Θέμα: “Αλβανία, πιστή στο σχέδιο εθνοκάθαρσης των Ελλήνων”

Ερώτηση με θέμα: Αλβανία, πιστή στο σχέδιο εθνοκάθαρσης των Ελλήνων