Θέμα: “Αγορά φρεατίων από την Τουρκία για το αποχετευτικό της Ευρυτανίας”

104

Θέμα: Αγορά φρεατίων από την Τουρκία για το αποχετευτικό της Ευρυτανίας

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: