Θέμα: “Άμεση και επιτακτική η ολοκλήρωση της προκύρηξης διαγωνισμού για ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων”

130

Ερώτηση με θέμα: Άμεση και επιτακτική η ολοκλήρωση της προκήρυξης διαγωνισμού για ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων.