Θέμα: «Αγορά φρεατίων από την Τουρκία για το αποχετευτικό της Ευρυτανίας»

Θέμα: Αγορά φρεατίων από την Τουρκία για το αποχετευτικό της Ευρυτανίας

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: