Θέμα: “Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ηλεκτροδότησης της Ιστορικής Μονής Σέλτσου, της Άρτας”

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ηλεκτροδότησης της Ιστορικής Μονής Σέλτσου, της Άρτας