Σοφία Ασημακοπούλου – Διαρκής επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων 16/12/2022

Όπως είναι γνωστό, η ανακουφιστική φροντίδα επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, των οποίων, η καθημερινότητά τους απειλείται από κάποιο χρόνιο νόσημα.
Παράλληλα, συμβάλλει στην ψυχική και πρακτική στήριξη τις οικογένειές τους. Στο 42% των χωρών παγκοσμίως δεν υπάρχει πρόσβαση στην ανακουφιστική φροντίδα, ενώ σε πολλές χώρες τα οπιοειδή αναλγητικά δεν είναι διαθέσιμα ή εύκολα προσβάσιμα στην πλειονότητα των ασθενών που πάσχουν από σοβαρό πόνο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως η ανακουφιστική ιατρική είναι μία ενεργή ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών των οποίων η νόσος δεν ανταποκρίνεται σε ριζική θεραπευτική αγωγή και επισήμανε πόσο σημαντική είναι η στήριξη στους ασθενείς αυτούς, αλλά και στις οικογένειές τους.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, οι Υπηρεσίες Ανακουφιστική Φροντίδας θα παρέχονται σε Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών. Λέτε ότι οι ΔΑΦΑ θα είναι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας. Όμως, για τη σύσταση ΔΑΦΑ εντός νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών θα εφαρμόζονται, λέτε γενικά και αόριστα, οι οικείες διατάξεις, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση για τη βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας θα απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπως αναφέρεται. Η υπερεξουσιοδότηση και η αοριστία μυρίζουν αυθαιρεσία.

Η συγκρότηση και θητεία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας θα γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πώς αλλιώς άλλωστε; Με αντικειμενικές διαδικασίες; Απ’ ό,τι μας έχετε αποδείξει έχετε αλλεργία σε οτιδήποτε αντικειμενικό και διαφανές. Με την ίδια Απόφαση θα ορίζονται, φυσικά, εκ των μελών της ο Πρόεδρός της ο Γραμματέας της, καθώς και τα μέλη που θα τους αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Αναφορικά με τη διενέργεια χρηματικών δωρεών για τους σκοπούς της Ανακουφιστικής Φροντίδας, στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Δωρεών, αποτελούμενη από Πρόεδρο, Γραμματέα, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη με διετή θητεία, η οποία θα συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η φωτογραφική τακτική συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ απαράδεκτο κρίνεται το γεγονός ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών θα καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης Δωρεών που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να δίνετε, δηλαδή, λογαριασμό σε κανέναν, με τα χρήματα και τις πλάτες του ελληνικού λαού.

Οι γνωστές πια παρατάσεις στα κεφάλαια β΄, γ΄ και δ΄ μας επιβεβαιώνουν πανηγυρικά. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού!

Εμείς στην Ελληνική Λύση πιστεύουμε ότι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα ασθενής αξίζει να αντιμετωπίζεται ολιστικά και εξατομικευμένα, χωρίς άλλες εκπτώσεις.

Προηγούμενο άρθροΜαρία Αθανασίου – Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 16/12/2022
Επόμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ EURACTIV