Θέμα: “Αναγκαία η κατασκευή φράγματος στην περιοχή “Αγία Κυριακή-Φούφα” του Δήμου Εορδαίας”

742

Αναγκαία η κατασκευή φράγματος στην περιοχή “Αγία Κυριακή-Φούφα” του Δήμου Εορδαίας