Θέμα: “Αδικημένα τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόσβαση των ΚΕΔΑ”

720

Αδικημένα τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόσβαση των ΚΕΔΑ