Θέμα: “Άμεση ανάγκη δημιουργίας ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας”

435

Ερώτηση με θέμα: Άμεση ανάγκη δημιουργίας ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας