Σοφία Ασημακοπούλου – Ολομέλεια (Σύμβαση για CEDEFOP) 14/09/2023

Υποτίθεται ότι το αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), είναι να υποστηρίζει την προαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και των πολιτικών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα μέσω της συνεργασίας με την Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους.

Φαίνεται όμως ότι τα αυξημένα προνόμια και ασυλίες προς το Κέντρο, δεν εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς, ενώ υποσκάπτουν την βασική αρχή της ισότητας απέναντι στο νόμο.

Μεταξύ των προνομίων, προβλέπονται σημαντικές απαλλαγές και φοροελαφρύνσεις, οι οποίες βέβαια επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και φυσικά μας ξεπερνάει το γεγονός ότι το τακτικό προσωπικό του Κέντρου θα μπορεί να αγοράζει στην τοπική αγορά, απαλλαγμένο από φόρους, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και καύσιμα!

(;) Για τους Έλληνες πολίτες που παγώνουν στα σπίτια τους κάθε χειμώνα γιατί δεν δείχνετε το ίδιο ενδιαφέρον;

(;) Όσο για την ως τώρα νομοθέτηση της «άριστης» κυβέρνησης σας για τα θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης γενικότερα τι να πούμε;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου -4763-2020 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συντάσσεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής την έκθεση και εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, όπως λέει η παράγραφος 5 του ως άνω.
Ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 6, κάθε τριετία, το Κεντρικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Δια Βίου Μάθηση (Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.).

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποβάλλει το Στρατηγικό Σχέδιο στον Πρόεδρο της Βουλής και εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Η ρύθμιση της παραγράφου 6, έχει άμεση συνάφεια και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εκπονήσουν τα κράτη-μέλη ένα Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση το οποίο θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους της Σύστασης για την Επαγγελματική Κατάρτιση και της Διακήρυξης του Όσναμπρουκ (Γερμανίας- Osnabruck) καλύπτοντας το χρονικό διάστημα έως το 2030, με προθεσμία υποβολής την 31 Μαΐου 2022.

Η συγκεκριμένη πρόταση συμφωνήθηκε από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Eπαγγελματική Kατάρτιση (ACVT) στη συνεδρίαση που διεξήχθη στις 08-09/06/2021 και το Ευρωπαϊκό Κέντρο CEDEFOP ανέλαβε να υποστηρίξει τη Σύσταση του Συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν είδαμε να γίνεται τίποτα από τα παραπάνω!

Η πρώην υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, είχε διαβιβάσει στον πρόεδρο της Βουλής στις 2/3/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 1888, το Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 2022-2024 με σκοπό να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αλλά αυτή η συζήτηση δεν έγινε ποτέ.

Όσον αφορά στις ετήσιες εκθέσεις για τα πεπραγμένα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και για τον προγραμματισμό, του άρθρου 5, δεν τις είδαμε ποτέ.

Από ότι φαίνεται νομοθετείτε για δημιουργία εντυπώσεων ή και για να περνάει η ώρα.

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που ιδρύθηκαν επί συγκυβέρνης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που πρότεινε η CEDEFOP δεν ευδοκίμησαν.

(;) Εξετάσατε τους λόγους;

Η κ. Κεραμέως μας παρουσίασε τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης ως κάτι νέο και καινοτόμο.

Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς!

Και φυσικά ενημέρωση για την πορεία αυτών των σχολών δεν έχουμε.

Στα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) θεωρείται αναγκαίος και κατέχει μια σημαντική θέση στην πορεία και εξέλιξη του ατόμου. Την απουσία του από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μας την υπενθύμισε προχτές ο κ. Στυλιανίδης.
Προφανώς το θέμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους ρυθμούς αποφοίτησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τα στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) δείχνουν ότι όσοι αποφοιτούν κάθε χρονιά μειώνονται συνεχώς στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών.

Δυστυχώς, ενώ εμείς στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ σας λέμε εδώ και χρόνια ότι η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου, εσείς αντί να κοιτάξετε να την αλλάξετε, δίνετε ασυλίες και παρέχετε φοροελαφρύνσεις με το τσουβάλι και στο υπό συζήτηση Κέντρο.

Προηγούμενο άρθροΜαρία Αθανασίου – Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 14/09/2023
Επόμενο άρθροΠάρης Παπαδάκης – Ολομέλεια 14/09/2023