Θέμα: Αίτημα των απογόνων Καλύμνιων σφουγγαράδων για την ανέγερση μνημείου

Αίτημα των απογόνων Καλύμνιων σφουγγαράδων για την ανέγερση μνημείου