Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ””

Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ””

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ”