονται προϊόντα μειωμένης εμπορικής και διαιτητικής αξίας.

Να μην προστρέχουν οι παραγωγοί σε κρατικές αποζημιώσεις !!!! και δημιουργείται φαύλος κύκλος.

Η υποχρεωτική επιλογή του ΕΛΓΑ ή άλλων Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών για την ασφάλιση των καλλιεργειών

Να υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ΕΛΓΑ ή/και ιδιωτικής ασφάλισης από τον παραγωγό.

Η τιμή του αγροτικού πετρελαίου.

Να μην κοστίζει η εργασία ή/και επίσκεψη  παραγωγού στις καλλιέργειες του 2 έως 3 φορές περισσότερο από τις αντίστοιχες του Γερμανού παραγωγού λόγω του αντίστοιχου κόστους αγοράς του πετρελαίου σε Ελλάδα και Γερμανία και συνεπώς να παραμένουν  αρκετά ή έως και περισσότερα από τα χωράφια ή τα κτήματα του ακαλλιέργητα.

Γρηγόρης Κανλής

Στέλεχος της δεκαμελούς οικονομικής επιτροπής της Ελληνικής Λύσης

Προηγούμενο άρθροΚΑΙ η ΒΟΙΩΤΙΑ επέλεξε η ΛΥΣΗ να είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ! Σειρά για την Αργολίδα !
Επόμενο άρθροΣτην Κρήτη το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Μαΐου ο Κυριάκος Βελόπουλος !