Σοφία Ασημακοπούλου – Ολομέλεια 14/10/2021

Σκοπός λέτε του παρόντος νομοσχεδίου είναι: «η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως μέσω προγραμμάτων παρέμβασης επί των κτιρίων, η ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» και λοιπά.

(;) Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται πράγματι ο σκοπός αυτός;

(;) Μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε πια για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας μας;

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της εξάρτηση, η θέση της Ελλάδας είναι αρκετά επισφαλής, όπως προκύπτει με δημοσιεύματα που θα προσκομίσουμε, αφού αυτή είναι μία από τις πλέον ενεργειακά εξαρτώμενες χώρες της Ε.Ε., σε βαθμό που ξεπερνά το 74%, «φιγουράροντας» στην 8η θέση των πλέον εξαρτημένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους ορισμούς, αναφέρετε σχετικά με το «Εξουσιοδοτηθέν μέρος», ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση ή από άλλο δημόσιο φορέα εξουσία ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας ενός χρηματοδοτικού προγράμματος εξ ονόματος της κυβέρνησης ή του άλλου δημόσιου φορέα.

Εδώ χρειάζονται διευκρινίσεις ως προς το εάν και κατά πόσον παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε ΜΚΟ.

Οι ίδιες διευκρινίσεις απαιτούνται και στο κομμάτι που αφορά στους ενεργειακούς ελέγχους και στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, όπου δεν διευκρινίζονται τα νομικά πρόσωπα και μάλιστα οποιασδήποτε νομικής μορφής, τα οποία μπορούν να εγγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών, με την προϋπόθεση ότι ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με εξαρτημένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής.

Θεσπίζονται, λέτε, κανόνες για την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας.

(;) Δεν πιστεύετε ότι μία τέτοια άρση εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους;

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρμογής των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, ιδίως οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών».

(;) Είναι δυνατόν οι δημόσιες συμβάσεις να εξαρτώνται από τις διαθέσεις των εκάστοτε Υπουργών;

Παρακάτω, ως προς τις πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης, αναφέρεται ότι το κόστος που προκαλούν η μέτρηση, η κατανομή και ο λογιστικός υπολογισμός της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης σε κτίρια και προκύπτει από την ανάθεση αυτής της υποχρέωσης σε τρίτο μέρος, όπως σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προμηθευτή ενέργειας, μπορεί να μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον όρο ότι είναι εύλογο.

(;) Να μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές;

Φυσικά είμαστε αντίθετοι στην οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυρώσεις, επισημαίνεται ότι δύναται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των χρηματικών προστίμων και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξή τους.

(;) Από πού κι ως πού παρέχεται μία τέτοια υπερεξουσία στους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ;

(;) Με ποια λογική μοιράζετε έτσι εξουσίες;

(;) Μήπως αντί να τις μοιράζετε έτσι αφειδώς να δείτε τα πραγματικά προβλήματα, όπως το τί ποσοστό των Ελλήνων αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος;

Σχετικά με τα αναφερόμενα στα συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, και τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

(;) Μήπως εδώ θέλατε να πείτε τα «φωτογραφικά» προσόντα και το παραλείψατε;

Καταργείτε βεβαίως την διάταξη η οποία ανέφερε ότι: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιοποιεί επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης, έτσι ώστε οι τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουν την ύπαρξή τους».

Μην τυχόν και υπάρξει διαφάνεια!

Αμέσως να την εξαλείψετε!

Ομοίως μονομερώς από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καθορίζονται ο Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, η μεθοδολογία υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις επιχειρήσεις, ενώ θα δύναται να τροποποιεί τα απαιτούμενα προσόντα εγγραφής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Τα οποία προφανώς και μας βρίσκουν αντίθετους!

Προκηρύσσονται προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, φυσικά πάλι με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Ακόμη μία φωτογραφική διάταξη η οποία αφήνει πολλά περιθώρια «βολέματος» και δημιουργεί επίσης πολλά ερωτηματικά.

Για εμάς στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τη βάση της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Διότι η ενεργειακή ανεξαρτησία σημαίνει Εθνική Ασφάλεια.

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Καταγγελίες πολιτών για καθυστερήσεις στις απονομές συντάξεων
Επόμενο άρθροΚωνσταντίνος Μπούμπας – Ολομέλεια 14/10/2021