Θέμα: “Άδειο το Πανεπιστήμιο Ζακύνθου λόγω μη ύπαρξης φοιτητικής εστίας”

194

Ερώτηση με θέμα: Άδειο το Πανεπιστήμιο Ζακύνθου λόγω μη ύπαρξης φοιτητικής εστίας.